Monday, June 30, 2014

လျမတ္​ဝါဆို ဝါဆိုသကၤန္​းျဖစ္​​ေပၚလာပံု နွင္​့ အက်ဳိး​ေက်းဇူး ျပည္​သတင္​းလူငယ္​(ျပည္​သတင္​း)

Leave a Comment
သေႏၶ ေတာထြက္ ဓမၼစက္ ပုန္းညွက္သင္းခ်ဳိ လ၀ါဆုိ ဟူသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၇၊ ခရစ္ႏွစ္၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၁ - ရက္ေန႔သည္ ဝါဆုိလျပည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔တြင္ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ၾကမည့္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔အား ၀ါဆုိသကၤန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ါဆုိသကၤန္းျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ အနည္းငယ္မွ် ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

၀ါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းဆုိတဲ့ ၀ါဆိုသကၤန္းအလွဴ (၀ႆိကသာဋိက) ၀ႆ၀ါသိက စီ၀ရဒါန မုိးေရခံသကၤန္း အလွဴဒါနသည္ အားလုံးသိေနၾကသည့္ ၇ ႏွစ္အရြယ္နဲ႔ ေသာတာပန္တည္တဲ့ ပုဗၺာရုံေက်ာင္း ေက်ာင္းအမႀကီး ၀ိသာခါ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၀ိသာခါေက်ာင္းအမၾကီးသည္ သူေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းထားသည့္ ပုဗၺာရုံေက်ာင္းကို တစ္ေန႔ႏွစ္ၾကိမ္ အနည္းဆုံး သြားေရာက္ေလ့ရိွသည္။ ေက်ာင္းသြားရင္လည္း လက္ဗလာခ်ည္း သြားေလ့သြားထ မရွိပဲ၊ မနက္ပုိင္းသြားရင္ မနက္အတြက္ ရဟန္းသာမေဏမ်ား ဘုဥ္းေပးႏုိင္တဲ့ အစားအစာမ်ား၊ ညေနပုိင္းသြားရင္လဲ ညေနပုိင္းအတြက္ အေဖ်ာ္ရည္မ်ား ယူေဆာင္သြားေလ့ရွိသည္။ စာထဲမွာေတာ့ ေက်ာင္းအမၾကီးလာရင္ ကုိရင္ငယ္ေလးေတြက ေက်ာင္းအမၾကီး လက္ထဲ ဘာပါလဲဆုိတာ ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။

တစ္ေန႔ေသာ ၀ါဆုိကာလ အခါသမယမွာ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီးသည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရာမ္ျဖစ္ေသာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းသုိ႔ သြားၿပီး ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ အိမ္သုိ႔ ဆြမ္းဘုဥ္ေပးးၾကြဖုိ႔ ပင့္ဖိတ္ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ အရုဏ္က်င္းလုိ႔ မုိးလင္းခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ကြ်န္းၾကီးေလးကြ်န္းလုံး မုိးအၾကီးအက်ယ္ ရြာသြန္းခ်ေလေတာ့၏။ ဤမုိးႀကီးသည္ ေလးကၽြန္းအႏွံ႔ရြာသည့္ ေနာက္ဆုံးမုိးျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက တပည့္ရဟန္းသံဃာတုိ႔အား မိုးေရခ်ဳိးရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေလ၏။

ေက်ာင္းအမႀကီး ၀ိသာခါသည္ အရုဏ္ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခ်ိန္ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ တပည့္မ တစ္ေယာက္ကုိ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းသုိ႔ ေစလြတ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ပင့္ေလွ်ာက္ခုိင္းလုိက္သည့္အခါ ဘုရားရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သကၤန္း (ေရသႏုပ္) မပါဘဲ အ၀တ္သကၤန္းဗလာနဲ႔ ေရခ်ဳိးေနၾကသည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိေတြ႕ၿပီး ရဟန္းမဟုတ္ အာဇီ၀က တကၠဒြန္းေတြ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု မွတ္ထင္ကာ အိမ္သုိ႔ လွည့္ျပန္ သြားခဲ့ေလ၏။

၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမႀကီးအား "ပုဗၺာရုံေက်ာင္းေတာ္မွာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ မေတြ႔ဘူး အ၀တ္ဗလာနဲ႔ ေရခ်ဳိးေနၾကတဲ့ အာဇီ၀က တကၠဒြန္းေတြပဲ ေတြ႔ခဲ့တယ္" ဆုိျပီး ျပန္ေျပာေလ၏။ အသိအလိမၼာဥာဏ္ပညာရွိသူ ေက်ာင္းအမႀကီး ၀ိသာခါ စဥ္းစားမိလုိက္သည္မွာ မုိးရြာတုန္း ရဟန္းသံဃာေတြ ေရခ်ဳိးေနတာျဖစ္မည္ဟု မွတ္ထင္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေက်ာင္းသုိ႔ သြားပင့္ခုိင္းျပန္ေသာ္လည္း ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေရခ်ိဳးျပီး၍ ေက်ာင္းေဆာင္ထဲ ၀င္ေရာက္ကာ သီတင္းသုံးေနၾကသည့္အတြက္ ေဇတ၀န္တစ္ေက်ာင္းလုံး တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္လ်က္ ရွိေန၏။

ဒီတစ္ႀကိမ္မွာလည္း ၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမႀကီး၏ တပည့္မသည္ ေက်ာင္းမွာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ မရွိဘူးဟု မွတ္ထင္ကာ ျပန္သြားျပန္ေလ၏။ ၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမ စဥ္းစားမိသည္က ရဟန္းသံဃာေတြ ေရမုိးခ်ဳိးၿပီး ခႏၵာကုိယ္ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ေက်ာင္းေဆာင္ထဲမွာ သီတင္းသုံးေနၾကတာျဖစ္မည္ဟု ေတြးေတာဆင္ျခင္၍ တပည့္မကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္သြားပင့္ေခ်အုံးဆိုၿပီး ထပ္လႊတ္လုိက္ေလသည္။ တပည့္မသည္ ေရမုိးခ်ဳိးၿပီး သကၤန္းကိုယ္စီ ၀တ္ရုံကာ တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္ေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိေတြ႕ၿပီး ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾကြရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ၾကားေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ သမဏသာရုပၸညီစြာ သကၤန္း၀တ္ရုံေစၿပီး သပိတ္သကၤန္းကုိယူကာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ပင္ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမ၏ အိမ္ေပါက္ အေရာက္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးရန္ ၾကြေရာက္သြားၾကေလ၏။

၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီးသည္လည္း မုိးအႀကီးအက်ယ္ ရြာသြန္းထား၍ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ခါးေလာက္ ျမဳပ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ေရမ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနပါေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာအားလုံး၏ သကၤန္းမ်ား ေရမစုိသည့္အျပင္ ေျခမ်က္စိေလးကုိမွ် ေရမစုိသည္ကုိ ေတြ႕ရ၍ အံ့ၾသလ်က္ ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ ဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ မြန္ျမတ္လွစြာေသာ ဆြမ္း ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္ ခ်ဳိခ်ဥ္ အရသာ အျဖာျဖာတုိ႔ျဖင့္ အားပါးတရ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေလ၏။

ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ဆြမ္းကပ္ျပီး ဆြမ္းအႏုေမာဒနာတရား ေဟာၾကားစဥ္ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံမွ ဆု ၈ မ်ဳိးကုိ ေတာင္းေလေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူေလသည္။

အဘယ္ ဆု ၈ မ်ဳိးနည္း ဟူမူ -
(၁) သံဃာေတာ္မ်ားအား အသက္ထက္ဆုံး မုိးေရခံသကၤန္း ၀ါဆုိသကၤန္းလွဴခြင့္
(၂) ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ အာဂႏၲဳ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အၿမဲဆြမ္းကပ္လွဴခြင့္
(၃) ခရီးသြား ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အၿမဲဆြမ္းကပ္လွဴခြင့္
(၄) ဖ်ားနာေနေသာ ရဟန္းတို႔အား အၿမဲဆြမ္းကပ္လွဴခြင့္
(၅) ဖ်ားနာေနေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေနေသာ ရဟန္းတုိ႔အား အၿမဲဆြမ္းကပ္လွဴခြင့္
(၆) ဖ်ားနာေနေသာ ရဟန္းတို႔အား အၿမဲေဆးပစၥည္းမ်ား ကပ္လွဴခြင့္
(၇) အျမဲမျပတ္ ဆန္ျပဳတ္ - ယာဂုဆြမ္းကပ္လွဴခြင့္
(၈) ရဟန္းမ - ဘိကၡဳနီမတုိ႔အား အသက္ထက္ဆုံး ေရသႏုပ္လွဴရန္ တုိ႔ျဖစ္၏။

ဆု ၈ မ်ဳိး ေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း -
၁၊ အ၀တ္မဆီး အခ်ည္းႏွီး ေနလွ်င္/ေရခ်ဳိးလွ်င္ မစင္ၾကယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊
၂၊ ဧည့္သည္ အာဂႏၲဳရဟန္းသည္ လမ္းမကၽြမ္းသျဖင့္ ဆြမ္းခံလုိ႔ ရမည့္အိမ္ကုိ မသိသျဖင့္ ဆြမ္းခက္ခဲျခင္း၊
၃၊ ခရီးသြားရဟန္းသည္ မိမိဆြမ္းကုိ ရွာေဖြေနရသျဖင့္ သြားေရးလာေရး ခရီးဖင့္ေန ခရီးေနာက္ေႏွးျခင္း၊
၄၊ ဖ်ားနာေနေသာ ရဟန္းသည္ ေရာဂါႏွင့္သင့္ေသာ ေဘာဇဥ္ကုိ မရသျဖင့္ အနာေရာဂါတုိးပြား၍ ေသဆုံးျခင္း၊
၅၊ ဖ်ားနာေနေသာရဟန္းကုိ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေသာရဟန္းသည္ ၄င္းအတြက္ ဆြမ္းကုိ ရွာေဖြေနရေသာေၾကာင့္ ဖ်ားနာေနေသာရဟန္း ဆြမ္းငတ္ႏိုင္ျခင္း၊
၆၊ ဖ်ားနာေနေသာ ရဟန္းသည္ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ေဆးကုိ မရသည္ရွိေသာ္ ေရာဂါ တုိးပြားၿပီး ေသျခင္း၊
၇၊ ယာဂု - ဆန္ျပဳတ္အက်ိဳး ဆယ္ပါးကုိ သိျခင္း၊
၈၊ ဘိကၡဳနီမတို႔သည္ အစီရ၀တီျမစ္တြင္ ျပည့္တန္ဆာမတုိ႔ႏွင့္အတူ ေရခ်ဳိးေနစဥ္ ျပည့္တန္ဆာမမ်ားက စၾက ေနာက္ၾကျခင္း၊ စသည့္ အေၾကာင္းတရား ၈ ပါးေၾကာင့္ ဆု ၈ မ်ဳိးကုိ ေတာင္းပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေက်ာင္းအမႀကီး ၀ိသာခါအား အျခားအေၾကာင္း ရွိေသးသေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ " ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ၀ါလကင္းလြတ္ သီတင္းကၽြတ္သည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ဖူးေျမွာ္ရန္လာၾကကုန္ေသာ ရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ 'အရွင္ဘုရား ဤမည္ေသာရဟန္းသည္ ေသပါၿပီ၊ ထုိရဟန္း၏ လားရာဂတိကား အဘယ္ပါနည္း၊ အကၽြတ္တရား ရသြားပါရဲ႕လားဘုရား' ဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာရဟန္းသည္ ေသာတာပတၱိဖုိလ္၊ သကဒါဂါမိဖုိလ္၊ အနာဂါမိဖိုလ္၊ အရဟတၱဖုိလ္သုိ႔ ေရာက္၏ဟု ေျဖၾကားပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ ထုိရဟန္းသည္ သာ၀တၳိျပည္သုိ႔ ၾကြေရာက္ဖူးပါက တပည့္ေတာ္မ လွဴဒါန္းသည့္ မုိးေရခံသကၤန္း-၀ါဆုိသကၤန္း၊ ဆြမ္း၊ ေဆး၊ ဆန္ျပဳတ္-ယာဂုတုိ႔ကုိ သုံးေဆာင္ဖူးမည္ျဖစ္၍ ဘုရားတပည့္ေတာ္မအား ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ၿငိမ္ေအးျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္း၊ ဣေျႏၵကုိပြားျခင္း၊ ဗိုလ္ကုိပြားေစျခင္း၊ ေဗာဇၥ်င္ကုိ ပြားေစျခင္းစသည့္ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ရရွိပါလိမ့္မည္ " ဟု ေလွ်ာက္ၾကားေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီးေတာင္းေသာ ဆု ၈ မ်ဳိးကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ မုိးေရခံသကၤန္း - ၀ါဆုိသကၤန္း ေပၚေပါက္လာ၍ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀တ္ရုံသုံးေဆာင္ခြင့္ရျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔မွာ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ၀ါဆုိသကၤန္းတုိ႔ျဖင့္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၀ါဆုိသကၤန္းလွဴဒါန္းရျခင္းေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား သကၤန္းအတြက္ မပူပင္ရျခင္း၊ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ စသည့္ ရဟန္းအလုပ္ကုိ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ အရွက္ကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အခ်မ္း အပူ ေလ ေနစတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ္မွ ကာကြယ္ျခင္း၊ မွက္, ျခင္, ယင္, ပုိးမႊားစေသာ အႏၱရာယ္တုိ႔မွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိပါသည္။ သကၤန္းအလွဴရွင္ေတြအတြက္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးမ်ားကား -

သု၀ဏၰ၀ေဏၰာ ၀ိရေဇာ၊ သပၸဘာေသာ ပတာတ၀ါ၊
သိနိ႒ံ ေဟာတိ ေမ ဂတၱံ၊ ဘေ၀ သံသရေတာ မမ။

ဒုႆသတသဟႆာနိ၊ ေသတာ ပီတာ စ ေလာဟိတာ၊
ဓာေရႏၲိ မတၳေက မယွံ၊ ဒုႆ ဒါနႆိဒံ ဖလံ။

သကၤန္းလွဴရက်ိဳး ၈ မ်ဳိး
=======
ေရႊေရာင္ အဆင္း၊ ျမဴကင္း စင္ၾကယ္၊
သားေရ ၀င္းဖန္႔၊ ႏူးညံ့လွတယ္၊
နီ ညိဳ ျဖဴ ၀င္း၊ ၀တ္ခင္း ေပါၾကြယ္၊
လွဴသကၤန္း ၈ ခန္းအက်ဳိးသြယ္။

သကၤန္းလွဴျခင္းေၾကာင့္ အသားေရသည္ ေရႊအဆင္းကဲ့သုိ႔ လွပျခင္း၊ ေခ်း ျမဴအညစ္အေၾကး ကင္းစင္ျခင္း၊ အသားအေရ ၀င္းဖန္႔စိုေျပျခင္း၊ အသားေရ ႏူးညံ့လွပျခင္း၊ အနီေရာင္ အ၀တ္အထည္ေတြ၊ အညဳိေရာင္ အ၀တ္အထည္ေတြ၊ အျဖဴေရာင္ အ၀တ္အထည္ေတြ၊ ၀ါ၀ါ၀င္း၀င္း ေတာက္ပတဲ့ အဆင္းရွိတဲ့ အ၀တ္အထည္ေတြရရွိျခင္း အစရွိသည့္ အက်ိဳးမ်ားကုိ ရရွိပါသည္။

ေဆာင္ -
မဟာလတာ ျမတ္တန္ဆာ ကုိးရာ သိန္းထိုက္သား၊
သကၤန္းလွဴလတ္ မိန္းမျမတ္၊ ဆုံးသတ္ က်ိဳးတရား၊
ဧဟိ ဘိကၡဳ ရဟန္းျပဳ ဆုံးဆု ျမတ္ေယာက်ာ္း။
အမ်ိဳသမီးမ်ား သကၤန္းလွဴျခင္းေၾကာင့္ သီးသန္႔ ရရွိသည့္ အက်ဳိးတရားကေတာ့ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမၾကီး - ဗႏၵဳလစစ္သူႀကီး၏ဇနီး မလႅိကာတို႔ ၀တ္ဆင္ခြင့္ရသည့္ စိန္ေရႊရတနာေပါင္းစုံ စီျခယ္ထားသည့္ ကုိးကုေဋတန္သည့္ မဟာလတာ ျမတ္တန္ဆာၾကီးကို ၀တ္ဆင္ခြင့္ ရရွိပါမည္။

အမ်ိဳးသားမ်ား သကၤန္းလွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင့္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ေတြ႕၍ တရားေတာ္မ်ား နားၾကားရသည့္အခါ ဘုရားရွင္က ‘‘ဧဟိ ဘိကၡဳ" ရဟန္း လာေလာ့ ဟု ေခၚလုိက္ရုံနဲ႕ အလုိအေလ်ာက္ ၀ါေတာ္ ၆၀ ရ မေထရ္ၾကီးကဲ့သုိ႔ သပၸါယ္တင့္တယ္စြာ သိမ္ေတြ ကမၼ၀ါေတြ ရြတ္ဖတ္ေပးစရာမလုိဘဲ သကၤန္းသပိတ္ ရွာစရာ မလုိဘဲ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္း ျဖစ္ခြင့္ရပါမည္။

မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ - ၀ိသာခါ၀တၳဳမွေကာက္ႏုတ္သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ... အလကၤာ သီဟေက်ာ္စြာျပည္​သတင္​းလူငယ္​(ျပည္​သတင္​း) ​ေဖာ္​ျပသည္​။
Read More...

