Saturday, October 31, 2015

ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကို္တိုင္လာေရာက္မဲဆြယ္

Leave a Comment

ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ပိုင္း ျပည္ျမဳိ႕သုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ေန႔က ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအား မဲထည့္ရန္ ပဲခူးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းကိုယ္တိုင္ လာေရာက္မဲဆြယ္ စည္းရုံးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဓာတ္ပုံ-Myanmar Pressphoto AgencyRead More...

Friday, October 30, 2015

မဲတစ္မဲဟာ က်ည္ဆန္တစ္ေတာင့္ျဖစ္​တယ္​

Leave a Commentသရ၀ဏ္(ျပည္ )

ဘယ္သူ.ကိုမဲေပးၾကမလဲဟူေသာေမးခြန္းသည္ ယခုလိုေရြးေကာက္ပြဲနီးကပ္လာေသာကာလတြင္အေတာ္က်ယ္ေလာင္လာတာေတြ.ရေလသည္ ။ မဲေပးၾကဖို. မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကားေဆြးေနြးေျပာဆိုၾကရာတြင္ ေအာက္ပါတိုင္းအဓိကအျငင္းအခုန္ျဖစ္ၾကတာေတြ.ရေလသည္။

(က) NLD ကိုမဲေပးလိုသူ

(ခ) လက္ရွိအစိုးရပါတီျဖစ္ေသာ ၾကံ.ခိုင္ေရးကိုမဲေပးလိုသူ

(ဂ) မိမိတို.ေဒသအတြင္းမွ တိုင္းရင္းသားပါတီ အမတ္မ်ားကိုမဲေပးလိုသူ

(ဃ) ပါတီစြဲမရွိပဲ တသီးပုဂၢလ ထဲမွေကာင္းနိုးရာရာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုမဲေပးလိုသူ

ဟူ၍ အၾကမ္းအားျဖင္. ေလးဖြဲ.ကြဲျပားေနသည္ကိုေတြ.ရေပသည္ ။ ထိုေလးခုထဲတြင္မပါပဲ ပါတီေပါင္း (၉၂)ပါတီရွိသည္.အနက္အျခားပါတီတစ္ခုခုကိုမဲေပးလိုသူ အနည္းစုလည္းရွိနိုင္ပါေသးသည္ ။ ထိုအမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးကိုပဲ ဆန္းစစ္ၾကည္.ၾကပါစို. ။ နံပါတ္ (က) အမ်ိဳးအစားမွာ လူမ်ားစုျဖစ္သည္ဟုေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳကာလ မဲဆြယ္စည္းရံုးပြဲမ်ားတြင္ NLD ေထာက္ခံသူမ်ားကိုၾကည္.လ်ွင္ေတြ.နိုင္၏ ။ထိုလူစုသည္ NLD နိုင္မွ စစ္မွန္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပါ ္လာမည္ဟုယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည္ ။ အမွတ္စဥ္(ခ) ကိုေထာက္ခံသူမ်ားမွာ ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲပဲေကာင္းသည္ဟုထင္သူမ်ား ၊ NLD နိုင္လ်ွင္ ဘာသာျခားမ်ားလြမ္းမိုးေတာ.မည္ဟုထင္ေနသူမ်ား ၊ လက္ရွိ အစိုးရထံမွ ေကာင္းက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ ရရွိေနသူမ်ား ပါ၀င္ပါသည္ ။ နံပါတ္(ဂ) အဖြဲ.မ်ားမွာ လူမ်ိဳးစြဲျပင္းထန္လွေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထိုသူတို.၏အယူမွာ မိမိေဒသကို မိမိလူမ်ိဳးကသာ ကိုယ္စားျပဳသင္.သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္ ။ (ဃ)အဖြဲ.ကိုေထာက္ခံမည္.သူမ်ားကေတာ. ပါတီထက္ လူကိုသာအဓိကၾကည္.သင္.သည္ဟူေသာ အျမင္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထိုသူမ်ားကေတာ. ပါတီစြဲမထားပဲ တသီးပုဂၢလအပါအ၀င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမည္.အမတ္ေလာင္းမ်ားကိုမဲေပးၾကမည္ျဖစ္သည္ ဟုခန္.မွန္းရသည္ ။

မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက DVB debate အစီအစဥ္တြင္ why we should vote ? ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင္.ေဆြးေႏြးၾကသည္ကို သြားေရာက္ေလ.လာနားေထာင္ေလ.လာခြင္.ရခဲ.ပါသည္ ။ ထို စကား၀ိုင္းတြင္ လာေရာက္ေဆြးေနြးေသာရွမ္းတိုင္းရင္းသားတစ္ဦး ၊ မြန္တိုင္းရင္းသား လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး ၊ တစ္သီးပုဂၢလ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးတို.ျဖစ္သည္ ။ တိုင္းရင္းသားတို.သည္ သူတို.မဲဆႏၵနယ္တြင္ NLD လာေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းကိုမလိုလားသည္.သေဘာမ်ိဳးေျပာၾကားသြားသည္ကိုၾကားရပါသည္ ။ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း တစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္အတြက္ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေနရာစုစုေပါင္း ၄၉၈ ေနရာရွိသည္.အနက္ NLD သည္ ၃၃၃ ေနရာတြင္ အနိုင္ရလ်ွင္ အစိုးရဖြဲ.နိုင္ျပီျဖစ္သျဖင္. က်န္ေသာ ၁၆၅ ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္မယွဥ္ျပိဳင္ပဲ တိုင္းရင္းသားနွင္. တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေနရာဖယ္ေပးသင္.ေၾကာင္းေျပာၾကားတာေတြ.ရေပသည္ ။ ဤတြင္ေဆြးေႏြးစရာနည္းနည္းရွိလာျပီျဖစ္သည္ ။

ပထမဆံုးနားလည္ရမည္မွာယခုက်င္းပေသာေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီတင္းျပည္က်ပ္ျပည္.ရရွိထားေသာနိုင္ငံၾကီးမ်ားမွာကဲ.သို. ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုက ၁၀၀ ရာခိုင္နွုန္းေရြးခ်ယ္ေပးရေသာစနစ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာျဖစ္သည္ ။ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၆၄ ဦးရွိသည္.အနက္ ၁၆၆ ဦးေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ပဲ အခန္.သား လြွတ္ေတာ္ထဲတြင္ေရာက္ရွိေနနွင္.ျပီးေသာစနစ္ဆိုးၾကီးေအာက္တြင္ ေရြးေကာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရျခင္းျဖစ္သည္ကိုသတိခ်ပ္ရန္လိုသည္ ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာနိင္ငံတြင္က်င္းပေသာ သမၼတေရြးခ်ယ္ပံုစနစ္မွာ နိုင္ငံတကာမွာ လို သမၼတေရြးေကာက္ပြဲလုပ္၍ျပည္သူလူထုကတိုက္ရိုက္တင္ေျမွာက္ေသာစနစ္မဟုတ္ပဲ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရေသာအမတ္မ်ားနွင္.တပ္မေတာ္လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား စုစုေပါင္း ( ၆၆၄)ဦးက ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္ လူသံုးဦးကိုမဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကရေသာစနစ္ျဖစစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုသမၼတေလာင္းသံုးဦးကို တပ္မေတာ္တာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကတစ္ဦးေရြးခ်ယ္ေပးသည္ ။ ေရြးေကာက္ခံအမတ္လူဦးေရ ၃၃၀ ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္က တစ္ေယာက္ေရြးခ်ယ္ေပးရသည္ ။ေရြးေကာက္ခံလြွတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္က တစ္ေယာက္ေရြးခ်ယ္ေပးရသည္ ။ထိုသံုးေယာက္ထဲကမွ ၆၆၄ ဦးစံုညီအဖြဲ.က တစ္ေယာက္မဲေပးေရြးၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ အလြယ္သေဘာေျပာရလ်ွင္ ထို လူ ၆၆၄ ေယာက္ထဲတြင္ ကိုယ္.လူ ၃၃၃ ဦး ရွိလ်ွင္ ထက္၀က္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင္. ကိုယ္.လူ သမၼတျဖစ္မည္ျဖစ္သည္ ။ထိုသမၼတကအစိုးရအဖြဲ.ဖြဲ.မည္ ။ ျပည္နယ္နွင္.တိုင္း ၁၄ ခု၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကိုအမည္စာရင္းတင္သြင္းမည္ ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားကိုကိုင္တြယ္မည္ ။ အစိုးရျဖစ္မည္ ။ ထို.ေၾကာင္.အဓိကအခရာမွာ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၃ ေယာက္ရေရးသည္ (စစ္တပ္နွင္.လက္၀ါးရိုက္မထားနိုင္ေသာပါတီအဖို. ) ေသေရးရွင္ေရးအေရးၾကီးလွသည္ ။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကဲ.သို.ေသာ စစ္တပ္နွင္.တစ္သားတည္းျဖစ္ေနေသာပါတီအတြက္မူ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦး၏ေထာက္ခံမဲမ်ားပါရရွိျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္. ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၆၇ ဦးနိုင္ရံုနွင္. ( ၁၆၆+ ၁၆၇ = ၃၃၃ )ျဖစ္ကာ အစိုးရဖြဲ.နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခါ ယခုျပည္သူလူထုၾကံုခဲ.ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳး ၊ လြွတ္ေတာ္မ်ိဳး ၊အစိုးရမ်ိဳးကိုသာထပ္ျပီးရဦးမည္ျဖစ္သည္ ။ NLD ကဲ.သို.ေသာ တပ္မေတာ္၏ အားေပးကူညီမွုမရေသာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုကမဲေပးေရြးခ်ယ္ေသာအမတ္ေနရာ ၃၃၃ ေနရာ ရမွသာ ဒီမိုကေရစီျပည္သူ.အစိုးရဖြဲ.နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။