ျပည္​ၿမိဳ႕မွသတင္​း

Leave a Comment

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းထားဟု ဦးမင္းကိုႏိုင္ ေျပာၾကား
ေရခဲ(ျပည္)

ျပည္၊ ဇြန္ ၂၉
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ တပ္မေတာ္ကအာဏာသိမ္းထားသည္ဟု ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ က ျပဳလုပ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္ လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
“တိုင္းသူျပည္သားေတြလည္းသိတယ္။ စစ္တပ္က ၁၉၆၂၊ ၁၉၈၈ မွာ လက္နက္နဲ႔ အာဏာသိမ္းတယ္။ အခုက်ေတာ့ လက္နက္နဲ႔မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အာဏာသိမ္းထားတယ္” ဟု ဦးမင္းကိုႏိုင္က ဆိုသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရက္ကြက္ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ခ႐ိုင္၊တိုင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေထြအုပ္မ်ားသည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္ တြင္ရွိသည့္ အတြက္စစ္တပ္က ျပည္သူလူထုကို တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ၎က ေထာက္ျပခဲ့ သည္။
“ျပည္သူေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံေနရတဲ့ ေထြအုပ္ေတြက အဘကမႀကိဳက္တာကို မလုပ္ရဲဘူးျဖစ္ေန တယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရင္ဘယ္ဘက္ကရပ္မလဲဆိုတာ အင္မတန္ထင္ရွားတယ္”ဟု ၎ ကဆိုသည္။
ယင္းအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ရန္ ျပည္သူအားလံုးသေဘာတူေသာ္လည္း ပုဒ္မ၄၃၆ အရ စစ္တပ္သေဘာ မတူပါက ျပင္ဆင္ရန္ခဲယဥ္းေနသည္ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူသတ္၊လူ ေသမုဒိန္းမႈမ်ား တရား႐ံုးမ်ားတြင္ တရားစြဲဆိုကာ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိတရား႐ံုးခ်ဳပ္အထိ အဆင့္ဆင့္ တက္ ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကသာ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္၍ ျပည္ သူလူထု မ်ားစြာနစ္နာေနသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယကဦးတင္ဦးကလည္း ေ၀ဖန္သည္။
ထို႔ျပင္ “လႊတ္ေတာ္က စစ္တပ္ကိုအၿမဲတမ္းလႊမ္းမိုးႏိုင္ရမယ္။ ဒါဟာဒီမိုကေရစီရဲ႕မူပဲ။ ဒီမွာၾကည့္ရင္ ကာ ကြယ္ေရး နဲ႔ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဟာ အားလံုးေပါင္း ၁၁ ေယာက္ရွိတယ္။ ေျခာက္ေယာက္ေသာပုဂ္ၢိဳလ္ေတြက သူတို႔စိတ္တိုင္းက် ထည့္ထားတာ”ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။
အဆိုပါေဟာေျပာပြဲကို ထိုေန႔မနက္ ၉ နာရီက ျပည္ၿမိဳ႕ေခတၱရာၿမိဳ႕သစ္ ေလးထပ္ျပင္ကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီး၎တို႔ ႏွစ္ဦးအျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဥပေဒပညာရွင္ဦးေဌးဦး (စိန္ကၽြန္း)တို႔က ေဟာေျပာ ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ခံလူထု ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

​ေရခဲ(ျပည္​)
တင္​ဆက္​သူ ျပည္​သတင္​းလူငယ္​(ျပည္​သတင္​း)

Read More...

၀က္​ထီးကန္​ သတင္​း

Leave a Comment
၀က္ထီးကန္ သာယာေရး သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိး
ေရခဲ(ျပည္)

ျပည္၊ ဇြန္ ၃၀
ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ကန္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၀က္ထီးကန္၊ ေရကန္ႀကီး သာယာလွပေစရန္ ကန္ပတ္လည္္ ၌သစ္ပင္တစ္ရာေက်ာ္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည္ဟု ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္လင္းက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ၀က္ထီးကန္တိုက္နယ္အုပ္စုတြင္ တည္ရိွသည့္ ေရကန္ႀကီးကို ေရရွည္ထိန္း သိမ္း ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။“ကန္ႀကီးသာယာလွပဖို႔အတြက္ အရိပ္ရအႀကီးျမန္ သစ္ပင္ေတြကန္ပတ္လည္မွာ စိုက္မယ္။ ကန္ေပါင္ကိုေရာလမ္းကိုေရာ ထိန္းသိမ္းၿပီးသား ျဖစ္သြားမယ္”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္းက ဆိုသည္။
ဇူလိုင္၃ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားၿဖင့္ သစ္ပင္စိုက္ျခင္းဟုလည္း ေျပာ ဆိုလိုက္ၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန အကူအညီၿဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕က ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၿခင္းျဖစ္ သည္။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကန္ဆယ္ယူစဥ္ သစ္ပင္ခုတ္လွဲမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းရန္လည္းျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ လအတြင္း ထပ္မံစိုက္ပ်ဳိးဦးမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဗာဒံ့၊ ေရတမာ၊ မေဟာ္ဂနီ၊ ကံ့ေကာ္၊ ခေရပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

​ေရခဲ(ျပည္​)
တင္​ဆက္​သူ ျပည္​သတင္​းလူငယ္​(ျပည္​သတင္​း)
Read More...

၀န္​ထမ္​းအလိုရွ္ိသည္​

Leave a Comment
I.E.L.S (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL ) FOR PART TIME MUSIC KEYBOARD TEACHER

  အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ ထိေက်ာင္းသား / သူ မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္အဂၤလိပ္စာမ်ားအားကိုယ္ပိုင္သံစဥ္မ်ားျဖင့္သီဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ keyboard ဆရာ/ဆရာမတစ္ဦးအျမန္အလိုရွိသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ အသက္ ၂၅ မွ ၄၀ အတြင္းငယ္ရြယ္တက္ၾကြ၍ မိမိအရည္အခ်င္းမ်ားအားမ်ွေဝေပးခ်င္ေသာ ကေလးမ်ား၏ အႏုပညာအရည္အေသြးကိုပံုေဖာ္ေပးခ်င္ေသာ ဆရာေကာင္းတစ္ဦးအလိုရွိသည္။ စိတ္ရွည္သည္းခံရမည္။ တစ္ေန႕ စာသင္ခ်ိန္ႏွစ္နာရီသင္ၾကားပို႕ခ်ေပးရပါမည္။ တစ္ပတ္လံုးသင္ၾကားႏိုင္ရမည့္အခ်ိန္ပိုင္းသင္ၾကားေရးျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပါဝင္စားပါက ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ေဖာင္ လုပ္သက္အေတြ႕အၾကံဳ မိမိ၏ ေမ်ွာ္မွန္းလစာျဖင့္ ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ၿပီးအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေက်ာင္းတြင္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

I.E.L.S , NO( 1792 ) Tayokesu Quarter , Pyay. ph.၀၉ ၄၉၃၂၂၂၅၄Read More...

Sunday, June 29, 2014

လ၀န္​းအိမ္​(​ေပါင္​းတလည္​)

Leave a Comment
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ျမိဳ႕နယ္ေျမာင္းဆုံအုပ္စု
ေျမာင္းဆုံရြာနွင့္ေတာင္တီး
အုပ္စု ရြာသစ္ ရြာႀကားရွိ
ရြာသစ္ဆည္တြင္ ဒိုက္မ်ား
ေဗဒါပင္ မ်ားပိတ္ဆို႔ေနမႈ
ေႀကာင့္ဆည္ေရသည္စီး
ဆင္းမႈမရွိသည္မွာ(၁၆-
၆-၂၀၁၄)ေန႔မွစ၍မိုးရြာ
သြန္းမႈ ဆည္ေျမာင္းေရ
လႊတ္မႈေႀကာင့္ဆည္၏အ
ထက္စုိက္ပ်ိဳးထားေသာလယ္
မ်ားမွာနစ္ျမဳတ္သြားသျဖင့္
ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ပ္ေရးမႈးနွင့္
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး
မ်ားသို႔၄င္း အ ေႀကာင္းႀကား
ထားရွိျပီးဆည္ေျမာင္းဦးစီး႒ါ
န၏လမ္းဗုိလ္ဟု႔ဆိုသူအား
၄င္းဒိုက္ေဗဒါပင္ မ်ားအား
ရွင္းလင္းေပးပါရန္တင္ျပထား
ရွိေသာ္လည္းရွင္းလင္းမ ေပး
နိုင္ေႀကာင္းေျပာသျဖင့္အ
ထက္တာဝန္ ရွိလူႀကီးမင္း
မ်ားသိေစရန္လယ္သမားမ်ား
မွတင္ျပ ေပးပါရန္ေျပာႀကား
လာပါသျဖင့္ဆက္လက္တင္
ျပပါသည္။
 လဝန္းအိမ္(ေပါင္းတလည္)
Read More...

ဖိတ္​ၾကားလႊာ

Leave a Comment
ျမန္​မာသကၠရာဇ္​ ၁၃၇၆ ခုနွစ္​ ဝါဆိုလျပည္​့​ေန႔ ဝါဆိုဝါ၀င္​မဂၤလာပူ​ေဇာ္​ကန္​​ေတာ့ပြဲ နွင္​့ ဝါဆိုသကၤန္​း ကပ္​လွဴပူ​ေဇာ္​ပြဲ ဖိတ္​ၾကားျခင္​း...

အခမ္​းအနားအစီအစဥ္​
၁၃၇၆ ခုနွစ္​ ဝါဆိုလျပည္​့​ေန႔ (11.7.2014) ​ေသာၾကာ​ေန႔

နံနက္​(၈း၀၀)နာရီ

ဆရာခန္​႔​ေက်ာ္​စြာ (​ေအာင္​ထူးဆန္​း ​ေဗဒင္​ယၾတာခန္​း)
(၇/၅)လမ္​း ​ေခတၲရာၿမိဳ႕သစ္​/ ျပည္​ၿမိဳ႕

မိတ္ေဆြတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိအမွန္တကယ္လုိလားေသာဆႏၵျဖင့္အသိေပးဖိတ္ၾကားလုိက္ပါရေစဗ်ာ....
ဒီလုိဗ်..ျမန္မာဓေလ့ထုံးစံမွာဗုဒၶဘာသာရဲ႕အထူးအၾတ္ကာလအျဖစ္ဝါဝင္ကာလရဟန္းသံဃာဝါဆုိတာအထူးအျခား႐ွိတယ္လုိ႔အားလုံးသိၿပီးသားပါ။ အဲဒီကာလကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူ႔အရပ္မွာ ဝါဝင္ဝါထြက္အခ်ိန္ဆုိတာ႐ွိတယ္အဲဒီအခ်ိန္အခါေကာင္းကုိဘဲ ကန္ေတာ့ပူေဇာ္ၾကျခင္းကုိ ဝါဝင္ဝါထြက္ ကန္ေတာ့ျခင္းလုိ႔လူ႔အရပ္မွာ အလြယ္တကူ သုံးႏႈန္းေျပာဆုိၾကတယ္။ ဝါထြက္ခ်ိန္ သီတင္းဝါလကြၽတ္ျခင္းအခါမွာေတာ့ ဆရာသမားမိဘမ်ားႏွင့္ေဆြမ်ဳိးညာတ္ိေက်းဇူး႐ွင္တုိ႔ကုိမဂၤလာ႐ွိေသာအစဥ္အလာအျဖစ္မုန္႔ပဲ သေရစာအသုံးအေဆာင္တုိ႔ျဖင့္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကပါတယ္။ေခတ္အဆက္ဆက္ ယေန႔ထိတုိင္အစဥ္အလာမပ်က္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ေနၾကတဲ့ဓေလ့ထုံးစံအစီအစဥ္ပါပဲ။
   အဲဒီအစဥ္အလာေတြဆုိတာ အဓိပၸါယ္မဲ့အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္။ ေ႐ွးေခတ္ကုိယ့္ထီး ကုိယ့္နန္း နဲ႔႐ွိခဲ့ၾကတုန္းက ဝါထြက္ခ်ိန္ဆုိရင္သားသမီးေတြက သူတုိ႔႐ွာေဖြရ႐ွိပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ဆင္၊ျမင္း၊ကြၽဲ၊ႏြား၊စပါး၊ဆန္၊ေရ ဥစၥာအေထြေထြကုိဝါထြက္ခ်ိန္မွာ ( သီတင္းကြၽတ္ကာလ ) အထြက္ဓာတ္မိ၍ ထြက္သြား၊ေပ်ာက္သြား၊ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးဖ်က္ဆီးသြားမွာေၾကာင့္ အမိအဖ ဆရာသမားမ်ားကုိ လက္အုပ္ခ်ီမုိး ႐ွိခုိးကန္ေတာ့အပ္ႏွံေလ့႐ွိတယ္။ ဂမီၻရသေဘာအရတပည့္သားသမီးမ်ား၏ ဥစၥာပစၥည္းသည္
မိဘဆရာသမားလက္ဝယ္၌တည္႐ွိ
လ်ွင္ မည္သူမ်ွမဖ်က္ဆီးႏွိင္ေၾကာင္း ဓာတ္သေဘာအရ အပ္ႏွံပူေဇာ္ၾကတာေပါ့။ အမိအဖတုိ႔သည္လည္း သားသမီးတပည့္တုိ႔၏ ဝါထြက္ခ်ိန္တြင္ပူေဇာ္ေသာဥစၥာပစၥည္းကုိ ကန္ေတာ့ခံယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေမတၱာစကားျဖင့္ဆုံးမ၍တပည့္သားသမီးတုိ႔လက္ဝယ္သုိ႔ျပန္လည္ခ်ီးျမႇင့္၏။ ထုိေ႐ွး႐ုိးအစဥ္အလာအေၾကာင္းသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားေသာအခါ ယခုေခတ္၌ ဆင္၊ျမင္း၊ကြၽဲ၊ႏြား၊ဥစၥာပစၥည္းတုိ႔အစား ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ကိတ္မုန္႔ေလး (၁)လုံး၊မုန္႔ပုံးေလး(၁)ဗူး၊ပုဆုိးေလး(၁)ထည္၊လုံခ်ည္ေလး(၁)ကြင္းျဖင့္ အစဥ္အလာမပ်က္သာလ်ွင္မိဘဆရာတုိ႔ကုိကန္ေတာ့၏။ဆရာမိဘလူႀကီးသူမတုိ႔ကလည္းမုန္႔ဖုိးသြားေရစာခ်ီးျမႇင့္၍ ဆုမြန္ေကာင္းေပးၾက၏။ထုိသုိ႔ေသာသီတင္းကြၽတ္ကန္ေတာ့ပူေဇာ္ျခင္းမဂၤလာ အစဥ္အလာသည္ဂမီၻရ သေဘာအရ ဥစၥာပစၥည္းပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေသာအထြက္ဓာတ္ ပယ္ဖ်က္သည့္ ေ႐ွးဂမီၻရ အစီရင္ႀကီးတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါေလ၏။
  ထုိ႔အတူ အထြက္ဓာတ္ပ်က္စီးျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ေသာအေၾကာင္းကဲ့သုိ႔ အဝင္ဓာတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ဝါဝင္ျခင္းအခါတြင္လည္း ေ႐ွးဆရာႀကီးသူျမတ္တုိ႔သည္မေကာင္းေသာဒုကၡဆင္းရဲေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္အရပ္ရပ္တုိ႔ကုိသားသမီးတပည့္တုိ႔ထံ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္မလာရန္ ႏွင့္ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာက်က္သေရမဂၤလာအလီလီ အထပ္ထပ္ဝင္ေရာက္ရ႐ွိပါေစရန္ ဝါဝင္ကန္ေတာ့ျခင္းအစီအရင္ထူးႀကီးကုိဂမီၻရဓါတ္သေဘာျဖင့္စီရင္ထားၾက၏
  ထုိသုိ႔ေသာ ဝါဝင္မဂၤလာဂမီၻရ အစီရင္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲႀကီး ကုိ မိတ္ေဆြတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိလုိလားေသာ ေမတၱာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေအာင္ထူးဆန္း ေဗဒင္ယၾတာအဖြဲ႔မွ တဖက္ပါ အစီအစဥ္အတုိင္းက်င္းပပူေဇာ္မည္ျဖစ္ပါ၍ မိတ္ေဆြအား ခင္မင္ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားလုိက္ရပါတယ္ဗ်ာ....။
 မွတ္ခ်က္။ ။ ဝါဝင္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့လုိေသာ (၇) ရက္ သားသမီးမိတ္ေဆြမ်ားသည္ ( ၇.၇.၂၀၁၄ )ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထား၍အသိေပးဆက္သြယ္ေစလုိပါသည္ခင္ဗ်ာ...။
Read More...

​ေတြ႕ရွိပါက​ေက်းဇူးဆပ္​ပါ့မည္​

Leave a Comment
ေတြ႕ရွိပါက ေက်းဇူးဆပ္ပါမယ္
*********************

 28.6.14 ရက္ေန့ မနက္ 10နာရီဝန္းက်င္ ခန့္ေလာက္က ျပည္ျမိဳ႕လမ္းမေတာ္ လမ္း ဗဟို မီးသတ္ ရံုေရွ့ ဗီြဒီယို အေခြ အေရာင္းတြင္ အ ေခြဝယ္ယူျပီး ဟန္းဖုန္းအမ်ိဳးအစားsamsung tab (p1000)အမ်ိဳးအစား ဖုန္းေမ့က်န္ခဲ႕ပါတယ္ အိမ္ျပန္ေရာက္ ေတာ့မွ ဖုန္းက်န္ခဲ႕မွန္းသိ ၍ျပန္သြားယူေသာအခါ ဖုန္းကို ျပန္မရေတာ့ပါဘူး တကယ္လို့ ေကာက္ ရတဲ႕သူရွိလ်ွင္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ေက်းဇူးဆပ္ပါမည္ ဖုန္းထဲမွာ အလုပ္နဲ႕ပတ္သတ္တဲ႕ ဖိုင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာဖုန္းနံပါတ္မ်ား ပါေနေသာေႀကာင့္ ျပန္လိုခ်င္ပါသည္ ေကာက္ ရ္ ရွိပါက ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ph no.0943055308
Read More...

ျပည္​အ​ေရာင္​းအ၀ယ္​

Leave a Comment
ေရာင္းမည္

ျပည္ၿမိဳ႕ ေခတၲရာနယ္ေျမ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးေဘး မဂၢင္ေတာရေက်ာင္း မုဒ္ဦးအ၀င္လမ္း ဧက(၅)ဧက ၾကက္ၿခံ(၄) သနပ္ခါးအပင္(၂၈၅၀) နွင့္ အျခားသီးပင္စားပင္အဖိုးတန္အပင္မ်ား အမ်ဳိးေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ပါရွိပါမည္။

တစ္ထပ္တိုက္(၁)လံုး ေရမီးအစံု အျပင္ အဝီစိတြင္း(၂)တြင္းပါရွိၿပီး ပိုင္ဆိုင္မူစာ႐ြက္စာတမ္းအျပည့္အစံုပါရွိမည္။

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ 0943133550 / 0973048264 ကိုဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။


Read More...

သက္​ဆိုင္​ရာ ဌာနမ်ားသို႔ ျပည္​သတင္​းမွတဆင္​့တင္​ျပျခင္​း

Leave a Comment
ျပည္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား၏အခက္အခဲဒုကၡ
***************************

ရပ္ကြက္အတြင္းသုိ႔ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ေသာ ၾကက္ေမႊးအမႈိက္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားအနံ႔အသက္ဆုိးရြားစြာခံစားေနရ
သုိ႔ ျပည္သတင္းရွင္
က်မတုိ႔ေနထုိင္ရာျဖစ္ေသာ ျမိဳ႕သစ္ ၄/၂လမ္းႏွင့္၅/၂ၾကားသုိ႔ ယခုမုိးတြင္းကာလမတုိင္ခင္မွစ၍ ေစ်းတြင္ေရာင္းခ်ရန္ ၾကက္သတ္ရာမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ၾကက္ေမႊးမ်ားကုိေနစဥ္ေန႔တုိင္းလာေရာက္စြန္႔ပစ္လွ်က္ရွိပါသည္။
အဆုိပါၾကက္ေမႊးမ်ားမွာအနံ႔ဆုိးရြားစြာပ်ံႏွ႔ံေသာေၾကာင့္ လာေရာက္စြန္႔ပစ္သည့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ က်မတုိ႔ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားမွာညစဥ္မအိပ္ႏုိင္ပဲဒုကၡမ်ားစြာခံစားေနၾကရပါသည္။သက္ၾကီးရြယ္အုိကေလးမ်ားလည္းရွိေသာေၾကာင့္ မလုိလားအပ္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမည္ကုိလည္းမ်ားစြာစုိးရိမ္ေနၾကရပါသည္။
ၾကက္ေမႊးမ်ားအားမုိးရြာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရစီးတြင္ေမ်ာပါသြားရန္ ျပဳလုပ္၍ရေသာ္ ၾကက္ေမႊးမ်ားမွာေနစဥ္ႏွင့္အမွ် ျပန္လည္စြန္႔ပစ္ေနေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာအခက္ေတြ႔ေနရပါသည္။
အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးထံလြန္ခဲ့ေသာတစ္လခန္႔မွစ၍ သုံးၾကိမ္တုိင္တုိင္ သြားေရာက္ တုိင္းတန္းခဲ့ေသာ္လည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ အဆုိပါၾကက္သတ္သူမ်ားအားေခၚယူသတိေပးေပးမည္ဟုေျပာပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ ယေန႔တုိင္ ၾကက္ေမႊးမ်ားကုိလာေရာစြန္႔ပစ္လွ်က္ရွိပါေသာေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားမွာအနံ႔အသက္မ်ားဆုိးရြားစြာခံစားေနရျပီးက်န္းမာေရးကိုပါ ထိခုိက္လာမည္စုိးရိမ္ပါေသာေၾကာင့္ အျမန္ေျပလည္္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ျပည္သတင္းမွတဆင့္ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား သိေစရန္တုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။
တုိင္ၾကားသူ မဇင္မာရဲ
ေနရပ္ (၄/၂ လမ္းေခတၱရာျမိဳ႕သစ္၊ျပည္ျမိဳ႕)
မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၇/ပမန(ႏုိင္)၁၆၀၂၅၈ျပည္သတင္းလူငယ္(ျပည္သတင္း)
Read More...

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းထားေၾကာင္း ကိုမင္းကိုႏိုင္ေဟာေျပာ ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)

Leave a Comment


ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းထားေၾကာင္း ကိုမင္းကိုႏိုင္ေဟာေျပာ

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)

စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းထားေၾကာင္း  ျပည္ျမိဳ႔တြင္ ဇြန္လ၂၉ရက္က ျပဳလုပ္သည့္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္
(၈၈)မ်ိဳးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္
ကိုမင္းကိုႏိုင္က ေဟာေျပာခဲ့သည္။

" တိုင္းသူျပည္သားေတြလည္းသိတယ္။ စစ္တပ္က ၁၉၆၂  ၁၉၈၈ မွာ
လက္နက္နဲ႔အာဏာသိမ္းတယ္။ အခုက်ေတာ့လက္နက္နဲ႔မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔
အာဏာသိမ္းထားတယ္" ဟုကိုမင္းကိုႏိုင္ကဆိုသည္။
ဖြဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးသည္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး
ရက္ကြက္ေက်းရြာ ျမိဳ႔နယ္ ခရိုင္ တိုင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေထြအုပ္မ်ားသည္
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌါန၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိသည့္အတြက္ စစ္တပ္ကျပည္သူလူထုကို
တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း
၄င္းကေထာက္ျပေဟာေျပာသည္။

"ျပည္သူေတြနဲ႔တိုက္ရိုက္ ဆက္ဆံေနရတဲ့ ေထြအုပ္ေတြက အဘကမၾကိဳက္တာကို
မလုပ္ရဲဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရင္
ဘယ္ဘက္ကရပ္မလဲဆိုတာ အင္မတန္ထင္ရွားတယ္" ဟု၄င္းကဆိုသည္
 ယင္းအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ရန္ ျပည္သူအားလံုးသေဘာတူေသာ္လည္း ပုဒ္မ၄၃၆ အရ
စစ္တပ္သေဘာမတူပါက ျပင္ဆင္ရန္ခဲယာဥ္းေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၁၉၅၃ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ လူသတ္
လူေသ မဒိန္းမွဳမ်ား တရားရံုးမ်ားတြင္ တရားဆြဲဆိုကာ
ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္အထိ အဆင့္ဆင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အဆံုးအျဖတ္သည္
အတည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုမ်ားစြာနစ္နာရေၾကာင္း
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယကဦးတင္ဦးကေဟာေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ "လႊတ္ေတာ္က စစ္တပ္ကို အျမဲတမ္းလႊမ္းမိုး
ႏိုင္ရမယ္။ဒါဟာဒီမိုကေရစီရဲ႔မူဘဲ။
ဒီမွာၾကည့္ရင္ကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ဟာအားလံုးေပါင္းဆယ့္တစ္ေယာက္ရွိတယ္။ေျခာက္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္ေတြကသူတို႔စိတ္တိုင္းက်ထည့္ထားတာ"
ဟုလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယကဦးတင္ဦးကဆိုသည္။
အဆိုပါေဟာေျပာပြဲကို ထိုေန႔မနက္(၉)နာရီက ျပည္ျမိဳ႔ေခတၱရာျမိဳ႔သစ္
ေလးထပ္ျပင္ကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယကဦးတင္ဦး ၊
(၈၈)မ်ိဳးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္
ကိုမင္းကိုႏိုင္ ႏွင့္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွဥပေဒပညာရွင္
ဦးေဌးဦး (စိန္ကၽြန္း) တို႔ကေဟာေျပာခဲ့ရာ ျမိဳ႔ခံလူထုသံုးေထာင္ေက်ာ္
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

သတင္းႏွင္႔ဓါတ္ပုံ ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
Read More...

ဟိန္​းထက္​(အ​ေထြ​ေထြအက်ဳိး​ေဆာင္​လုပ္​ငန္​း)

Leave a Comment
ဟိန္​းထက္​(အ​ေထြ​ေထြအက်ဳိး​ေဆာင္​လုပ္​ငန္​း)

လူႀကီးမင္​းတို႔၏ အိမ္​/ၿခံ/​ေျမ/ကား မ်ားအတြက္​ အ​ေရာင္​းအ၀ယ္​ နွင္​့ အျခား​ေသာ အ​ေထြ​ေထြ အက်ဳိး​ေဆာင္​လုပ္​ငန္​းမ်ားကို လူႀကီးမင္​းတို႔ စိတ္​ခ်မ္​းသာမူ႔ နွင္​့ စိတ္​ခ်ယံုၾကည္​စြာ ​ေဆာင္​႐ြက္​​ခ်င္​ပါတယ္​ဆိုရင္​​ေတာ့ ဟိန္​းထက္​(အ​ေထြ​ေထြ အက်ဳိး​ေဆာင္​လုပ္​ငန္​း)သို႔ဆက္​သြယ္​နိုင္​ပါတယ္​ ခင္​ဗ်ာ.....

ဆက္​သြယ္​ရန္​ ။ ။ ျပည္​ၿမိဳ႕ ႐ြာဘဲနယ္​​ေျမ ​ေအာင္​သုခရပ္​ကြက္​ PH: 09256222766 / 09423659488 ကိုသာဆက္​သြယ္​သြယ္​လိုက္​ပါ.....
Read More...

သင္​့ကံၾကမၼာ အဆ္ိုးအ​ေကာင္​းတြက္​စစ္​ၾကည္​့လိုက္​ပါ

Leave a Comment
ေဗဒင္ပညာ ဝါသနာပါသူမ်ားအတြက္ မိမိတ္ို႔ရဲ႕ ကံဇာတာ အဆိုးအေကာင္း တြက္စစ္နိုင္ရန္ ဆရာမင္းေဇယ်ာလိူင္ ေအာင္ထူးဆန္းေဗဒင္ယၾတာခန္း သို႔ႂကြလွမ္းခဲ့ပါ....

တစ္နွစ္စာေဟာစာတမ္း(စာအုပ္).....၃၀၀၀ိ/က်ပ္
၃´နွစ္စာေဟာစာတမ္း(စာအုပ္).....၅၀၀၀ိ/က်ပ္
လုပ္ငန္းနာမည္ေပး..........၅၀၀၀ိ/က်ပ္
ကေလးနာမည္ေပး..........၅၀၀၀ိ/က်ပ္
ေဗဒင္ေဟာခန္းတြင္ ညာဏ္ပူေဇာ္ခ...၁၅၀၀ိ/က်ပ္ ယၾတာ(အခမဲ့) ေမတၲာေစတနာျဖင့္ကူညီ စီစဥ္ေပးပါမည္။ နံနက္(၈း၀၀)နာရီမွ ညေန (၄း၀၀) အခ်ိန္အထိ ေဗဒင္ေဟာခန္းဖြင့္ထားပါသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ေဟာခန္းပိတ္ထားပါသည္။
လိပ္စာ။ ။ ေ႐ႊတံခါးရပ္ကြက္ / အမွတ္ (၇၄၄) စုကၡရုနယ္ေျမ / စုကၡရုေက်ာင္းအနီး ျပည္ၿမိဳ႕

ဆက္​သြယ္​ရန္​ဖုန္​း။ ။ ၀၉၄၂၃၇၄၁၃၀၀ / ၀၉၂၅၀၉၂၈၆၀၃ ကိုဆက္​သြယ္​နိုင္​ပါတယ္​။

လမ္းၫႊန္။ ။ ျပည္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္(၂)လမ္းတည့္တည့္၀င္ ေ႐ႊေက်ာက္ကာဘုရားအေက်ာ္ စုကၡရုဘုရားနွင့္ေက်ာင္း သို႔ဆိုေသာဆိုင္းဘုတ္အတိုင္း၀င္လာၿပီး စုကၡရုေက်ာင္းအနီးတြင္တည္ရွိပါသည္။ ဆရာမင္းေဇယ်ာလိူင္ ၏ ေအာင္ထူးဆန္းေဗဒင္ယၾတာခန္း လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရူၿပီးလာနိုင္ပါတယ္...

သင့္ဘ၀ မွာ ကံဇာတာ အဆိုးအေကာင္း တြက္စစ္နိုင္ရန္အတြက္ ဆရာမင္းေဇယ်ာလိူင္ ၏ ေအာင္ထူးဆန္း ေဗဒင္ယၾတာခန္း သို႔ ႂကြေရာက္နိုင္ပါတယ္....
.

Read More...

Friday, June 27, 2014

သို႔/ 27.6.2014 ျပည္​ၿမိဳ႕နယ္​ စည္​ပင္​သာယာ​ေရး​ေကာ္​မတီ ဥကၠဌ ​ေဒၚ​ေ၀​ေ၀​.

Leave a Comment
သို႔/


27.6.2014

ျပည္​ၿမိဳ႕နယ္​ စည္​ပင္​သာယာ​ေရး​ေကာ္​မတီ
ဥကၠဌ ​ေဒၚ​ေ၀​ေ၀​

ပဲခူးတိုင္​း​ေဒသႀကီး(​ေနာက္​) ျပည္​ခရိုင္​ ျပည္​ၿမိဳ႕
တရုတ္​စုရပ္​ကြက္​ ျမင္​းတပ္​လမ္​းတြင္​ နွစ္​စဥ္​ မိုး
တြင္​းကာလ မိုးရာသီအခ်ိန္​ မိုး႐ြာသြန္​းခ်ိန္​တိုင္​း
နွစ္​စဥ္​ ​ေရ​ေျမာင္​းမ်ား ​ေရးစီးပိတ္​ဆို႔မူ႔ျဖစ္​ကာ မိုး​ေရလ်ွံတက္​မူ႔မ်ား ဆက္တိုက္​ျဖစ္​​ေပၚလ်ွက္​
ရွိ​ေနပါသည္​။ ျပည္​တကၠသိုလ္​​ေက်ာင္​းႀကီးကလည္​းအနီးတြင္​တည္​ရွိပါ​ေသာ​ေၾကာင္​့ ျပည္​ၿမိဳ႕​ေန ပညာသင္​ၾကား​ေန​ေသာ ​ေက်ာင္​းသား/သူမ်ားတြင္​မကပဲ အျခားၿမိဳ႕ နယ္​ မ်ားစြာမွ ျပည္​တကၠသိုလ္​​ေက်ာင္​းတက္​ရာတြင္​ လာ​ေရာက္​​ေက်ာင္​းတက္​ပညာသင္​ၾကား​ေန​ေသာ မ်ဳိဆက္​သစ္​လူငယ္​ ​ေက်ာင္​းသား/သူ မ်ားကပါ အထက္​​ေဖာ္​ျပရာ​ေနရာရပ္​ကြက္​တြင္​ အ​ေဆာင္​မ်ားငွား၍​ေနထိုင္​ပညာသင္​ၾကားရပါတယ္​။

ထို႔​ေၾကာင္​့ နွစ္​စဥ္​မိုးရာသီခ်ိန္​​ေရာက္​တိုင္​း ရပ္​ကြက္​​ေနျပည္​သူအမ်ားဦးစြာစတင္​ခံစား​ေနရမူ႔မွာ ​ေရႀကီး​ေရလ်ွံျပသနာမ်ား ​ေရႀကီး​ေရလ်ွံမူ႔​ေတြ​ေၾကာင္​့ ျခင္​အႏၲရာယ္​ နွင္​့အျခားက်န္​းမာ​ေရးဆိုးက်ဴိးမ်ားကိုပါ ခံစားရလ်ွက္​ရွိ​ေနပါ​ေသာ​ေၾကာင္​့ ​ေရစီး​ေရလာ​ေကာင္​မြန္​​ေရးအတြက္​ ၿမိဳ႕နယ္​စည္​ပင္​သာယာ​ေရး​ေကာ္​မတီ ဥကၠဌ ​ေဒၚ​ေ၀​ေ၀​ နွင္​့ အဖြဲ႕အျပင္​ ၿမိဳ႕နယ္​စည္​ပင္​သာယာ​ေရးအဖြဲ႕မွတာ၀န္​ရွိလူႀကီးမင္​းမ်ားအား​ေလးစြာျဖင္​့ ျပည္​သတင္​း မွတင္​ျပအကူအညီ​ေတာင္​ခံလိုက္​ရပါတယ္​ခင္​ဗ်ာ...