ထို.ေၾကာင္.အစိုးရအေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္သည္ဆိုလ်ွင္ NLD ပါတီ အနည္းဆံုး ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ ၃၃၃ ဦးေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရရန္လိုေပလိမ္.မည္ ။ 
ထိုသို.မဟုတ္ပါပဲ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ျပည္သူလူထုသည္ မိမိေဒသစြဲ ၊လူမ်ိဳးစြဲျဖင္. လူမ်ိဳးအမည္ခံပါတီမ်ားကိုအားေပးေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး၇ွိေသာနိုင္ငံ ၊ပါတီေပါင္း ၉၂ ပါတီရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၀ယ္ မဲမ်ားကြဲျပားသြားကာ ဟိုပါတီနည္းနည္း ဒီပါတီနည္းနည္းျဖင္. မည္သူမ်ွ လြတ္လြတ္က်ြတ္က်ြတ္အစိုးရမဖြဲ.နိုင္ပဲ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးနွင္.စစ္တပ္အၾကိဳက္ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။ ရွင္းေအာင္ေျပာရလ်ွင္ မဲျပားသြားပါက ျပည္ခိုင္ျဖိဳးနွင္.တပ္မေတာ္အစိုးရပဲျပန္တက္လာမည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအရာမ်ားကိုရပ္တန္.ခ်င္လ်ွင္ ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္နွင္. အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ (NLD ) ကိုမဲေပးသင္.ေပသည္ ။ မိမိတို.၏တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကိုျပခ်င္သည္ဆိုလ်ွင္ ျပည္နယ္လြွတ္ေတာ္ (သို.မဟုတ္) တိုင္းေဒသၾကီးလြွတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမဲေပးသင္.ပါသည္ ။ ထိုအခါ NLD လည္းအစိုးရဖြဲ.နိုင္ ၊ ထိုသို.အစိုးရဖြဲ.နိုင္သျဖင္. NLD မွတင္ေသာသမၼတက ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား ကိုခန္.နိုင္သည္ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားထဲမွသင္.ေတာ္သူမ်ားကို သမၼတထံ အၾကံေပးတင္ျပျခင္းျဖင္. သမၼတနွင္. ျပည္နယ္လြွတ္ေတာ္ အေပးအယူလုပ္နိုင္ေပသည္ ။ သူလည္းနိုင္ ၊ ကိုယ္လည္းနိုင္ေသာ Win Win Situation တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္နိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုသို.မဟုတ္ပဲ သူ.လူမ်ိဳး ၊ငါ.လူမ်ိဳး ၊ သူ.အမတ္ေလာင္း ၊ကိုယ္.အမတ္ေလာင္း စသည္ျဖင္. က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ိဳးေရး၀ါဒကိုအေျခခံစဥ္းစားေနၾကပါက စစ္အာဏာရွင္လြွမ္းမိုးေသာေခတ္ဆိုးၾကီးသာ ျပန္ေပါ ္လာျပီး သူရွံုးကိုယ္ရွံုး အားလံုးရွံုးေသာ You’re loser ,I’m loser , Everybody loser ျဖစ္ကုန္လိမ္.မည္ ။ နုိင္ငံနွင္.လူမ်ိဳးအတြက္ ေရရွည္တြင္အက်ိဳးရွိနိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ျဖင္.သာ ျပည္သူ.ဘက္ေတာ္သားပါတီတခုကိုမဲေပးေရြးခ်ယ္သင္.ပါသည္ ။ တိုင္းရင္းသားအခြင္.အေရးသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ထဲမွေတာင္းခံရသည္ထက္ ၊

ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားဘက္မွေတာင္းဆိုရသည္ကပိုမိုလြယ္ကူမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ 
တသီးပုဂၢလအမတ္မ်ားသည္လည္း အမွန္တကယ္ အရည္အေသြးရွိသည္ဟုျပည္သူလူထုကယံုၾကည္လ်ွင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ မည္သူေတြ၀င္မျပိဳင္မွ ၊ မည္သူေတြေရွာင္ေပးမွဟုတြက္ဆမေနသင္.ပါ ။ အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ တသီးပုဂၢလအမတ္မ်ားသည္ လြွတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြား၍ သမၼတေရြးပြဲတြင္ ပါ၀င္မဲေပးေသာအခါ မည္သူ.ဘက္ကရပ္တည္မည္ (အနည္းဆံုးေတာ. တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ.မွေရြးခ်ယ္ေသာ သမၼတေလာင္းကို မဲမေပးပါဟူေသာ ကတိမ်ိဳးေတာ. မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုတိက်ေသာ သတင္းစကားပါးနိုင္ရမည္ျဖစ္သည္ ) ။ လြွတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ေငြျဖင္.အ၀ယ္ခံလိုက္ရေသာအျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းအခိုင္အမာ ရွင္းလင္းစြာေၾကျငာရမည္ျဖစ္သည္ ။

NLD ပါတီအေနျဖင္.လည္း အစိုးရဖြဲ.နိုင္ပါက ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား ကို ထိုျပည္နယ္မွတိုင္းရင္းသားလြွတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအလိုက် ေရြးခ်ယ္ခန္.ထားေပးမည္ဟု ကတိျပဳအာမခံေၾကျငာခ်က္ထုတ္နိုင္ခဲ.လ်ွင္ အတိုင္းထက္အလြန္ အဆင္ေျပေပလိမ္.မည္ ။ ထိုအခါ က်ြန္ေတာ္တို.မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ရွမ္းျဖစ္ေစ ၊မြန္ျဖစ္ေစ ၊ကခ်င္ျဖစ္ေစ ၊ကရင္ျဖစ္ေစ ၊ခ်င္းျဖစ္ေစ ၊ ကယားျဖစ္ေစ ၊ရခိုင္ျဖစ္ေစ NLD ကိုမဲေပးလိုက္ရံုပဲျဖစ္သည္ ။ ၁၉၆၂ မွစကာ ျမန္မာျပည္တြင္ ဂုတ္ေသြးစုတ္ခ်ဳပ္ကိုင္လာေသာစစ္အာဏာရွင္ အသြင္ေျပာင္းမ်ိဳးဆက္ကိုျဖဳတ္ခ်နိုင္စရာဤတစ္နည္းသာရွိပါသည္ ။ ၂၀၁၅ နို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန.တြင္က်င္းပေသာေရြးေကာက္ပြဲသည္ သာမန္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုမဟုတ္ ၊ ပါတီတစ္ခု နွစ္ခု၏အေရးကိစၥမဟုတ္ ။ က်ြန္ေတာ္တို.ျပည္သူမ်ားစစ္က်ြန္ျပန္ျဖစ္မျဖစ္ကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္.ပြဲၾကီးျဖစ္သည္ ။ထို.ေၾကာင္.ေပါ.ေပါ.ဆဆသေဘာမထားပဲ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုဆင္နြွဲသလို တနိုင္ငံလံုးကညီညာဖ်ဖ် ျပည္သူ.ဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုမဲေပးၾကဖို.လိုသည္ ။