ရပ္​ကြက္​​ေနျပည္​သူမ်ား


အဆိုပါကိစၥနွင္​့ပတ္​သတ္​ၿပီးသတင္​းတင္​ျပ​ေပးရန္​​ေတာင္​းဆိုလာမူမ်ားကို ျပည္​သတင္​းလူငယ္​မွ ၄င္​းတို႔​ေျပာသလို မိုး႐ြာ​ေနခ်ိန္​ မို႐ြာသြန္​းမူအၿပီးမ်ားတြင္​ ကိုယ္​တိုင္​သြား​ေရာက္​ၾကည္​့ရူ႕ခဲ့ရာ မွန္​ကန္​လ်ွက္​ရွိ​ေနပါ​ေၾကာင္​း ျဖည္​့စြတ္​​ေျပာၾကားတင္​ျပအပ္။

ျပည္​သတင္​းလူငယ္​(ျပည္​သတင္​း)
Read More...

ျမိဳ.နွစ္ျမိဳ. နွင္. ခေမာက္မ်က္နွာ သရ၀ဏ္(ျပည္)

Leave a Comment
ျမိဳ.နွစ္ျမိဳ. နွင္. ခေမာက္မ်က္နွာ

သရ၀ဏ္(ျပည္)

က်ြန္ေတာ္သည္ ျပည္ျမိဳ.တြင္ ၁၉၆၈ ခု၌ ေမြးဖြားေသာျပည္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ။ ၁၉၉၆ တြင္ေျမာက္ဥကၠပ ျမိဳ.သို.ေျပာင္းေရြ.ေရာက္ရွိခဲ.ရာ က်ြန္ေတာ္၏ ပထမျမိဳ.သည္ ျပည္ျဖစ္ျပီး ၊ ဒုတိယျမိဳ.မွာရန္ကုန္တိုင္း ေျမာက္ဥကၠလာပျဖစ္လာပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္၏ဘ၀သက္တမ္းတစ္၀က္ကို ျပည္ျမိဳ.တြင္က်င္လည္ခဲ.ျပီး ၊ ဘ၀သက္တမ္းတစ္၀က္ကိုရန္ကုန္တြင္ေနထိုင္ခဲ.ပါသည္ ။ ထိုအခါ ျမိဳ.နွစ္ျမိဳ.နွင္.ပါတ္သက္ျပီး ဂုဏ္ယူစရာ ၊ ရွက္ရြံ.စရာမ်ားလဲ က်ြန္ေတာ္.ဘ၀တြင္ေတြ.ၾကံုျဖတ္သန္းခဲ.ရပါသည္ ။

ျပည္ျမိဳ.နွင္.ပါတ္သက္၍ ဂုဏ္အယူရဆံုးမွာ ျပည္ျမိဳ.မွထြက္သည္. အနုပညာသမားမ်ားေၾကာင္.ျဖစ္သည္ ။ ျပည္ျမိဳ.သည္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ျမိဳ.အရြယ္အစားနွင္.မမ်ွေအာင္ပင္ နိုင္ငံေက်ာ္အနုပညာသည္မ်ားထြက္ရွိခဲ.ပါသည္ ။ ရတုဘုရင္န၀ေဒးၾကီး ၊ ရွင္မဟာရဌသာရ တို.မွအစ ၊ ဒဂုန္ေရြွမ်ွား ၊ ဇ၀န ၊ ညာဏ ၊ ျပည္လွေဖ ၊ ပဥၥရူပ ဦးခ တို.အလယ္ ၊ ခင္၀မ္း ၊ ေမာင္ေခ်ာနြယ္ ၊ သုခမိန္လွိုင္ ၊ကိုေဆြ ၊ မိုက္မိုက္(ျပည္) ၊ ခ်မ္းျငိမ္းေအး (ျပည္) ၊ထရန္းပက္၀င္းဦး တို.အထိ အနုပညာရွင္မ်ားေပါ ္ထြက္ခဲ.သည္ ။ယခုလည္းမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖစ္ေသာ စိုးေသာ္တာ၊ ကိုေရြွထူး ၊ကာတြန္းတာတီး(ျပည္) ၊ တိုးေနွာင္မိုး ၊ သစ္ခက္အိမ္ ၊ေ၀(စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ) ၊ေ၀ဦးေမ ၊ ယဥ္ေ၀လြင္(ျပည္)၊နန္းမံုေ၀ ၊ ရီေဇာ္ေမာင္(ျပည္) ၊ညီစ်ာန္၊မင္းယြန္း၊ ခိုင္သစ္ စသည္ျဖင္. ေပါ ္ေပါက္ေနဆဲ ၾကိုးစားေနၾကဆဲျဖစ္သည္ ။ အျခားနာမည္ယူစအနုပညာရွင္မ်ားစြာလဲရွိပါေသးသည္ ။ ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္းသည္လည္း ျပည္ျမိဳ.အနီး ၀ါးေတာ ၊၀ါးလည္ဆိုေသာရြာကေလးမွျဖစ္ရာ ျပည္ျမိဳ.နယ္ထြက္ အနုပညာသမားမ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးျဖစ္ပါသည္ ။ စာေရးဆရာတင္.တယ္သည္လည္း ေရြွေတာင္ျမိဳ.မွျဖစ္ရာ ျမိဳ.နီးျခင္းမ်ားျဖစ္၍ ဂုဏ္ယူမိေပသည္ ။ ထိုလူမ်ားေၾကာင္.ျပည္သားျဖစ္ရတာက်ြန္ေတာ္ဂုဏ္ယူမိျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ေလာကတြင္အနုပညာသမားျဖစ္ရျခင္းေလာက္ ဂုဏ္က်က္သေရနွင္.ျပည္.စံုေသာအျဖစ္ရွိနိုင္ေတာ.မည္မဟုတ္ပါ ။

သို.ပါေသာ္လည္း က်ြန္ေတာ္သည္ ျမိဳ.အတြက္အျမဲတမ္းဂုဏ္ယူနိုင္သည္မဟုတ္ ။ ျပည္ျမိဳ.နွင္.ပါတ္သက္လာလ်င္ ဆြမ္းဆန္ထဲၾကြက္ေခ်းေရာသလို လက္ညွိဳးထိုးကဲ.ရဲ.ခံစရာ ၊ ျမိဳ.နာမည္ပ်က္စရာကိစၥတစ္ခုလဲျမန္မာ.သမိုင္း၌ျဖစ္ေပါ ္ခဲ.ေလသည္ ။ထိုအရာကားအျခားမဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ပထမဆံုးအာဏာသိမ္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္ကာနာမည္ဆိုးျဖင္.ေက်ာ္ၾကားခဲ.ေသာျမန္မာ.ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠၾကီး ဦးေန၀င္း (ေခါ ္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသည္ ျပည္ခရိုင္ ၊ေပါင္းတလည္ ျမိဳ.နယ္ ေခ်ာင္းေကာင္းရြာသားျဖစ္သည္ ။ ငယ္စဥ္ကျပည္ျမိဳ.တြင္ပညာသင္ၾကားခဲ.သည္ဟုသိရသည္ ။ က်ြန္ေတာ္တို.ျပည္သားမ်ားသည္ အျခား နိုင္ငံေက်ာ္အနုပညာသမားမ်ားေၾကာင္.ဂုဏ္တက္ၾကရေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ေမြးဖြားလာသည္.အတြက္ မည္သည္.ဘက္ကမ်ွ ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူနိုင္ခဲ.ျခင္းမရွိေခ် ။ အာဏာရွင္တစ္ဦးေပါ ္ထြန္းလာျခင္းအတြက္ သူ.ကိုလက္ခံထမ္းရြက္ထားရေသာ မဟာပထ၀ီေျမၾကီးကပင္လ်င္ အျပစ္ၾကီးတစ္ခုကိုက်ဴးလြန္သေယာင္ရွိေနေသာအျဖစ္ေၾကာင္. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း (ေခါ ္) ကိုရွဳေမာင္တစ္ေယာက္ ေပါ ္ထြန္းလာခဲ.ျခင္းအတြက္ က်ြန္ေတာ္တို.ျမိဳ.သူျမိဳ.သားမ်ားမွာ စိတ္မသက္သာမွုမ်ားသာျဖစ္ေပါ ္ခဲ.ရပါသည္ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအေၾကာင္းကိုျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားေသာအခါ က်ြန္ေတာ္.မွတ္ဥာဏ္ထဲ၌ ေပါ ္လာသည္မွာ နိုင္ငံေရးလဲမဟုတ္ ၊စစ္ေရးလဲမဟုတ္ ကေလးတစ္ေယာက္၏ကေမာက္ကမ မွတ္ဥာဏ္ကေလးတစ္ခုသာျဖစ္သည္ ။ က်ြန္ေတာ္မွတ္မိေနသည္မွာ စစ္ကားတစ္စီးသည္ က်ြန္ေတာ္တို.ေနထိုင္ရာ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္ထဲသို. ေမာင္း၀င္လာျပီး မုန္.လင္မယား ၊ေရမုန္.မ်ားေရာင္.ခ်ေသာ ကို၀င္း ၊မျမေမ ဟူေသာ ဆင္းရဲသားလင္မယားအိမ္ေရွ.တြင္ရပ္လိုက္သည္ ။ ထို.ေနာက္ကို၀င္းနွင္.မျမေမသည္ သူတို.တြင္ရွိသမ်ွအေကာင္းဆံုးအ၀တ္အစားမ်ာကိုသပ္ယပ္စြာ၀တ္ဆင္လ်က္ အိုးခြက္ပန္းကန္ ဇြန္း၊ေယာက္မ စသည္တို.ကို သယ္ေဆာင္ကာ လာေခါ ္ေသာစစ္ကားေပါ ္သို.လိုက္သြားေတာ.သည္ ။ဒါဆိုလ်င္တစ္ရပ္ကြက္လံုးနားလည္လိုက္သည္မွာ ဥကၠၾကီး ဦးေန၀င္း ျပည္ျမိဳ.သို.ေရာက္ေနေပျပီ ။ ဦးေန၀င္းသည္ သူငယ္စဥ္ကျပည္ျမိဳ.တြင္စားခဲ.ရေသာ ၾကက္သားပလာတာ ၊ ေရမုန္. ၊မုန္.လင္မယား ၊ မုန္.ပ်ားသလက္ စသည္တို.ကိုအလြန္နွစ္သက္၏ ။ထို.ေၾကာင္. ဦးေန၀င္းျပည္ျမိဳ.သို.လာသည္နွင္. ပလာတာသယ္ ၊ မုန္.လင္မယားသယ္ ၊ေရမုန္.သယ္မ်ားကို စစ္တပ္က လာေခါ ္ကာ ေအာ္ဒါမွာျပီး ဦးေန၀င္းအားဧည္.ခံျခင္းျဖစ္သည္ ။

ငိုအားထက္ရယ္အားသန္ျဖစ္ရပ္မွာ ျပည္ျမိဳ.ဘုရားၾကီးေစ်းတြင္ ပလာတာေရာင္းေသာ ဦးနွုတ္ခမ္းေမြွးဟူသည္. ကုလားၾကီးထံတြင္ဦးေန၀င္းသည္ ငယ္စဥ္မွစ၍ အားေပးလာေသာ ေဖာက္သည္ျဖစ္၍ေန၏ ။ သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဘ၀သို.ေရာက္ေသာအခါ ထိုကုလားၾကီးကို ျပည္ျမိဳ.တပ္မ (၆၆) သို.ေခါ ္ကာ ပလာတာခ်က္ျပဳတ္ခိုင္းျပီး အလိုရွိတာေတာင္းပါ ဟု ဆို၏ ။ ထိုအခါကုလားၾကီးသည္ အလြန္တရာ၀မ္းသာသြားျပီး
“ အျခားေတာ.မေတာင္းခ်င္ပါဘူး ၊ဒါေပမယ္.က်ဳပ္ပလာတာေရာင္းတဲ.ေနရာမွာ လူၾကီးလမ္းေၾကာင္းရွိတိုင္းဆိုင္မထြက္ရဘူးလို. စည္ပင္သာယာကလာလာျပီးနွင္တယ္ ၊ ဒါေၾကာင္.ျဖစ္နိုင္ရင္ နွုတ္ခမ္းေမြွးပလာတာဆိုင္ ဘယ္ေတာ.မွ ပိတ္သိမ္းခြင္.မျပဳဆိုတဲ.အမိန္.စာေလး မွာ ဥကၠၾကီးလက္မွတ္ထိုးျပီးေပးေစခ်င္ပါတယ္ “ ဟု ေတာင္းဆိုခဲ.သည္ ။ ၾကားရသူအေပါင္းက ရယ္ၾကျပီး ဒိထက္တန္ဖိုးရွိတာမေတာင္းေလျခင္းဟုေျပာၾကေသာ္လည္း ဦးနွုတ္ခမ္းေမြွးသည္ ဦးေန၀င္းထံမွစာကို တခုတ္တရသိမ္းဆည္းထားျပီးထိုအခ်ိန္မွစကာ ၁၉၈၈ ဦးေန၀င္းေခတ္ကုန္သည္အထိ မည္သည္.လူၾကီးလမ္းေၾကာင္းလာသည္ျဖစ္ေစ ပလာတာဆိုင္ ပိတ္သိမ္းစရာမလိုပဲ ေရာင္းခ်နိုင္ခဲ.သည္ ။

၁၉၈၈ တြင္မူကားက်ြန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ပထမနွစ္တက္ေနေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္သျဖင္. နိုင္ငံေရးကိုအသင္.အတင္.နားလည္ေနျပီျဖစ္သည္ ။ အဓိပတိလမ္းေပါ ္မွေလ်ွာက္လွမ္းမိတိုင္းလမ္းမေဘးတြင္ေတြ.ရသည္.ေျမကြက္လပ္ကိုၾကည္.ကာ ဤေနရာကားေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦေပတည္း ၊ ဤအေဆာက္အဦကိုဗံုးခြဲခဲ.သည္.လက္သည္တရားခံမွာ ဦးေန၀င္းျဖစ္မွန္းေကာင္းေကာင္းသိေနေပျပီ ။တပ္မေတာ္ဟာေသနတ္ပစ္ရင္မွန္ေအာင္တည္.တည္.ပစ္တယ္ မိုးေပါ ္ေထာင္မပစ္ဘူး ဟူေသာ ဦးေန၀င္း၏ေမာက္မာျခိမ္းေခ်ာက္ေသာ၁၉၈၈ မ.ဆ.လ လြွတ္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးမိန္.ခြန္းကိုေအာ.နွလံုးနာမိလာပါသည္။ျမန္မာနိုင္ငံၾကီး ကမၻာ.အဆင္းရဲဆံုး ( LDC ) အဆင္.သို.ေရာက္သြားရျခင္း၏အဓိကတရားခံမွာ ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ နွင္. ပါတီဥကၠဌ ဦးေန၀င္း လက္ခ်က္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသေဘာေပါက္လာခဲ.ျပီျဖစ္သည္ ။ျမိဳ.လူထုမွာလည္း တိုင္းျပည္မြဲရျခင္းသည္ ဦးေန၀င္းနွင္. မ.ဆ.လ အစိုးရစနက္၊ စစ္အာဏာရွင္လက္ခ်က္ဆိုသည္ကို နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္းသိလာၾကေခ်ျပီ ။ ဦးေန၀င္းကိုေမြးဖြားမိခဲ.ျခင္းအတြက္ ျပည္ျမိဳ.သားမ်ားသည္ ရွက္ရြံ.မွုကိုစတင္ခံစားရေပျပီ ။

သို.ေသာ္ ဦးေန၀င္း၏ ၾသဇာကိုမိေနသူမ်ားကလည္းဒုနွင္.ေဒးပင္ ။ အေကာင္းဆံုးသာဓကမွာ ၁၉၉၀ ျပည္.နွစ္ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ၌ တစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ.ခ်ဳပ္မွ အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရရွိခဲ.ေသာ္လည္း ျပည္ျမိဳ.တြင္မူ မဲဆႏၵနယ္ နွစ္ခုရွိျပီး မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ဒီခ်ဳပ္ မွအနိုင္ရျပီး ေတာပိုင္းမွ ဆႏၵမဲမ်ားေသာ ေနာက္ထပ္မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ မ.ဆ.လ ပါတီကိုအသြင္ေျပာင္းထားေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွအနိုင္ရရွိခဲ.ပါသည္ ။ အလြန္အံ.အားသင္.ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္မွတ္မိသည္မွာ ျပည္ျမိဳ.တြင္ထိုသို. N.L.D တစ္ေနရာရွံုးျပီး တ.စ.ည ပါတီမွ နိုင္သည္ၾကားေသာအခါ အားလံုးသည္ က်ြန္ေတာ္တို.ျမိဳ.ကိုေဒါသျဖစ္ၾကေပ၏ ။ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္သိရသည္.ေန.က ရန္ကုန္-ျပည္အေ၀းေျပးလမ္းမွထမင္းဆိုင္အခ်ိဳ.သည္ ျပည္ျမိဳ.မွလာေသာ ကားမ်ားကိုထမင္းမေရာင္းဟု သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပၾကသည္ကိုၾကံုခဲ.ရဖူး၏ ။ ေအာ္ ..ဦးေန၀င္းကားျပည္ျမိဳ.သားမ်ားကို ဤမ်ွအထိဒုကၡေပး ျဂိဳဟ္ေမြွခဲ.ေခ်သည္တကား ။

ယခုအခ်ိန္အထိလည္း အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ၊ဦးေန၀င္းအေၾကာင္းေရးၾကေျပာၾကေသာအခါ ေမြးဖြားရာဇာတိ ျပည္ျမိဳ.ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ျပည္ခရိုင္ ေပါင္းတလည္ျမိဳ.ဟူ၍လည္းေကာင္းၾကားလိုက္ရလ်င္ က်ြန္ေတာ္တို.သည္ ကိုယ္နွင္.ဘာမွမဆိုင္ပဲ ရွက္သလိုလို ၊သိမ္ငယ္သလိုလိုျဖစ္သြားရေခ်ေသး၏ ။ သခင္မၾကီးေဒါ ္သိန္းတင္လိုလူမ်ိဳး ၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မွိုင္းလိုလူမ်ိဳးမ်ားလည္းထြက္ေပါ ္ခဲ.သျဖင္.သာေျဖသာပါေသး၏ ။ဤကားအာဏာရွင္တစ္ဦးကိုေမြးဖြားခဲ.သျဖင္. ျမိဳ.ခံတစ္ဦးရရွိခဲ.ေသာစိတ္ဒုကၡျဖစ္သည္ ။

ေနာက္ထပ္က်ြန္ေတာ္ယခုေနထိုင္ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ.နယ္အေၾကာင္းေျပာရေပဦးအံ. ။ ေျမာက္ဥကၠလာသည္ ၁၉၅၈ တြင္မွစေပါ ္လာေသာ ျမိဳ.သစ္တစ္ခုျဖစ္သျဖင္. ေရွးအတိေတကာလ သမိုင္းေၾကာင္းရွည္ရွည္လ်ားလ်ားျပစရာ မလိုေခ် ။ ေလာေလာလတ္လတ္တြင္ ရာဇ၀င္နွင္.ျမိဳ.ျဖစ္သည္ ။ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္လူအခ်ိဳ.ကမင္းမဲ.စရိုက္ဆန္ဆန္ ျပည္သူ.ရဲကိုေခါင္းျဖတ္ကာ မီးနွင္.ကင္စားခဲ.သျဖင္. ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ခဲရေသာျမိဳ.ျဖစ္သည္ ။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကာလက နာမည္ၾကီးခဲ.ေသာ ေယာင္ၾကီးေဗြဆိုသူမွာေျမာက္ဥကၠလာမွျဖစ္သည္။ အေရးအခင္းကာလတြင္ စစ္ကားတစ္စီးကို လူအုပ္ျဖင္.ပိတ္ဆို.တားဆီးထားသည္.အတြက္ တပ္မေတာ္မွေလယာဥ္ပ်ံျဖင္. စာရြက္မ်ားက်ဲခ်ကာသတိေပးခဲ.ရေသာျမိဳ.ျဖစ္သည္ ။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုတြင္က်ဆံုးသြားသူမ်ားကိုေျမာက္ဥကၠလာ ခံုးေက်ာ္တံတားအနီးတြင္ အမွတ္တရအာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္စိုက္ခဲ.ေသာျမိဳ.ျဖစ္သည္ ( စစ္အစိုးရတက္လာျပီးထိုေက်ာက္တိုင္ကိုဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ.၏) ။ ေျမာက္ဥကၠလာတည္ကာစတြင္ဘာသာျခားအခ်ိဳ.က ဗလီတည္ေဆာက္ရာ သံဃာမ်ားနွင္.ျမိဳ.ခံမ်ားက သေဘာမတူသျဖင္. အဓိကရုန္းျဖစ္ခဲ.ဖူးပါသည္ ။ ၁၉၉၆ မွေျပာင္းေရြွ.လာသျဖင္.က်ြန္ေတာ္သည္ ထိုစဥ္ကအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုလက္လွမ္းမမွီခဲ.ပါ ။ က်ြန္ေတာ္ဂုဏ္ယူမိေသာအျဖစ္မွာ ေျမာက္ဥကၠလာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စာေရးဆရာအမ်ားဆံုးရွိေသာျမိဳ.နယ္ျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။

နံနက္တိုင္းလက္ဘက္ရည္ဆိုင္တြင္ကိုယ္ခင္မင္ရေသာစာေရးဆရာမ်ားနွင္.ေတြ.ဆံုစကားေျပာခြင္.ရျခင္းမွာၾကီးမားေသာပီတိတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္ ။ေျမာက္ဥကၠလာတြင္ စာေရးဆရာ သစၥာနီရွိ၏ ၊ ေမာင္ေက်ာ္သာ(ပဲခူး) ရွိ၏ ၊ ေမာင္ျပည္.လွိုင္း(သံတြဲ) ရွိ၏ ။ ဦးေဌးေမာင္ရွိ၏ ၊ ေကတုလွနိုင္ရွိ၏ ။တင္နိုင္တိုးရွိ၏ ။တကၠသိုလ္သ်ွင္သီရိရွိ၏ ။ ဆရာနတ္ႏြယ္ (ကြယ္လြန္) ရွိခဲ.၏ ။ေမာင္ဆုရွင္ (ကြယ္လြန္) ရွိခဲ.၏ ။ ေမာင္ရန္ပိုင္ ရွိခဲ.ဖူး၏ ။ဆရာပါရဂူ၏သ်ွန္တနိေကတန္စာၾကည္.တိုက္ရွိ၏ ။ေလာေလာဆယ္ ပဥၥမံဒီရိုင္း ၊ေကာင္းဆက္နိုင္ ၊ဆရာေမာင္သာခ်ိဳ ၊ ေမာင္ျမတ္မြန္(ဆူးေလ) ၊ ကဗ်ာဆရာ ေနစိမ္.၊ နီဟိန္းေမာ္စသူတို.ရွိ၏ ။ အလြန္ပင္အနုပညာသမားေပါမ်ားရာအရပ္ေဒသျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္.ေျမာက္ဥကၠလာမွာေနရတာဂုဏ္ယူဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္ ။

သို.ေသာ္ဂုဏ္မယူနိုင္ဖြယ္ကိစၥအခ်ိဳ.လည္းယခုတစ္ေလာတြင္ျဖစ္လာပါသည္ ။ ယခုတစ္ေလာ လူေျပာမ်ားေနေသာ PR ေခါ ္ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္သို.လာမည္.ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအမီ ေျပာင္းလဲက်င္းပေရးအဆိုကိုအမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္တြင္အဆိုတင္သြင္းခဲ.ရာ ထိုအဆိုကိုတင္သြင္းသူမွာ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ.နယ္ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္ျဖစ္ေနသည္ ။ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္သည္ ဟိုတေလာကလည္း ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ဦးေရြွမန္း သမၼတျဖစ္ေရးကိုေထာက္ခံသည္ဟုေျပာၾကားခဲ.သျဖင္. N.D.F ပါတီက ဤေျပာၾကားမွုမွာ ပါတီ၏မူ၀ါဒမဟုတ္ေၾကာင္းလိုက္လံရွင္းလင္းခဲ.ရသည္ ။ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္ကို လြွတ္ေတာ္အတြင္းသို.လြွတ္လိုက္ျခင္းမွာ ေျမာက္ဥကၠလာျပည္သူမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္.ေျမာက္ဥကၠလာသားတစ္ေယာက္အေနနွင္.ေရာ ျမန္မာနိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနွင္.ပါ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုဆန္းစစ္ဖို.လိုအပ္လာေပသည္ ။

၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ ထိုစဥ္က N.L.D ပါတီသည္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ စစ္အစိုးရက လြွတ္မေပးခဲ.သည္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္ခဲ.သည္ ။ N.L.D အတြင္းေရြးေကာက္ပြဲ၀င္လိုသူနွင္.ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္လိုသူဟူ၍ နွစ္ဖြဲ.ကြဲသြားခဲ.ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္လိုသူမ်ားမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု ( NDF ) အျဖစ္ပါတီခြဲေထာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ဤအခ်ိန္အထိျပည္သူလူထုသည္ N.D.F ကိုေထာက္ခံခဲ.သည္ ။ေရြးေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္သည္မွာ မိမိ၏ ဒီမိုကေရစီရပိုင္ခြင္.မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ပိတ္ပင္တားဆီးရာေရာက္သျဖင္. နိုင္ငံေရးမရင္.က်က္မွုကိုေဖာ္ျပေသာလက္ေတြ.မဆန္သည္.လုပ္ရပ္ ဟု က်ြန္ေတာ္အပါအ၀င္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကသံုးသပ္ၾကပါသည္ ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေသာအခါ က်ြန္ေတာ္တို.တြင္ေရြးစရာပါတီ မ်ားမ်ားစားစား မရွိလွ ။ အဓီကပါတီၾကီးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ.ခိုင္ေရးနွင္.ဖြံ.ျဖိုးေရးပါတီ ကိုယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံသူမွာ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘတင္.ေဆြ ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ နွင္. N.D.F သာရွိသည္ ။ N.D.F သည္ေရြးေကာက္ပြဲသေကၤတကို N.L.D ၏ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေၾကာက္မခန္းလိလိအနိုင္ရခဲ.ေသာ ခေမာက္သေကၤတကို ယူလိုက္သည္ ။ N.L.D ကလည္းေရြးေကာက္ပြဲတြင္မပါသျဖင္. ခေမာက္သေကၤတ ကိုကန္.ကြက္ခဲ.ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က N.D.F ကိုခေမာက္သံုးခြင္.ျပဳခဲ.သည္ ။ စင္စစ္ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္ဘယ္သူဆိုသည္ကိုက်ြန္ေတာ္တို.မသိ ။ ခေမာက္မ်က္နွာနွင္. ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားဟု ယံုၾကည္သတ္မွတ္ကာ မဲေပးခဲ.ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို.ေၾကာင္.က်ြန္ေတာ္တို.ေျမာက္ဥကၠလာမွ ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္တြင္ ေဒါက္တာသန္း၀င္း၊ အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္တြင္ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္ N.D.F ပါတီကိုကိုယ္စားျပဳကာအနိုင္ရသြားခဲ.ၾကသည္ ။ ဤသို.နိုင္သည္ကိုက်ြန္ေတာ္တို.၀မ္းသာပါ၏ ။ စစ္အစိုးရဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုေရြးခ်ယ္နိုင္လိုက္ျပီမဟုတ္ပါလား ။

သို.ေသာ္မၾကာမီပင္ က်ြန္ေတာ္တို.ေရြးခ်ယ္လိုက္တာ မွားျပီလားဟုေျမာက္ဥကၠလာသားမ်ားစတင္သံသယ၀င္လာမိသည္ ။ (ဆ)ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဥကၠလာလူထုနွင္.ေတြ.ဆံုပြဲတြင္ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္စကားေျပာသည္ကိုသြားနားေထာင္ၾကည္.ရာ အားတက္စရာ ဒီမိုကေရစီတရားမ်ားကိုမနာရပဲစစ္အစိုးရေခတ္ ေၾကးမံုနွင္. ျမန္မာ.အလင္းသတင္းစာမ်ားမွာပါေသာေဆာင္းပါးမ်ားသဖြယ္ အစိုးရအာေဘာ္မ်ားကိုသာၾကားရေတာ.၏ ။ ဥပမာအားျဖင္.လမ္းေပါ ္တက္ဆႏၵျပသည္မွာမေကာင္းေၾကာင္း ၊ထိုသို. လုပ္စရာမလိုေၾကာင္း ၊ အစိုးရနွင္.ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို.သာလိုေၾကာင္းစသည္ျဖင္.ေဟာေျပာေသာေၾကာင္. စတင္စိတ္ပ်က္မိေပသည္ ။NDF မွ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး နွင္. ေဒါက္တာသန္း၀င္းသည္ N.L.D ပါတီထဲျပန္ေရာက္သြား၏ ။ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္ကမူ N.L.D နွင္.လည္းေကာင္း မိခင္ပါတီျဖစ္ေသာ N.D.F နွင္.လည္းေကာင္း ပိုမိုကင္းကြာသြားျပီး ၾကံ.ခိုင္ေရးလိုလိုဘာလိုလိုျဖစ္ကာ အစိုးရနွင္. အာဏာရပါတီၾကီးကိုလိုလားေသာစကားမ်ားကို ေျပာလာ၏ ။ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တစ္ျပည္လံုးကလိုလားနွစ္သက္ေနပါလ်က္ ဦးေရြွမန္းသမၼတျဖစ္ေရးကိုေထာက္ခံသည္ဟု ရြာလြန္ရြက္တိုက္သည္ ။ျပည္သူလူထုသည္ စစ္အစိုးရကိုလည္းေကာင္း စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ျငီးေငြ.စိတ္ပ်က္ေနၾကေသာအခ်ိန္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ေယာက္ကို သမၼတအျဖစ္လိုလားသည္ဆိုျခင္းမွာ ျပည္သူလူထုကိုေစာ္ကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ။

လူထုက ၂၀၀၈ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရး ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ၊ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးတို.ကို အင္တိုက္အားတိုက္ေတာင္းဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ လူထုကိုအာရံုလြွဲေသာအျဖစ္မ်ားကိုအစိုးရနွင္.အာဏာရပါတီၾကီးကလုပ္လာၾကသည္ ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္နိုင္ေျခမရွိေတာ.မွန္းျပတ္ျပတ္သားသား ရိပ္စားမိေသာ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္နွင္. N.D.F သည္လည္း အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ဆိုေသာ PR ကိုဖုန္သုတ္ပြဲထုတ္လာ၏ (PR အေျကာင္းစာေရးဆရာအေတာ္မ်ားမ်ားေရးထားျပီးျဖစ္၍ စာေလးမည္စိုးသျဖင္. ထပ္ရွင္းမျပေတာ.ျပီ ) PR ကိုလိုလားျခင္းမွာ နိုင္ငံေကာင္းစားဖို.လား ေနာက္တစ္ၾကိမ္လြွတ္ေတာ္တြင္မိမိျပန္ပါေရးအတြက္လားဆိုသည္ကိုေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္ပဲသိေပလိမ္.မည္ ။ PR စနစ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အနိုင္မရနိုင္ေတာ.ဟုခန္.မွန္းနိုင္သည္.အခ်ိန္မွေပါ ္ထြက္လာျခင္းမွာအံ.ၾသစရာေကာင္းေပသည္ ။ PR ကိုသံုးရန္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက စတင္အဆိုျပဳခဲ.လ်င္ အံ.ၾသစရာရွိမည္မဟုတ္ ၊ မဆီမဆိုင္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားပါဟုယံုၾကည္၍ လြွတ္ေတာ္ထဲသို.ပို.ခံ.ခဲ.ရေသာ N.D.F ပါတီ၀င္ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္က(ယခုအခ်ိန္မွာမွ) စတင္အဆိုတင္သြင္းျခင္းမွာ သူခိုးကိုဓါးရိုးကမ္းသလိုရွိပါေပသည္ ။ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ နွစ္(၅၀ )ခန္. ၾကိတ္မွိတ္ျဖတ္သန္းခဲ.ရပါသည္ ။ ယခုထက္ထိလည္း စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီအစိုးရတက္မလာေသးပါ ။ ၂၀၁၅ တြင္ေတာ.ျပည္သူလူထုကလိုလားနွစ္သက္ေသာအစိုးရကို ၁၉၆၂ ခုမွစကာ ပထမဆံုးအေနျဖင္. ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခြင္.ရခ်င္ပါသည္ ။ ျပည္သူကၾကည္ျဖဴေသာအစိုးရကိုျပည္သူကေရြးေကာက္ခြင္.အား ကဖ်က္ကယက္မလုပ္ၾကပါနွင္. ။လက္ပါးေစနွင္. စားက်ြင္းစားက်န္အခြင္.ထူးရေနသူအခ်ိဳ.၏ေထာက္ခံမဲတခ်ိဳ.တေလမွလြဲ၍ျပည္သူလူထုမနွစ္သက္သျဖင္. ၀ိုင္းက်ဥ္ထားေသာ ပါတီမွအမတ္မ်ားကို လြွတ္ေတာ္ထဲသို.ဇြတ္ေခါ ္လာနိုင္ေသာ PR စနစ္ကို ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္အပါအ၀င္ N.D.F အမတ္မ်ား ၾကိဳးစားပြဲထုတ္ေနျခင္းသည္ မေမြးဖြားေသးေသာကေလးကို မတ္တပ္ရပ္ခိုင္းေနျခင္းျဖစ္၍ သမိုင္းတရားခံျဖစ္နိုင္သျဖင္.ေရွာင္က်ဥ္ၾကေစလိုပါသည္ ။

ဤသို.လုပ္မွလြွတ္ေတာ္ထဲသို.၀င္ရမည္ဆိုလ်င္လည္း အေရြးမခံရပဲ သိကၡာရွိရွိ ေရြးေကာက္ပြဲရွံုးျခင္းကပိုေကာင္းပါသည္ ။ လြွတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္နိုင္သည္.ေနာက္တစ္နည္းမွာ က်န္ရွိေသးေသာလြွတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပည္သူလူထုကေထာက္ခံလာေစရန္ မွန္ကန္ေသာ အဆိုမ်ား ၊ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ၊ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုတင္သြင္း၍ မိမိသမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းေေအာင္လုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္ ။
ခေမာက္မ်က္နွာျဖင္.လြွတ္ေတာ္ထဲသို.ေရာက္လာရျခင္းျဖစ္သည္.အတြက္ ခေမာက္ကိုခ်နင္းျခင္းျဖစ္သည္. ဘက္ေျပာင္းျခင္း ၊ ျပည္သူကိုလွည္.ဖ်ားျခင္း ၊ အာဏာရွင္နွင္.ပူးေပါင္းျခင္း ၊ သူခိုးဓါးရိုးကမ္းျခင္း ၊ အတၱကိုေရွ.တန္းတင္ျခင္းမ်ား ကိုစြန္.လြွတ္သင္.ပါသည္ ။ ေျမာက္ဥကၠလာမွ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားအမတ္တစ္ေယာက္ သည္ အာဏာရွင္တို.က ျပည္သူလူထုအာရံုေျပာင္းေအာင္ ညစ္ကြက္မ်ိဳးစံုသံုးလာျခင္းကို္ပုလင္းတူဗူးဆို.ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအားက်ြန္ေတာ္တို. ေျမာက္ဥကၠလာမဲဆႏၵရွင္မ်ားကရွက္မိပါသည္။စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းတို.၏လမ္းေၾကာင္းနွင္.အခ်ိန္မေနွာင္းမီခြဲထြက္သင္.ပါသည္ ။

ျပည္ျမိဳ.သားတစ္ေယာက္အေနျဖင္. ဦးေန၀င္းေၾကာင္.အရွက္ရခဲ.ျပီးျဖစ္ရာ ေျမာက္ဥကၠလာကိုေျပာင္းလာကာမွ ေဒါ ္ခင္၀ိုင္းၾကည္အတြက္ တစ္ရွက္ကနွစ္ရွက္မျဖစ္ခ်င္ေတာ.ပါေၾကာင္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

News Watch ဂ်ာနယ္
၁.၇.၂၀၁၄


Read More...