ရွင္းေအာင္ေျပာရလ်င္ ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္နွင္. အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္အတြက္ NLD ကိုမဲေပးပါ ။ ျပည္နယ္လြွတ္ေတာ္အတြက္ သင္ၾကိဳက္နွစ္သက္ေသာတိုင္းရင္းသားပါတီနွင္.တသီးပုဂၢလကိုမဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကပါ ။ စစ္အာဏာရွင္္လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ျပီးေသာ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေတာ. သင္ၾကိဳက္ရာ တိုင္းရင္းသားပါတီနွင္.ၾကိဳက္ရာလူကို မဲေပးေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္ ။ မဲတစ္မဲသည္က်ည္ဆန္တစ္ေတာင္.ျဖစ္၏ သင္.လက္ထဲမွက်ည္ဆန္သည္သင္.ကိုျပန္ပစ္မည္.ေသနတ္အတြက္မျဖစ္ပါေစနွင္. ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)Read More...

ငွား/ေရာင္းရန္ရွိသည္

Leave a Comment

ငွား/ေရာင္းရန္ရွိသည္
ေအာင္ဆန္းတိုးခ်ဲ႕ကြက္သစ္(2)လမ္း၊ B လမ္း 
အလ်ွား 70" ေပ အနံေရွ႕ 30" ေပေရမီးအစုံ 
လုံးခ်င္းတိုက္အိမ္အားငွား/ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ဆက္သြယ္ရန္ 09 /4236 84602 /053/27836အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းမ်ားအတြက္ 
အခမဲ့ ေၾကာ္ျငာႏိုင္

ျပည္သတင္း ( www.facebook.com/pyaynews )
မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား
အဆင္ေျပေစရန္ ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းႏွင့္
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္
အခမဲ့ ေရးသားေၾကာ္ျငာေပးပါသည္။

ေၾကာ္ျငာလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္
09 430 47862 သို႔  SMS မွျဖစ္ေစ၊ Viber မွ ျဖစ္ေစ
ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး၊ Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားအ
တြက္လည္း www.facebook.com/pyaynews သို႔
လည္း massage ျဖင့္ ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သတင္း
www.facebook.com/pyaynews
09 430 47862
Read More...

Wednesday, October 28, 2015

U Kyaw Hsan ( English Language School )

Leave a Commentအဂၤလိပ္စာ အေရး ၊အဖတ္၊အေျပာ၊အၾကား အတြက္အတန္းခြဲသစ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ(၃)ေန႔ တြင္စတင္ဖြင္႔လွစ္မည္။

အဂၤလိပ္စာ အေရး ၊အဖတ္၊အေျပာ၊အၾကား က်ြမ္းက်င္လိုသူမ်ားဆရာဦးေက်ာ္ဆန္း အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းတြင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ


  November (3)ရက္ေန႔ Mon to Thur (6:30)မွ(8:00)ညေန

November (7)ရက္ေန႔  Sut to Sun (8:00)မွ(9:30)မနက္

အတန္းခြဲသစ္မ်ားစတင္ဖြင္႔လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္။


အဂၤလိပ္စာ အေရး ၊အဖတ္၊အေျပာ၊အၾကား က်ြမ္းက်င္လိုသူမ်ားဆရာဦးေက်ာ္ဆန္း အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းတြင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ.........ႏိုင္ငံေက်ာ္အဂၤလိပ္ဆရာၾကီးမ်ားျဖစ္က်ေသာ ဦးခင္ေမာင္လတ္

ဆရာၾကီး ဦးသိန္းေမာင္(ထင္လင္း)တို႔၏တပည္႔ ဆရာၾကီး ဦးျမၾကိဳင္

ထံတြင္(၉)ႏွစ္တိုင္တိုင္ ပညာႏို႕ရည္ေသာက္ခဲ႔သူ ဦးေက်ာ္ဆန္း B.A

(Psy),TKT(UK),Dip.In English(YUFL)မွENGLISH PROFICIENCY CLASSES

READING

WRITING

LISTENING

SPEAKING FOUR SKILLS လုံးသင္ၾကားေပးေနပါသည္။

Basic ,Intermediate,Advanced Level

Basic Level (၃) လ

Intermediate Level (၃) လ

တစ္တန္းအတြက္လစဥ္ လခ(၇၀၀၀)က်ပ္ ေပးရုံျဖင္႔က်န္အတန္းမ်ားကို

အခမဲ႔တက္ေရာက္ခြင္႔ရွိသည္။ေက်ာင္းသားမ်ား အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ႏိုင္

ရန္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ပတ္လည္စနစ္ျဖင္႔စီစဥ္ထားပါသည္။သီးသန္႔၀ိုင္းမ်ား

ကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

သင္တန္းအားတက္ေရာက္လိုပါက

Monday to Thursday

Reading (1)7:00 to 8:00 am

Basic Leveel (2)8:00 to 9:30 am

(3)3:00 to  4:30   pm

(4)5;00 to6;30 pm

(5)6;30 to8;00 pmIntermediate Level(1)9;30 to11;00 am

General English(1)12;30 to1;30 pm

Senior Reading

(1)1;30 to2;30 pm


Saturday to Sunday

Basic Leveel (1)8;00 to9;30 am 

(2)9;30 to11;00 am

(3)4;30 to6;00 pm

Intermediate Leveel(1)2;30 to4;00 pm

Advanced Level(1)12;30 to1;30 pm

Senior Reading(1)1;30 to2;30 pm

ျဖစ္ျပီးသင္တန္းတည္ေနရာမွ..................


အမွတ္(၁၂/၈၃)၊ရတနာလမ္း /(၄)လမ္း၊န၀င္းကြက္သစ္၊ျပည္ျမိဳ႕၊ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ 09 43131 214 /09 973626165


Read More...

ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ျခမ္း ျပည္ၿမိဳ႕၌ ႀကိဳတင္မဲမ်ား စတင္ေပး

Leave a Commentျပည္ျမိဳ႕ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၌ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၉) ရက္တြင္ ၾကိဳတင္မဲ စတင္ေပးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္ရွိ
ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားထားသည့္ မီးရထားရဲ၀န္ထမ္းမ်ား ႀကိဳတင္မဲစတင္ ေပးေနျခင္းျဖစ္ျပီး စတင္မဲေပးသည့္ေန႔မွာပင္ လာေရာက္မဲေပးသည့္ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ မဲေပးနည္းစနစ္ကို သိရွိထားသူနည္းပါးၿပီး တံဆိပ္တုံး ထုရန္အခက္ခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံု- ေ၀လင္း(ျပည္)
Eleven Media Group


Read More...

ဝန္​ထမ္​း​ေခၚယူျခင္​း

Leave a Comment29.10.2015

K.T.Z Co. Ltd (Pyay Branch)
Promotion Girl (PG) 2 Post

အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းမ်ားအတြက္ 
အခမဲ့ ေၾကာ္ျငာႏိုင္

ျပည္သတင္း ( www.facebook.com/pyaynews )
မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္
အခမဲ့ ေရးသားေၾကာ္ျငာေပးပါသည္။

ေၾကာ္ျငာလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္
09 430 47862 သို႔  SMS မွျဖစ္ေစ၊ Viber မွ ျဖစ္ေစ
ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး၊ Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္လည္း www.facebook.com/pyaynews သို႔လည္း massage ျဖင့္ ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သတင္း
www.facebook.com/pyaynews
09 430 47862


Read More...

ျပည္မွာလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကမ္ပိန္း

Leave a Comment

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးလႊတ္ေပးေရးႏွင့္သာယာ၀တီအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အစာငတ္ခံဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသည့္ ကုိေအာင္မႈိင္းဆန္းအား အားေပး၀န္းရံသည့္အေနျဖင့္ ကမ္ပိန္းကို  ျပည္ခရုိင္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ဗ.က.သ ေက်ာင္းသားမ်ားက ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ရက္ေန႔က  ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ဓာတ္ပုံ Myanmar Pressphoto Agency


Read More...