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္ျမိဳ႕ေလးအေၾကာင္းအမ်ားသူငွာ..သိရေအာင္တင္ေပးတာပါ..သိျပီးသားလူေတြလည္းရွိမွာပါ.ေရႊျမိဳ႕ေတာ္..... ျပည္သတင္းလူငယ္(ျပည္သတင္း)

Leave a Commentကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္ျမိဳ႕ေလးအေၾကာင္းအမ်ားသူငွာ..သိရေအာင္တင္ေပးတာပါ..သိျပီးသားလူေတြလည္းရွိမွာပါ..

ျပည္ၿမိဳ႕သည္ဧရာဝတီျမစ္အေရွ႔ဘက္ကမ္းတြင္တည္ရွိၿပီးပဲခူးတိုင္း၏အေနာက္ေျမာက္ဘက္ အစြန္ဆုံးၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကားလမ္း (၁၇၉) မိုင္၊ မီးရထားလမ္း(၁၆၁) မိုင္ရွည္လ်ားၿပီး ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းဆုံးၿမိဳ႕လမ္းျဖစ္သည္။ျပည္ၿမိဳ႕မွတဆင့္မေကြးတိုင္းကိုျဖတ္၍ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ပုဂံ စေသာေဒသမ်ားသို႔လည္းေကာင္၊မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔လည္းေကာင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ျဖတ္၍ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မ်ားမွ တဆင့္ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအထူးေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ေရလမ္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္မွ ၂၆၃ မိုင္ကြာေ၀း၍ ေလေၾကာင္းလမ္းအဆက္အသြယ္လည္းရွိသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ထင္ ရွားေသာေရွးေဟာင္းပ်ဴၿမိဳ႕ေတာ္သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိေမွာ္ဇာအရပ္တြင္ တည္ရွိသည္။  ေရွးလက္ရာပ်ဴယဥ္ေက်းမူ႔မ်ားအားယခုထက္တိုင္ပင္ေတြ႔ရွိႏိုင္ ေသးသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိေသာ   ေနရာတြင္ မည္သည့္ခုႏွစ္မွစ၍ မည္သူက ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း တိက်ခိုင္မာေသာ မွတ္တမ္းမရွိေပ။

ဘုရားသမိုင္းမ်ားတြင္မူ ေဂါတမဘုရားရွိစဥ္အခါကပင္ သီရိေခတၱဆိုေသာ မင္းသားဦးေဆာင္၍ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းေဖၚ ျပပါရွိေလသည္။ သီရိေခတၱမင္းႏွင့္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါတို႔သည္ ၿမိဳ႕သစ္အမည္ကို န၀ါ၀ါသီ ဟုေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ကမ္း ရွိ ဖိုးဦးေတာင္ ဘုရားသမိုင္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ ေနာင္ေသာအခါ သီရိေခတၱမင္းသား ႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႔သည္ ရေသ့၊ရဟန္း ျပဳၾကၿပီး ထုိ န၀ါ၀ါသီအရပ္သည္ စစ္မက္အေပါင္းမွ ၿပီးေျပၿငိမ္းေအးရာ အရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျပၿမိဳ႕ ဟုသမုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုဘုရားသမိုင္းတြင္ ပါရွိသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ေရွးအခါက ပ်ဴလူမ်ိဳးတို႔ တိုင္းျပည္ႀကီးထူေထာင္ကာ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည္ကို အစြဲျပဳၿပီး ျပည္ ဟူေသာ အသံုးအႏံႈးကို ျမန္မာတို႔က ဆက္လက္တင္စားေခၚေ၀ၚၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။ ပြင့္လွသိမ္ကုန္း ဆရာေတာ္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္အရလည္း ျပည္ၿမိဳ႕သည္ ဒြတၱေဘာင္မင္းႀကီး တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕မတိုင္မွီကပင္ တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕အရပ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူတို႔သည္ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္လ်င္ ရေသ့ရဟန္း ျပဳၾကေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ရေသ့ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာေၾကာင့္ ရေသ့ၿမိဳ႕ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားဖူးပါသည္။ ပ်ဴတုိ႔ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ သည္ျပည္ၿမိဳ႕အတြင္း ရွိေမွာ္ဇာအရပ္တြင္တည္ရွိေလသည္။သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ႀကီး ပ်က္စီးၿပီးေနာက္ ကြ်င္းက်န္ရစ္ေသာ ပ်ဴလူမ်ိဳးအုပ္စုငယ္မ်ားသည္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းေနရာမွ တစတစႏွင့္ ယခု ဧရာ၀တီျမစ္အနီး ျပည္ၿမိဳ႕တည္ရွိရာ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားတ၀ႈိက္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ၾကျပန္သည္။   ေနရာသစ္တြင္ လူေနထူထပ္ခဲ့ရာမွ စီးပြါးေရး၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးမ်ားျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ပ်ဴၿမိဳ႕ဟုေခၚတြင္ရာမွ ျပည္ၿမိဳ႕ဟုေျပာင္းလဲ ေခၚဆိုလာျခင္း   ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ပါရွိေလသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာသမိုင္းမ်ားတြင္ ပ်ဴၿမိဳ႕ဆိုသည့္ၿမိဳ႕မွာ ယခုျဖဴးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆင္းသက္လာသည္ ျဖစ္ေစ ဘုရားသမိုင္းမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀င္မ်ားအရ ျပည္ၿမိဳ႕သည္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား တိတိက်က် မရွိမွီကာလကပင္ တည္ရွိေနခဲ့ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမွတ္ယူႏိုင္ေပသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ကိုစတင္တည္ေထာင္သူမွာ ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ နန္းတက္ေသာ နရသီဟပေတ့ ဘုရင္၏ သားျဖစ္သူ သီဟသူ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ကိုစနစ္တက် စတင္၍တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သစ္တပ္၊ေျမၿမိဳ႕၊အုတ္ၿမိဳ႕ ဟူ၍ ၃ ထပ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ျပည္ၿမိဳ႕သည္ ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ဘုရင္ငယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕စားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ၿမိဳ႕အျဖစ္တည္ရွိခဲ့သည္။ အင္း၀ေခတ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕သည္ ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္တည္ရွိခဲ့သည္။ အင္း၀ဘုရင္မင္းေခါင္ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီမွ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္တို႔သည္ ျပည္ၿမိဳ႕၀န္းက်င္အား စစ္ေျမျပင္အရပ္အျဖစ္ အသုံးၿပဳခဲ့ၾကသည္။ စစ္ေျပၿငိမ္းရာေဒသ အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခဲ့ဖူးေပသည္။စစ္ပြဲကာလအတြင္းတြင္ ျပည္ျမိဳ႔ကိုစားျပီး လက်ာ္ပ်ံခ်ီဘြဲ႔ျဖင့္အင္း၀ဖက္မွေနကာ ရာဇာဓိရာဇ္၏ ဟံသာ၀တီမြန္တပ္မ်ား ကို ၾကံၾကံခံခဲ့သူမွာ မြန္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ တရဖ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ ရာဇာဓိရာဇ္အား စီးခ်င္းထိုးကာ ရွံဳးႏွိမ့္ခဲ့သည့္ ဗ်ဥ္းႏြဲ႔ (မပစ္ႏြဲ႔)ႏွင့္ ညီအစ္ကိုေတာ္သူလည္းျဖစ္သည္။ အင္း၀ေခတ္၊ ေတာင္ငူေခတ္ ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးပိုင္းအထိ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ သီဟသူမွ အစျပဳကာ ၿမိဳ႕စား သို႔မဟုတ္ ဘုရင္ငယ္အုပ္စိုးသူမ်ား မင္းဆက္ေပါင္း(၂၇) ဆက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အုပ္စိုးသူ ပေဒသရာဇ္တို႔၏ အာဏာစြမ္းျပႏိုင္ၾကရန္၊ စစ္မက္မ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကုန္ဆုံးခဲ့သည္။ ျပည္ဘုရင္ငယ္မ်ားႏွင့္ အင္း၀ ျဖစ္ပြားေသာတိုက္ပြဲမ်ား၊ ရွမ္းတို႔ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာတိုက္ပြဲမ်ား၊ ေတာင္ငူဘုရင္ တပင္ေရႊထီး ႏွင့္ျဖစ္ပြားေသာတုိက္ပြဲမ်ား၊ ေတာင္ငူႏွင့္ရခုိင္တို႔ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ အရပ္ေဒသတို႔တြင္ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးတြင္ မြန္တို႔သိမ္းပိုက္ထားေသာ ျပည္ၿမိဳ႕ကို အေလာင္းဘုရား ဦးေအာင္ေဇယ်မွ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၁၆ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျပည္ၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕စား သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕၀န္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ရာ ေဒသအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ နံေဘးတြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အခ်က္အခ်ာေဒသ အျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း စည္ကားလာျပန္သည္။ ဘႀကီးေတာ္ ဘုရား လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္တို႔၏ ပထမအႀကိမ္က်ဴးေက်ာ္စစ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕သည္ စစ္တလင္း အျဖစ္ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ျပန္သည္။ ယခင္ကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား ပေဒသရာဇ္မ်ား၏ အာဏာလုတိုက္ပြဲမ်ား မဟုတ္ေတာ့ပဲ တိုင္းတပါး သားတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႔စစ္ပြဲမ်ားကို ခုခံရေသာ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္လာသည္။ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၇ ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း(၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕အား အဂၤလိပ္တို႔က လာေရာက္တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ အတြင္း၀န္မင္းႀကီး မဟာနႏၵသႀကၤန္ႏွင့္ မင္းႀကီး မဟာဥဇနာ တို႔သည္ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂ်င္နရယ္ ကင္းဘဲလ္ ကျပည္ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ အဂၤလိပ္တို႔အား နတ္ေတာ္လတြင္ ျမန္မာတပ္မ်ားက စစ္ေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ သမိုင္း၀င္ ၀က္ထီးကန္ တိုက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိေနရာမွ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားက မဟာေနမ်ိဳး၏တပ္မ်ား န၀င္းေခ်ာင္း သင္ပန္းအရပ္ တြင္ တပ္ခ်နားေနစဥ္ ၀င္တိုက္ခုိက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ တိုက္ပြဲတြင္ မဟာေနမ်ိဳး ႏွင့္ ေမာက္မယ္ေစာ္ဘြား တို႔က်ဆုံးခဲ့သည္ ။ ကုန္းတလင္း၊ နတ္ပုတီးေမွာ္၊ ဖိုးဦးေတာင္ ႏွင့္ စႀကၤ ံကြ်န္းအရပ္တို႔တြင္ တပ္စြဲထားေသာ ျမန္မာတပ္မ်ား ကိုေရေၾကာင္းမွ ေန၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာတပ္မ်ား ေျမထဲၿမိဳ႕အထိ ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္တို႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္က်ဴးေက်ာ္စစ္တြင္လည္း ျမန္မာတပ္မ်ားသည္ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံျပန္လည္ ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ျပန္သည္။ ျပည္ၿမိဳ႕သည္လည္း စစ္တလင္းနယ္ေျမ ျပန္လည္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မင္းေနျပည္ေတာ္၌ ပုဂံမင္း အား မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသားတို႔က ပုန္ကန္ျခားနားေနခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္မ်ားအား မင္းေနျပည္ေတာ္ကို ကာကြယ္ရန္ ျပန္လည္ေခၚယူလိုက္သည္။ အခုအခံ နည္းပါးသြားေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားက ေျမထဲၿမိဳ႕(ေအာင္လံၿမိဳ႕) အထိ တက္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ တပ္စြဲလိုက္ၾကသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕အား ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္တို႔က လုံး၀သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္တြင္လည္း ၿမိဳ႕သည္မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္တို႔သည္ မီးေလာင္ျပင္ေပၚတြင္ စနစ္တက် ၿမိဳ႕ကြက္ခ်ကာ ျပည္ၿမိဳ႕အားျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ တြင္ ရပ္ကြက္ႀကီးမ်ားသတ္မွတ္၍ ၿမိဳ႕ကြက္ရိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဘက္တြင္ န၀င္းရပ္ကြက္၊ အေ႔ရွဘက္တြင္ ရဘဲရပ္ကြက္ ေတာင္ဘက္တြင္ ဆင္စုရပ္ကြက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ေရႊကူရပ္ကြက္ႏွင့္ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္မ်ားကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္းနားလမ္းမႀကီးကိုလည္း ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္မွ ေျမာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ အၿပိဳင္ေဖါက္လုပ္ ေပးခဲ့သည္။

ျပည္ျမိဳ႕အေၾကာင္းေလးမွ်ေ၀ေပးတာပါ
ေရႊျမိဳ႕ေတာ္.....

ျပည္သတင္းလူငယ္(ျပည္သတင္း)Read More...

အ၀တ္အစားမ်ားေရြးခ်င္လို႔ဆိုကာ အမ်ဳိးသမီးေ၇ာက္ရွိလာျပီး ဂ်ဴိင္းျခားမွာညွက္ထားေသာ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံမ်ားကို(က်ြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ)ႏိုက္ယူခဲ့

Leave a Commentပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(ေနာက္)ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕မွေစ်းၾကီးတြင္ ၂၃.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ မနက္(၈း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔က အမ်ဳိးသမီးတဦး ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံအႏိုက္ခံခဲ့
ရေၾကာင္းသတင္းရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါေန႔က ပိုက္ဆံအႏိုက္ခံရသူ ေဒၚမိုးႏိုင္ သည္ ျမိဳ႔မေစ်းၾကီး ပန္းတိမ္တန္းလမ္းရွိ အထည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ အထည္အ၀တ္အစားမ်ားေရြး
ေန၇ာ ၄င္းပါရွလာေသာ ပိုက္ဆံအိတ္ကို ဂ်ဴိင္းျခားတြင္ ညွက္၍ ထားရွိျပီးအ၀တ္ေရြးေနခ်ိန္ သူမ၏ အေနာက္မွ အ၀တ္အစားမ်ားေရြးခ်င္လို႔ဆိုကာ အမ်ဳိးသမီးေ၇ာက္ရွိလာျပီး
ဂ်ဴိင္းျခားမွာညွက္ထားေသာ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံမ်ားကို(က်ြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ)ႏိုက္ယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါေန႔မတိုင္ခင္ ၁၇.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ မနက္(၉း၁၅)မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔ကလည္း အဆိုပါ အ၀တ္အစားအေရာင္းဆိုင္တြင္ ယုခုကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္တူညီစြာ ပိုက္ဆံအိတ္ဂ်ဳိင္းျခားညွက္
ျပီးအ၀တ္အစားေရြးေနစဥ္ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွ ပိုက္ဆံမ်ားအား ႏိုက္ယူျပီး ထြက္ေျပးသြားမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ပိုက္ဆံအႏိုက္ခံရသူမွ ျမိဳ႕မွ ေစ်းေခါင္းရံုးသို႔လာေ၇ာက္တိုင္တန္း
ထားေၾကာင္းသိခဲ့ရသည္။ ၂၃.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႔က ျပည္ျမိဳ႕မေစ်းၾကီး၌ ေစ်းရဲကင္းမွဴးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ (တ.က)လွေက်ာ္ဇံ သည္ ၂၃.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ မနက္
ပိုင္ ေစ်းသို႔ ကင္းလွည့္ေနစဥ္ အဆိုပါအ၀တ္အစားဆိုင္အနားသို႔အေရာက္ မသကၤာစရာ(မသင္ကာစရာ)အမ်ဳိးသမီးတစ္ဥၤးသည္ မ်က္စိပ်က္မ်က္ႏွာပ်တ္ျဖစ္ေနလို႔ဆိုျပီး ေစ်းေခါင္းရံုး
သို႔ေခၚေဆာင္လာခဲ့ရာ အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးမွ သူမခိုးမိပါတယ္ ဟု ၀န္ခံခဲ့သျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႕ အမွတ္(၁)ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့ရာ ၄င္းအမ်ဳိးသမီးအား ပ/၁၃၅-ပုဒ္မ-၃၇၉(ႏိူက္)
အရ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေၾကာင္းသိရသည့္ အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးကို ပထမ ၁၇.၆.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ျဖစ္စဥ္ကိုပါ ထပ္မံစစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိခဲ့ရျပီး အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးအား
မသကၤာစရာျဖစ္လို႔ေခၚဘာေသာ ေစ်းရဲကင္းမွဴး (တ.က)လွေက်ာ္ဇံ က ျပည္သတင္းကိုယခုလိုေျပာၾကားခဲ့...