Tuesday, October 27, 2015

အလြတ္တန္း ဖိတ္ေခၚစားပြဲတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ

Leave a Commentေဇာ္မင္းထိုက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အ လြတ္တန္းစားပြဲတင္ တင္းနစ္အားကစားသမားမ်ား ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကို ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ထ်န္႔ဟိုကုန္းစားပြဲတင္ တင္းနစ္အသင္းမွ ဦးေဆာင္ကာ ကမ္းနားလမ္းရွိ ဧရာဦးခန္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘အခုပြဲမွာ ႏိုင္ငံအဆင့္အား ကစားသမားေတြလည္းပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စားပြဲတင္ တင္းနစ္အားကစားတုိးတက္လာ ေစၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစဖို႔ရယ္၊ ဒီလို ၿပိဳင္ပြဲေတြကေန ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အားကစားသမား ေတြေပၚထြက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ က်င္းပေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ထ်န္႔ဟိုကုန္းစားပြဲတင္တင္းနစ္ အသင္းမွ ဦးမ်ိဳးလင္းက ေျပာ သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မႏၲေလး၊ ဟသၤာ တ၊ ေတာင္ႀကီး၊ မိတၳီလာ၊ ျမစ္ ႀကီးနား၊ အုတ္ဖို၊ မအူပင္၊ က်ိဳက္ လတ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ား မွ အားကစားအသင္း ၂၈ သင္း၊ အားကစားသမား ၉၁ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလြတ္တန္း ဖိတ္ေခၚစားပြဲတင္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ ကို ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလာခဲ့ သည္မွာ ေလးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး လာ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ အား ကစားသမားမ်ား ေနထုိင္စား ေသာက္ေရးႏွင့္ ဆုေၾကးေငြအား ထ်န္႔ဟိုကုန္းစားပြဲတင္ တင္းနစ္အသင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတို႔က ပံ့ပိုးကူ ညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ပထမဆုက်ပ္သံုးသိန္း၊ ဒုတိယဆု က်ပ္ႏွစ္သိန္းႏွင့္ တတိယဆုႏွစ္ဆုသည္ ပူးတြဲဆုျဖစ္ၿပီး တစ္ဆုလွ်င္က်ပ္တစ္သိန္းစီ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။


Read More...

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပ

Leave a Commentေဇာ္မင္းထိုက္

ဘာသာေပါင္းစုံႏွွီးေႏွာဖ လွယ္ေတြ႕ဆုံပြဲကို ေအာက္တုိ ဘာ ၂၄ရက္က ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္၀င္ ရတနာခန္းမတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ဘာ သာေပါင္းစုံၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႕ (Religions For Peace)က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။

‘‘လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ၀င္ ေနၾကသူေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ၾကရသလုိ ဒါေတြ သာမက ႏုိင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ကုိး ကြယ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးစတဲ့ ဘာသာေရး အရကြဲျပားသူေတြလည္း ေအး ခ်မ္းစြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြ ေမတၱာတရားေရွ႕ထားၿပီး ေနထုိင္ ႏုိင္ၾကဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္း ေမတၱာ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းကေျပာသည္။

ဘာသာေပါင္းစုံ ႏွီးေႏွာဖ လွယ္ပြဲသုိ႔ သံဃာေတာ္အရွင္သူ ျမတ္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာ၀င္ မ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အသီးသီးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာမ်ားေျပာၾကား ကာေမတၱာတရားေရွ႕ထား၍ ႏွီးေႏွာေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္က ဗုဒၶဘာသာ ပါ။ ဒါေပမဲ့အခုလုိ ဘာသာေပါင္း စုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲထဲ ေရာက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ကုိယ္ဟာဘယ္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကိုအ ေပါက္၀မွာထားခဲ့တယ္။ လူသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၀င္လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ သူကဘယ္သာဘာ၊ ကုိယ္ကဘယ္ဘာသာစတာေတြ ေၾကာင့္ ျပႆနာေတြျဖစ္ရတာမုိ႔ အဲဒီေလဘယ္ေလးေတြျဖဳတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ ကာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထုိင္ သြားၾကဖို႔ လုိပါတယ္’’ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ နယ္ဘာသာေပါင္းစုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ဥကၠ႒ဦးသန္းေဇာ္ကေျပာ သည္။


Read More...

ၿပည္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္လိုင္းမ်ားမွ ယာဥ္လုပ္သားမ်ားကို ယာဥ္ဥပေဒသစ္ဆုိင္ရာမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရွင္းလင္း

Leave a Comment


ေဇာ္မင္းထိုက္
7Day Daily

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္လုိင္း မ်ားမွ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ ေနာက္လိုက္မ်ားအား ယာဥ္စည္း ကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းဥပေဒသစ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ တိုဘာ ၂၅ ရက္က ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ အသိပညာေပးရွင္းလင္းခဲ့ ေၾကာင္း ျပည္ခ႐ိုင္ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘အခုအသစ္ထုတ္ျပန္ထား တဲ့ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာေတြ၊ ဒဏ္ေၾကးေငြ ျမင့္မားလာတဲ့အ ေၾကာင္း၊ ခရီးသည္လုတင္ရာက ေန အၿပိဳင္အဆိုင္ မဆင္မျခင္မေမာင္းႏွင္ၾကဖို႔ စတဲ့အသိပညာ ေပး ရွင္းလင္းတာျဖစ္တယ္’’ ဟု ျပည္ခ႐ိုင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴး ဝင္းႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ဒုတိယပတ္ အတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ ၅၅ ျဖင့္ ျပ႒ာန္း လိုက္သည့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္း စည္းကမ္းဆုိင္ရာဥပေဒသစ္တြင္ ယခင္က ေငြဒဏ္မ်ားသာရွိေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား၌ ပထမအႀကိမ္က်ဴးလြန္လွ်င္ ေငြဒဏ္၊ ဒုတိယ အႀကိမ္က်ဴးလြန္လွ်င္ ေထာင္ ဒဏ္မ်ားပင္ ပါဝင္လာေၾကာင္း၊ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္ မေဆာင္း လွ်င္ ယခင္က ၁,၅၀၀ က်ပ္သာ ႏုိင္ငံေတာ္အခြန္ ေပးေဆာင္ရ ေသာ္လည္း ယခုဥပေဒသစ္တြင္ က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ အထိ ရွိလာ ေၾကာင္း ျပည္ခ႐ိုင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္း ကမ္းလိုက္နာေသာ ယာဥ္ေမာင္း ႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား ျဖစ္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အသိ ပညာေပးျခင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ျပည္ခ႐ိုင္ ယာဥ္လုပ္ ငန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ရွင္းလင္းေဟာေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ေခတၱရာေမာင္၊ ျမတ္သီဟ၊ မာဇဒါ၊ ေရႊသမင္၊အျမန္ယာဥ္ စသည့္ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္ လိုင္းငါးလိုင္းရွိၿပီး အဆုိပါယာဥ္ လိုင္းမ်ားမွ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ ေနာက္လိုက္ ၆၀ ဦးတက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

ထပ္မံထုတ္ျပန္ထားေသာ ယာဥ္စည္းကမ္းဆုိင္ရာမ်ား ရွင္း လင္းအသိေပးျခင္းကို အပတ္စဥ္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္လိုင္းမ်ားသာမက သံုုးဘီးဆုိင္ကယ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္ မ်ားကိုလည္း အသိပညာေပးရွင္း လင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ဒုရဲ မွဴး ဝင္းႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ျပည္မွာက ေဈးႀကီးဝန္း က်င္လမ္းေတြဆုိ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕ တြင္း ယာဥ္လုိင္းေတြတင္မဟုတ္ ဘဲ အိမ္စီးကားေတြ၊ ဆုိင္ကယ္ ေတြပါ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိ တာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ လူေသတာမ်ိဳးလည္း မၾကာခဏၾကားရတယ္။ ယာဥ္မဝင္ရဆုိလည္း ဝင္ၾကတယ္။ မရပ္ရတဲ့ေနရာလည္း ရပ္ၾကတယ္။ မီးနီျဖတ္ေမာင္း၊ အဝိုင္းပတ္ယာဥ္ကို ဦးစားမေပး၊ ယာဥ္မေက်ာ္တက္သင့္တဲ့ေနရာ ေက်ာ္တက္ၾကတယ္။ မသိတာလား၊ သိသိခ်ည္းနဲ႔ လုပ္ေနတာလားေတာ့ မသိေတာ့ဘူး။ ဟိုတစ္ေလာကလည္း ၿမိဳ႕တြင္းယာဥ္လိုင္းႏွစ္ခု ခရီးသည္လုတင္ရင္း အုပ္စုဖြဲ႕ရန္ျဖစ္တာ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး ေဆး႐ံုေရာက္ခဲ့တယ္’’ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။


Read More...

Facebook Like Page