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ ေစ်းၾကီးလာေရာက္တဲ့ ေစ်း၀ယ္/ေရာင္းေတြအတြက္လံုျခံဳေရးကင္းအဖြဲ႕ေတြရွိပါတယ္ ကိုယ္စြမ္းညာဏ္စြမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အထဲက ဒီအမ်ဳိးသမီးကို
မိခဲ့တာပါ ထံုးစံအတိုင္း ေစ်းေခါင္းရံုးကလည္း လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို စပီကာေတြ(အသံခ်ဲ႕စက္)ေတြနဲ႔ ေအာ္ျပီးအသိေပးမႈေတြလည္းလုပ္ေနပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ကင္းပတ္ေနခ်ိန္
၁၇ ရက္ေန႔ကေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ အဲဒိအ၀တ္အစားဆိုင္နားေရာက္ေတာ့ ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္ အဲမွာ အမ်ဳိးသမီးတဦးက ကၽြန္ေတာ့ကိုျမင္ေတာ့ ဟန္မႈယာပ်က္ေနတယ္
ျပီးေတာ့သူပံုက လံုး၀မသကၤာစရာပံုျဖစ္ေနတယ္ လက္ထဲမွာလည္း ပိုက္ဆံအနည္းငယ္အလိပ္လိက္ကေလး စုတ္ကိုင္ထားေသးတယ္ လက္၀တ္ရတနာေတြလည္း၀တ္ဆင္ထားတယ္
ရံုးမွာစစ္ၾကည့္ေတာ့ ႏိုက္ထားတဲ့ပိုက္ဆံက(၁၃၀၀၀)တစ္ေသာင္းသံုးေထာင္က်ပ္ သူမွာပါလာတာက(၁၅၄၂၇၀)က်ပ္အဲေနရာမွာတစ္ခုျဖည့္ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕
သတိရေနေစဖို႔ပါ
အဲဒိပိုက္ဆံႏိူက္တဲ့အမ်ဳိးသမီးက လက္၀တ္ရတနာအစစ္ေတြ၀တ္ဆင္ထားတယ္ ပံုကေတာ့ ေတာသူပံုစံပါပဲ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ ေရႊေငြရတနာဆင္ျမန္းထားတိုင္းလည္း ခါးပိုက္ႏိူက္
သူခိုး မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးေလလို႔ မေတြးမိေစခ်င္ပါဘူး သတိထားသြားလာေစခ်င္တာပါ အဲဒါနဲ႔အမ်ဳိးသမီးကိုေစ်းေခါင္းရံုးေခၚလာျပီး စစ္လိုက္ေတာ့ သူခိုးတာလို႔၀န္ခံပါတယ္ သူ႕ကိုျပန္လႊတ္ေပး
ရင္ သူ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ ရတနာေတြျဖစ္တဲ့ လက္စြပ္/ဆြဲၾကိဳး/နားကပ္/လက္ေကာက္ ေတြအျပင္ သူမ်ာပါတဲ့ ပိုက္ဆံပါထပ္ေပးပါ့မယ္ ေနာက္မလုပ္ေတာ့ပါဘူး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ေျပာေနပါတယ္
သူ႕လိုလူမ်ဳိးေတြ ေစ်းၾကီးမွာမရွိမွ ေစ်း၀ယ္ေစ်းေရာင္းေတြ ေအးခ်မ္းသာယာစြာေရာင္း၀ယ္ႏိုင္မ်ာေလ အဲဒါနဲ႕တခါတည္းအမႈ႕ဖြင့္ျပီး ျပည္(၁)စခန္းလြဲေပးလိုက္ပါတယ္...ဟုေျပာၾကားသြား
ခဲ့သည္။...

အဆိုပါအမ်ဳိးသမီး၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားကို ျပည္ျမိဳ႕မွေစ်းေခါင္းၾကီး ဦးစိုးႏိုင္၀င္းမွယခုလိုေျပာၾကားခဲ့...ဒီအမ်ဳိးသမီးက ျမန္မာျပည္တြင္မဟုတ္ဘူး ရခိုင္ျပည္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕
ကေစ်းတခ်ဳိ႕မွာလည္းအခုလိုလုပ္စားေနတာပါ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕က ၾကည္းသဲေစ်းမွာလည္း အခုလိုခိုးလို႔ နယ္ႏွင့္ခံထားရတာ အခုျပည္ဘက္ေရာက္လာတယ္ အခုေတာ့စိတ္ေအးရပါျပီ
ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းစြမ္းႏိုင္သေလာက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီခဲ့မႈေတြရွိပါတယ္ အကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမိဳ႕မေစ်းၾကီးမွာ အခုလိုကိစၥေတြျဖစ္ျပီဆိုင္ရင္ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါတယ္
ဖုန္းနံပါတ္ကေတာ့ ျပည္ျမိဳ႕မေစ်းၾကီး ေစ်းေခါင္းရံုးဖုန္း(053 249 90)ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ....ဟုျပည္သတင္းသို႔ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။....

အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးသည္ အသက္(၄၀)ႏွစ္ခန္႔ျဖစ္ျပီး ေတာင္သူလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လွ်ပ္ရွိရာ ေအာင္လံျမိဳ႕ဘက္ ဆည္ေလာင္းရြာမွာေနထိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္းသိခဲ့ရျပီး အဆိုပါအမႈအား လက္ရွိ
ဒုရဲအုပ္ ေဇာ္၀င္းထြ၌ မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။

သတင္း ႏွင့္ ဓါတ္ပံု
ျပည္သတင္းလူငယ္(ျပည္သတင္း)

(မွတ္ခ်က္) ဓါတ္ပံုတြင္ မူရင္းအတိုင္းေဖာ္ျပရျခင္းမွာ ေနာက္ေနာင္ ျပည္ျမိဳ႕ေန ျပည္သူအမ်ား ႏွင့္ ျပည္သတင္းဖတ္ျပည္သူအမ်ား သတိထားေရွာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္.....
ျ       ျပည္သတင္းလူငယ္(ျပည္သတင္း) 


Read More...

အနံ႕ဆိုးမ်ားခံစားေနရသူမ်ားမွ မိမိတို႔ လက္ရွိခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာမ်ား/ခံစားေနရေသာ အမိႈက္၏ အနံ႕အသက္မ်ားအေၾကာင္းကို ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲစြာျဖင့္ (ငိုစြာ) ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြား

Leave a Comment


ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(ေနာက္) ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕ တာဂြအနီး  ဦးေလးၾကီး(လက္ဖက္ရည္ဆိုင္) ဆိုင္တြင္ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ မွ ကားမ်ားျဖင့္
ျပည္ျမိဳ႕ တျမိဳ႕လံုးရွိစြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားအား ဦးေလးၾကီး(လက္ဖက္ရည္)ဆိုင္ ေနာက္တြင္လာေရာက္စြန္႕ပစ္လ်ွက္ရွိရာ ေဒသခံမ်ားအနံ႕ဆိုး၀ါးမႈမ်ားေၾကာင့္
ဌာနဆိုင္ရာတခ်ဳိ႕သို႔ တိုင္စာမ်ားေပးပို႔ခဲ့ရာတြင္ ျမိဳ႕နယ္စင္ပင္သာေရးေကာ္မတီ မွ တာ၀န္ရွိလူၾကီးမ်ား ႏွင့္ စည္ပင္လူၾကီးတခ်ဳိ႕လာေရာက္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပြဲ
ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးညိွဳ႕ႏိုင္းပြဲတြင္  မၾကာေသးမွီက(လပိုင္း)ခန္႔ေလာက္ မွ ပြဲစည္းထားေသာ ျမိဳ႕နယ္စင္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ  ဥကၠဌ ေဒၚေ၀ေ၀ ႏွင့္အတူ
ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ..ဦးေအးခ်ဳိ/ဦးစိန္ေဌး/ဦးေအာင္ျပည့္/ ျပည္ျမိဳ႕ အမွတ္(၃)ရဲစခန္း မွ ဒုရဲအုပ္ေဇာ္လြင္ထြန္း/ေအာင္ဆန္းရပ္/ေထာက္/ကူ ဥကၠဌ
ဦးသိန္းလြင္ဦး /  ျပည္ျမိဳ႕မ ေစ်းၾကီးမွ ေစ်းေခါင္းၾကီး ဦးစိုးႏိုင္၀င္း/ျပည္ျမိဳ႕မွ ေစ်းၾကီးမွ ဒုဦးစီးမႈး(ေစ်း) ဦးျဖိဳးေ၀ေအာင္/ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးစိုးတင့္ ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား/
ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ဦးေအာင္ေဇာ္ေအး/ ျပည္အမွတ္(၃)ရဲစခန္းမွ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ တ.က ေအာင္မ်ဳိးဟိန္း အဆိုပါကိစၥအားတိုင္ၾကားထားသူ မ်ား ႏွင့္ ျပည္ျမိဳ႕ေပၚရွိ သတင္း
မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးညိွႏိုင္းပြဲတြင္ အနံ႕ဆိုးမ်ားခံစားေနရသူမ်ားမွ မိမိတို႔ လက္ရွိခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာမ်ား/ခံစားေနရေသာ အမိႈက္၏ အနံ႕အသက္မ်ားအေၾကာင္းကို ၀မ္းနည္း
ေၾကကြဲစြာျဖင့္ (ငိုစြာ) ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားခဲ့ျပီးေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ၄င္းေနရာအနီး ေခ်ာင္းမွ ဇီးစက္မွ စြန္႔ပစ္ေသာ အမိႈက္မ်ား ဇီးမႈန္႔မ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံခံစားေနရမႈမ်ား
ကိုပါတစ္ပါတည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ျပီးေနာက္ အဆိုပါခံစားေနရသူ ေဒၚေအးႏု မွ ယခုလိုထပ္မံျဖည့္စြပ္ေျပာၾကားခဲ့...
(...အညစ္အေၾကးေတြကို ကိုယ္ခ်င္းမစာခ်တယ္ ခံစားေနရတာ အရမ္းမ်ားေနျပီ ကၽြန္မတို႔ကပင္စင္စားေတြပါ ႏွလံုးေရာဂါလည္းရွိတယ္ မယံုရင္ေဆးမွတ္တမ္းေတြယူၾကည့္လို႔ရတယ္
အညစ္အေၾကားအနံ႕ေတြခံစားေနရတဲ့အထဲ  အမိႈက္ခ်မႈေတြကို တားေတာ့ ဒုညႊန္မႈး မ်ဳိးဇင္၀င္းကခ်ခိုင္းတာ တဲ့ အဲဒိစည္ပင္သာယာက ဒုညႊန္မႈးဆိုလားပဲ သူ႕နာမည္က
 မ်ဳိးဇင္၀င္း ေျပာသြားေသးတယ္ ကၽြန္မတို႔ကို ခ်စရာရွိတာခ် ဘယ္သူမွ ဂရုစိုက္စရာမလိုဘူး ကိုယ့္ဘာသာခ်တာဘာျဖစ္လည္းတဲ့ ကၽြန္မတို႔ကို အဲလိုေျပာသြားေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့
)ဟုေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။)..

အဆိုပါအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ကိုယ္စား ဦးေအးခ်ဳိမွ ယခုလက္ရွိ တျမိဳ႕လံုးက အမိႈက္ေတြ စြန္႔ပစ္ရန္
ေျမေနရာ၀ယ္ထားေၾကာင္း တဖက္မွာ ေရာင္း၀ယ္မႈ႕ (၇၅)ရာခိုင္ႏူန္းျပီးစီးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း  မၾကာေသာအခ်ိန္မွာ တျမိဳ႕လံုးက အမိႈက္ေတြ စြန္ပစ္ရန္အတြက္ ေျမေနရာ
၀ယ္ယူမႈျပီးစီးရန္ အခ်ိန္ (၂)ပတ္ခန္႔ သည္းခံေစာင့္ေပးပါရန္ ေတာင္းပန္စကားေျပာၾကားျပီးေနာက္ လက္ရွိ ပထမ ၀ယ္ယူထားေသာ ေျမေနရာမွ ယူနက္စကို မွကမၻာ့အေမြ
အႏွစ္စာရင္း၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ သေရေခတၱရာ ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမ၏ အတြင္းသို႔ ေ၇ာက္ရွိေနပါေသာေၾကာင့္ အမိႈက္စြန္႕ပစ္ခြင့္မရ၍ ၀ယ္ယူထားေသာ ေငြ
ေၾကးတန္ဖိုးမ်ားဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္း  တျမိဳ႕လံုးရွိ အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ရန္ ေနရာအခက္အခဲအလြန္ရွိေနေသာေၾကာင့္ (၂)ပတ္တာအခ်ိန္ေစာင့္ေပးရန္ ယခု၀ယ္ယူထားေသာ
ေျမေနရာမွ ေအးျငိမ္းရာ သုသန္ဘက္တြင္ ေျမေစ်းစကားေျပာထားတာျဖစ္ျပီး ဧက(၂၀)ခန္႔က်ယ္၀န္းေသာေျမေနရာျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္တျမိဳ႕လံဳးရွိ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားကို(
၅ ႏွစ္ မွ ၁၀ႏွစ္)ခန္႔စြန္႔ပစ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီးေဒသခံမ်ား၏ ခံစားေနရမႈကိုလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာမိပါေၾကာင္း တျမိဳ႕လံုးရဲ႕ ကိုယ္စားေမတၱာရပ္ခံေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္

ထို႔ေနာက္ တက္ေ၇ာက္လာေဒသခံေတြမွ တျမိဳ႕လံုးမွ စြန္႕ပစ္အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရာဂါ(က်န္းမာေရး) မ်ား ႏွင့္အနံ႕ဆိုးမ်ားမထြက္ရွိရန္ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမလည္းဟုေမးခဲ့ရာ
............ ျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ကိုယ္စား ဦးေအးခ်ဳိမွ ဆက္လက္ျပီး ဒီအတြက္ကိုမပူပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ညေနတိုင္း မွာ ေရႊေတာင္ၾကီးတို႔လို အနံ႕ဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား
အျပင္အျခားအနံ႕ဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ားကိုပါ ညေနတိုင္းလာေ၇ာက္ျဖန္းေပးပါ့မယ္ စည္ပင္သာယာကတာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြကိုပဲ ျဖန္းဖို႔တာ၀န္ေပးမွာပါ အကယ္လိုလာေရာက္ ျပီး ေဆးျဖန္းျခင္း
မရွိခဲ့ပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အခုလာတဲ့ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ အပါအ၀င္ (၄)ဦးရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ေတြပါေပးခဲ့ပါ့မယ္ ၾကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ၾကိဳက္တဲ့ေနံ လာေရာက္လုပ္ေဆာင္မႈမရွိ၇င္ တိုက္ရိုက္ဖုန္းဆက္ေပးပါ
ဟုထပ္မံကတိေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး....ေဒသခံလူထုႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအားလံုး အျပံဳးပန္းေ၀စြာ ေဆြးေႏြးမႈေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိခဲ့ပါတယ္...


သတင္း ႏွင့္ ဓါတ္ပံု
ျပည္သတင္းလူငယ္(ျပည္သတင္း)

Read More...

Thursday, June 26, 2014

အသက္(၁၅)ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးတစ္ဦး ထိုးၾကိတ္ အဓၶမျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္းတိုင္တန္းထား ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)

Leave a Comment


အသက္(၁၅)ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးတစ္ဦး ထိုးၾကိတ္ အဓၶမျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္းတိုင္တန္းထား
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
အသက္(၁၅)ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလးတစ္ဦးကို အသက္ (၂၂)ႏွစ္အရြယ္
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက မ်က္ႏွာကို လက္သီးျဖင့္ထိုးၾကိတ္ကာ အဓၶမျပဳက်င့္ မွဳတစ္ခုပဲခူးတိုင္း ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႔ ျမိဳ႔မရဲစခန္းတြင္ဇြန္လ၂၆
ရက္က စစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၅ရက္မနက္ (၈)နာရီတြင္တြင္ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားေပၚတြင္
ဘုရားဖူးေနေသာ ေရႊေတာင္ျမိဳ႔နယ္………….ရြာမွ အသက္ (၁၅)ႏွစ္
အရြယ္မိန္းကေလးကို ေရႊေတာင္ျမိဳ႔နယ္ တဲၾကီးကုန္းေက်းရြာေန အသက္
(၂၂)ႏွစ္အရြယ္ ထြန္းျမင့္ႏိုင္ ဆိုသူက ရြာျပန္လိုက္ပို႔ေပးမည္ ဟုဆိုကာ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ရြာသို႔ျပန္မပို႔ဘဲ ျပည္ျမိဳ႔ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္ အေလာင္းေတာ္က
သဖေတာင္ေျခသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျပီး မ်က္ႏွာကိုလက္သီးျဖင့္ထိုးၾကိတ္ကာ တစ္ၾကိမ္အဓၶမျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ အေလာင္းေတာ္ကသဖေတာင္ေျခမွ ျပန္လာျပီးေ
နာက္ ထြန္းျမင့္ႏိုင္မွ မ…………….အား ၄င္း၏အစ္မျဖစ္သူေနထိုင္ရာ ကံမျမိဳ
႔နယ္ ၀ဲၾကီးေက်းရြာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း တိုင္တန္းထားသည္။
အဆိုပါေက်းရြာအေရာက္တြင္ ထြန္းျမင့္ႏိုင္က မိန္းမခိုးလာသည္ဟုေျပာဆိုကာ
၀ဲၾကီးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတြင္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးမည္ျပဳေသာ္
လည္း မွတ္ပံုတင္ပါမလာသျဖင့္ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ဟုလည္း ကာယကံရွင္မ………
…ကထြက္ဆိုထားသည္။
ထိုေန႔ညတြင္ ထြန္းျမင့္ႏိုင္ ႏွင့္ မ…………….သည္ထြန္းျမင့္ႏိုင္အစ္မေနအိမ္ေရွ႔
ဘုရားခန္းတြင္ အတူအိပ္ခဲ့ျပီး က်ဴးက်ဴးလြန္လြန္မရွိခဲ့ပါ။ ဇြန္လ ၂၆ရက္တြင္ ထြန္းျ
မင့္ႏိုင္ သည္မ
………. အားေခၚေဆာင္ကာ ျပည္ျမိဳ႔သို႔ ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္းျမိဳ႔မရဲစခန္း မွတ္တမ္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ေန႔လည္(၁၁)နာရီအခ်ိန္ ျပည္ဘူတာသို႔အေရာက္တြင္ မ…….
အားလိုက္လံရွာေဖြေနသည့္ မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႔ကာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ေျပာျပခဲသည္။ မ…………၏ဖခင္က ထိုးၾကိတ္အဓမၼျပဳက်င့္သူ ထြန္းျမင့္ႏိုင္အား အေရးယူေပးရန္
ျမိဳ႔မရဲစခန္းတြင္ တရားလိုလုပ္တိုင္တန္းခဲ့သည္။
ထိုသို႔တိိုင္တန္းသျဖင့္ ျမိဳ႔မရဲစခန္းတြင္ ထြန္းျမင့္ႏိုင္အား (ပ)၄၈၀/ ၂၀၁၄ ျပစ္မွဳပုဒ္မ-၃၇၆/၃၂၃ ျဖင့္အမွဳဖြင့္ကာ ထြန္းျမင့္ႏိုင္အား ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနျပီျပီျဖစ္သည္။
သတင္း ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
Read More...

ေနအိမ္ေရွ႕ခန္းရွိ အက်ီ ၤအိတ္ကပ္အတြင္းမွ ပိုက္ဆံခိုးယူသူ အမ်ိဴးသမီးအား ဖမ္းမိ ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)

Leave a Commentေနအိမ္ေရွ႕ခန္းရွိ အက်ီ ၤအိတ္ကပ္အတြင္းမွ ပိုက္ဆံခိုးယူသူ အမ်ိဴးသမီးအား ဖမ္းမိ
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ခရိုင္ ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ အမည္မ သိ အမ်ိဴးသမီးတစ္ဦးမွ ေနအိမ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ “အိမ္မွား၀င္လာတာ” ဟုေျပာဆိုျပီး ေနအိမ္အျပင္သို႕ ျပန္ထြက္သြားသူကို မသကၤာသျဖင့္ ေမးျမန္းရာမွ လက္ကိုင္ဖုန္းနွင့္ ေငြခိုးယူသူူျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
(၂၃-၆-၂၀၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္(၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္ခန္႕ ေရြေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕မရဲစခန္း
ပိုင္ ၾကာနီကန္ရပ္ကြက္ ရန္ကုန္ - ျပည္ ကားလမ္းေဘးေန ဦးသိန္ေဇာ္ (၄၇) နွစ္ ၊ ေစ်းေရာင္း၀ယ္လုပ္ကိုင္သူသည္ ေနအိမ္အိပ္ခန္း အတြင္း ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ နွင့္
အတူ စကားေျပာေနစဥ္ ေနအိမ္ေရွ႕ခန္းအတြင္းမွ လူသံၾကားရသျဖင့္ ဇနီးျဖစ္သူ မွ ေနအိမ္ေရွ႕ခန္းသို႕ ထြက္၍ၾကည့္ရႈခဲ႕သည္ဟု ဆိုခဲ့၏။
ထိုသို႕ ေနအိမ္ေရွ႕ခန္းသို႕ ထြက္ၾကည့္ရာ အမည္မသိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ “ ဘာလုပ္တာလဲ” ဟုေမးရာ ထိုအမ်ိဳးသမီးက “အိမ္မွား၀င္လာတာ” ဟုေျပာဆိုျပီး ေနအိမ္အျပင္ဘက္သို႕ ျပန္လည္ထြက္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူတို႕မွ မသကၤာသျဖင့္ ခဏေစာင့္ရန္ေျပာဆိုျပီး ေနအိမ္အခန္း အတြင္းခ်ိတ္ထားေသာ ဦးသိန္းေဇာ္၀င္း၏ စီ၀ိုင္စီ လဘၠက္ရည္ တံဆိပ္ ပါအကီ်ၤအိတ္ကပ္အတြင္း ထည့္ထားေသာ လက္ကိုက္ဖုန္းနွင့္ ေငြ (၃၈၀၀၀) အားစစ္ေဆးရာလက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လံုးသာ ေတြ႕ရွိရ၍ ေငြမ်ားေပ်ာက္ဆံုးေနသျဖင့္
ေမးျမန္းေနခ်ိန္တြင္ ဦးသိန္းေဇာ္၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ ဦးေစာေအာင္မင္းေက်ာ္ေရာက္
ရွိလာျပီး ၄င္းနွင့္အတူ ထပ္မံေမးျမန္းရာ ၄င္းအမ်ိဳးသမီး သည္ မလွလွ၀င္း ဆို သူျ ဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ၄င္းမွခိုးထားေသာ ေငြ (၃၈၀၀၀) က်ပ္အား ျပန္လည္ ထုတ္ေ ပး ခဲ႔သည္ဟုဆို၏။
ထို႕ေၾကာင့္ ေနအိိမ္အတြင္း၀င္ေရာက္ကာ အကၤ ီ်အိတ္ကပ္အတြင္းမွ ပိုက္ဆံ ခိုးယူသူ မလွလွ၀င္းအား အေရး ယူေပးပါရန္ ဦးသိန္းေဇာ္၀င္းမွ တရား လိုျပဳလုပ္တိုင္ တန္း ခ်က္ အရ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕မ ရဲစခန္း(ပ) ၁၅၅/ ၂၀၁၄ ၊ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ -၃၈၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ေ ဆာင္ ရြက္ ကာ အမႈအား ဒုရဲအုပ္ ေအာင္ဇင္မင္း မွ လက္ခံစစ္ေဆးလွ်က္ရွိျပီး ျပစ္မႈ က်ဳးလြန္သူ မလွ လွ၀င္း (၃၆)နွစ္ ၊ ေစ်းေရာင္း(၄/၇)လမ္း ၊ ေခတၱရာျမိဳ႕သစ္ ၊ ျပည္ျမိဳ႕ေနသူအား အမႈ နွင့္ ပတ္ သက္၍ အျမန္ဆံုး တရားစြဲတင္ပို႕နိုင္ေရး ေဆာင္၇ြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိ္သည္။
သတင္း ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
Read More...

မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစာေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရယ္ တားဆီကာကြယ္ေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲက်င္းပ

Leave a Commentမူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစာေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရယ္ တားဆီကာကြယ္ေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲက်င္းပ
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ခရိုင္ ၊ ပန္ေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ဥသွ်စ္ပင္နယ္ေျမ ရဲစခန္းအပိုင္
ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေရႊပင္ရတနာခန္းမတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာ ေပးေဟာ ေျပာပြဲအား ဇြန္လ(၂၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္း ပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။
၄င္းေဟာေျပာပြဲတြင္ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ားနွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာအႏၱရာယ္ တာဆီးကာကြယ္ေရး ဥကၠ႒ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦး၀င္းေဇာ္ေထြးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း ၊ ဒုဥကၠ႒ ပန္ေတာင္းျမိဳ႕နယ္ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴး ျမင့္ေဆြမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္ သယ္ေဆာင္ပံု နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္းအား Power Point ျဖင့္ အသိပညာေပးရွင္းလင္းေဟာေျပာျခင္း ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႕က်င္ေရး အသင္း( MANA) အဖြဲ႕နာယက ေဒၚတင္လွိဳင္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာျခင္း ၊ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အနၱရယ္ တာဆီးကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕၀င္ ျမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚေအးျမျမခိုင္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒနွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္း ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႕က်င္ေရးအသင္း (MANA) အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ မွ “မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ဘာေၾကာင့္ဆန္႕က်င္ေရးရသလဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ကာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ဥသွ်စ္ပင္) ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး (ကိုယ္စား) အထက္တန္းျပဆရာ ဦးေရႊလီမွ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားကာ ေဟာေျပာမႈအခမ္းအနားကို ေန႕လည္(၁၁:၄၅) အခ်ိန္တြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ႕ၾကသည္။
အဆိုပါ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားသို႕ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အႏၱရယ္တာဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းေဇာ္ေထြး ၊ ဒုဥကၠ႒ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးျမင့္ေဆြ ၊ အဖြဲ႕၀င္ျမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚေအးျမျမခိုင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဒုျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယရဲမွဴး ေက်ာ္ေ႒း ၊ ဥသွ်စ္ပင္နယ္ေျမရဲစခန္းမွဴး ၀င္းဆန္းနွင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ားနွင့္ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ၀င္မ်ား ၊ မိခင္နွင့္ကေလး
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဆရာ /ဆရာမမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသာ /ေက်ာင္းသူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၂၅၀) ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သတင္း ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
Read More...

Wednesday, June 25, 2014

၄၃၆ ေဟာေျပာ ပြဲရက္ နီးကပ္ သည္အထိ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရေသး ေရခဲ(ျပည္

Leave a Comment
၄၃၆ ေဟာေျပာ ပြဲရက္ နီးကပ္ သည္အထိ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရေသး
ေရခဲ(ျပည္)

ျပည္၊ ဇြန္ ၂၅
လာမည့္ ဇြန္၂၉ရက္တြင္ စီစဥ္ ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ၄၃၆၊ ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပရန္ ေနရာကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳခ်က္မေပးေသးျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည္ဟု ျပည္ခ႐ိုင္၊ အမ်ဳိးသားဒီ မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ သန္းထြန္းက ေျပာသည္။
ဇြန္၁၀ရက္ကတည္းက ျပည္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တိုင္ ကြင္းကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ျငင္းပယ္ ၿခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။
ထို႔ေနာက္ ရတနာမာန္ေအာင္ရပ္ကြက္ရွိ ေလးထပ္ျပင္ေဂါက္ကြင္းေနရာ ကိုအသံုးျပဳခြင့္ျပဳရန္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးဟု ဦးျမင့္သန္းထြန္းက ဆိုသည္။
“ ခြင့္ျပဳခ်င္းမျပဳခ်င္း က အစိုးရတာ၀န္။ ပါတီကဒါကိုဆက္ လုပ္သြားမယ္။ ဒီကေန႔ကစၿပီး ျပင္ဆင္ မႈေတြ လုပ္ေနၿပီ” ဟုိင္းက ဇြန္၂၅ရက္ တြင္ မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပါတီနာယကဦးတင္ဦးႏွင့္ (၈၈)မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႔ လာေရာက္ေဟာေျပာရန္စီစဥ္သည္။


​ေရခဲ(ျပည္​)

တင္​ဆက္​သူ   ျပည္​သတင္​းလူငယ္​(ျပည္​သတင္​း)Read More...

Tip Hair Design သင္တန္းသား/ သူမ်ားကို လက္ခံျခင္း

Leave a Comment
Tip Hair Design  ( lady & gental ) မွ လႈိက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏

သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ားကို လက္ခံျခင္း

ဘာသာစံုသင္တန္း (၃) လအတြင္း မတတ္ေျမာက္ပါက သင္တန္းေၾကးလံုးဝမယူပါ။ ဆံပင္ပိုင္းႏွင့္ ဆံပင္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသျဖင့္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို ေပးအပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသူ/သားမ်ားထဲမွ အေတာ္ဆံုး ေက်ာင္းသား/သူကို Tip Har Design တြင္ အလုပ္ျပန္ခန္႔ေပးမည္။ နယ္ေဝးမွတက္ေရာက္သင္ယူေသာ သင္တန္းသား/သူမ်ားကို ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ စီစဥ္တာ၀န္ယူေပးပါမည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားကို အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈရွိမွသာလွ်င္ certificate ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

" မွန္တစ္ခ်ပ္၊ ဘီးတစ္ေခ်ာင္း၊ ကပ္ၾကီးတစ္လက္ရွိယံုျဖင့္ သင့္ဘဝခိုင္မာမႈရွိေအာင္ Tip Hair Design သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ပါ "

(သင္တန္းသား/သူမ်ားကို အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ထားပါသည္)

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက - 09 31750142, 09-450055496, 09-250715229 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

* ေခါင္းေလွ်ာ္၊ ႏွိပ္ေလွ်ာ္၊ ဆံပင္ညွပ္၊ ဆံပင္ေျဖာင့္၊ ဆံပင္ေကာက္ (အေအး Digital) ဆံပင္ကာလာဆိုးျခင္းႏွင့္ ဟုိက္လိုက္ေရာင္စံုေဖာက္ျခင္း၊ ဆံပင္ေပါင္းတင္၊ ဆံပင္ဆက္၊ မ်က္ႏွာေဆး၊ မ်က္ႏွာဂ်ီးခၽြတ္၊ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ျခင္းတို႔ကို လူၾကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။

လာေရာက္အားေပးေသာ customer မ်ားကုိ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ေသာအေနျဖင့္ က်ပ္ေငြတစ္ေသာင္းတန္ဖိုး (၁၀၀၀၀ိ/) အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 30 % Discount Menber ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။

Tip Hair Design
Read More...

ကားေသာ့ေပ်ာက္သြားသျဖင့္ ေတြ႕ရွိက အေၾကာင္းၾကားေပးပါ အထူးေက်းဇူးဆပ္ပါမည္

Leave a Comment

၂၁.၆.၂၀၁၄ စေနေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ျပည္ျမိဳ႕ ကမ္းနားတေလွ်ာက္ ေစ်းၾကီးအနီးတဝိုက္တြင္ Ford အမွတ္တံဆိပ္ပါ ကားေသာ့ တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ တြဲလွ်က္ တံဆိပ္ပါ ကားေသာ့တစ္ခ်ာင္းႏွင့္ တြဲလွ်က္ remove တစ္ခုပါေသာ့တြဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါသျဖင့္ ေတြ႕ရွိပါက အေၾကာင္းၾကားေပးပါ အထူးေက်းဇူးဆပ္ပါမည္။

ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၅၃ ၄၉၁၃၆, ၀၉ ၄၂၃၇၀၆၆၁၁
Read More...

Tuesday, June 24, 2014

သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ မူလေနထုိင္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားပစ္မည္မဟုတ္ဟု ယဥ္ေက်းမႈဒု-၀န္ႀကီး ကတိေပး ဖုိးစုိးသူ| ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Leave a Comment
သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ မူလေနထိုင္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားပစ္မည္မဟုတ္ဟု ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး႒ာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္က ဇြန္ လ၂၃ ရက္က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ျဖစ္ေသာ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ဗိႆႏုိးႏွင့္ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းကို မပ်က္စီးေစရန္ ေဒသခံမ်ားအား ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း ထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ကြင္းဆင္းၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ေဒသခံေတြ၊ မူလကတည္းက ေနထိုင္ သူေတြကို မဖယ္ခိုင္းပါဘူး။ ဟန္လင္းနဲ႔ ဗိႆႏိုးမွာေတာ့ လူေနအိမ္ေတြ ကပ္ေနတာေတြ မရွိတဲ့အတြက္ ျပႆနာေတာ့ မရွိပါဘူး”ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းသေရ ခတၱရာၿမိဳ႕႐ိုးအတြင္း လူေနအိမ္ ၁၇ လံုး ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအိမ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္း ခိုင္းမည္မဟုတ္ဘဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းသြားရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ေနထုိင္သည့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖင့္ ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေရေခတၱရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အိမ္ေတြေနထိုင္မႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုေျဖရွင္းမယ္ဆိုတာေလာက္ပဲ သိရေသးတယ္”ဟု ဆိုသည္။

သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းသို႔သြားရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီး အဆိုပါျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္မွာ တာ၀န္ရိွသူတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပႆနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းသတ္မွတ္မႈ ပယ္ဖ်က္သြားႏိုင္သည္ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ေဒသခံတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

“ယူနက္စကိုက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း မသတ္မွတ္ခင္ကတည္းက ဒီမွာ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာေတြ ရွိေနျပီ။ ဒါကို အေစာႀကီးကတည္းက သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ အခုေတာ့ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္သြားျပီ။ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။ အႏုနည္းနဲ႔ေျဖရွင္း မလား၊ အၾကမ္းနည္းနဲ႔ေျဖရွင္းမလား ဆိုတာက အရမ္းအေရးႀကီးတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ကုလသမဂၢပညာေရး သိပၸံႏွင့္ယဥ္ ေက်းမႈအဖြဲ႕ UNESCO က ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီသက္တမ္းရွိေသာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဗိႆႏိုး၊ ဟန္လင္းႏွင့္ သေရေခတၱရာတို႔ကုိ UNESCO ၏ “ကမၻာ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား” အျဖစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ပဏာမ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ အဆိုပါ ေရွးေဟာင္းပ်ဴၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အုတ္တံတိုင္း အႂကြင္းအက်န္ သံုးခုရွိသည္။ က်ဳံးသြင္းထားသည့္ အဆိုပါ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ားမွာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေျခာက္ေသြ႕ေဒသတြင္ တည္ရိွသည္။

Aye Chan Mon Credit To: Mizzima - News in Burmese

တင္​ဆက္​သူ     ျပည္​သတင္​းလူငယ္​(ျပည္​သတင္​း)


Read More...

Facebook Like Page