Thursday, December 29, 2016

အလုပ္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရလို႔ ဒုတိယအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကုိသတ္တဲ့ အလုပ္သမားအား ျပည္ခရုိင္တရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္ ကုိးႏွစ္ခ်မွတ္ ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)

Leave a Comment

အလုပ္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခံရလို႔ ဒုတိယအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္
ကုိသတ္တဲ့ အလုပ္သမားအား ျပည္ခရုိင္တရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္
ကုိးႏွစ္ခ်မွတ္

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပုိုင္း) ျပည္ခရိုင္၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲ
အေဆာက္အဦးအတြင္း ဒုတိယ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 
စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဆုိင္ကယ္တူးေဘာက္စ္ထဲမွ ၀က္အူ
လွည့္ကိုယူ၍ အိပ္ေနသူကုိ ထုိးသတ္သည့္ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္သူ
အား အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ကိုးႏွစ္က်ခံေစရန္ ဒုတိယခရိုင္ တရား
သူႀကီးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႈခင္ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ
(၁)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ဆံေတာ္ရပ္၊ ေရႊသာေလ်ာ
င္းလမ္းထိပ္တြင္ရွိေသာေဒၚ၀င္ေဌး ၏ ေဆာက္လုပ္ဆဲအေဆာက္
အအုံတြင္ အလုပ္သမားဒုေခါင္းေဆာင္ ေဇာ္ဇင္ၿဖိဳး သည္ဒရင္းဘ
တ္ေပၚတြင္ ေခတၱအနားယူ၍ အိပ္ေနသည္ဆို၏။ထုိအခ်ိန္တြင္ ေ
ဇာ္ဇင္ၿဖိဳး အနီးတြင္ ေဆးစပ္ေနေသာ ကုိၿဖိဳးေမာင္ေမာင္၊ ေဇာ္ဇင္
ၿဖိဳး အနီးမွ သုံးေပခန္႔အကြာတြင္ ကုိေက်ာ္ေဇယ်ဦး၊ ကုိမိုးေက်ာ္၊ကုိ
ေအာင္ႀကီး(ခ) ေအာင္ႏုိင္ၿဖိဳး တို႔က တန္းစီၿပီး အနားယူအိပ္ေနၾက
သည္ဆုိ၏။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဇာ္ဇင္ၿဖိဳး ၏ အစ္ကုိ ကိုမ်ဳိးမင္းေဇာ္ သည္ ေဆာက္
လက္စသုံးထပ္တိုက္၏ မ်က္ႏွာၾကက္အလွတပ္ဆင္ရန္ ျပဳလုပ္ေန
စဥ္ ညီျဖစ္သူ ေဇာ္ဇင္ၿဖိဳး ၏ အလန္႔တၾကားေအာ္သံၾကားရသျဖင့္
ေအာက္ထပ္သုိ႔ အေျပးအလႊားဆင္းၾကည့္ရာ ညီျဖစ္သူအား ရင္၀
တြင္ ထုိးသြင္းဒဏ္ရာရရွိထားသည္ကုိ ေတြ႕လိုက္ရသည္။

နံနက္ပုိင္းတြင္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမား မင္းႏုိင္က 
၄င္းစီးနင္းယူေဆာင္လာေသာ ဆုိင္ကယ္၏ တူးေဘာက္စ္ထဲမွ ၀
က္အူလွည့္ကုိ ၀ွက္ယူလာၿပီး ထုိးခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ေ
ျပာျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။ ေဇာ္ဇင္ၿဖိဳး သည္ ေဆးကုသမႈခံယူေ
နစဥ္ ရရွိဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ အစ္ကုိျဖစ္သူ ကိုမ်ဳိးမ
င္းေဇာ္ က တရားလိုျပဳလုပ္တုိင္ၾကားသျဖင့္ ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ(ပ
)၁၈၂၄/၂၀၁၆ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၃၀၂ ျဖင့္ အေရးယူစစ္ေဆးၿပီး
ျပည္ခရိုင္၊ ဒုခရုိင္တရားသူႀကီးရုံးသုိ႔ တရားစြဲဆုိတင္ပုိ႔ခဲ့သည္။

၄င္းအမႈကုိ တရားရုံးက လက္ခံစစ္ေဆးရာတြင္ လူသတ္မႈက်ဴးလြန္
သူ မင္းႏုိုင္ သည္ အခင္းျဖစ္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ အလုပ္သမား ဒုတိ
ယေခါင္းေဆာင္ ေဇာ္ဇင္ၿဖိဳး ႏွင့္ တစ္ေယာက္တစ္ခြန္းစကားမ်ား
ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရႊသာေလ်ာင္းဆုိဒ္မွ န၀ေဒးဆုိဒ္သုိ႔ ေျပာင္း
ေရႊ႕ခံရသျဖင့္ အၿငိဳးထားကာ ဆုိင္ကယ္တူးေဖာက္စ္ထဲမွ ၀က္အူ
လွည့္ကုိယူ၍ ထုိးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဇာ္ဇင္ၿဖိဳး၏ ႏွလုံးေသြးလႊတ္
ေၾကာ ေပါက္ၿပဲကာ ေသဆုံးေၾကာင္း ေဆးစာျပန္ၾကားခ်က္အရ
သိရွိရသည္ဟု သုံးသပ္ခဲ့သည္။
 
သုိ႔ျဖစ္၍ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ-၃၀၂(၂)အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေ
ၾကာင္း ထင္ရွားေသာ္လည္း ယခင္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ဖူးျခင္း မရွိ
သည္ကုိ ေထာက္ထားလ်က္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ရြာဘဲနယ္ေျမ၊ ဗိုလ္တစ္
ေထာင္ရပ္၊ ၾကက္ေတာကုန္းေန ဦးညြန္႔ႀကိဳင္ ၏သားျဖစ္သူ တ
ရားခံ မင္းႏုိင္ အား အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ (9)ႏွစ္ က်ခံေစရန္ႏွ
င့္ ခ်ဳပ္ရက္မ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္မးွ ထုတ္ႏုတ္ခံစားခြင့္ျပဳၿပီး သက္ေသ
ခံပစၥည္းမ်ားအား အယူခံရက္ ေက်ာ္လြန္က ဖ်က္ဆီးေစဟု ဒီဇင္
ဘာလအတြင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09423671883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ

Read More...

Tuesday, December 27, 2016

ျပည္ခရိုင္ အားကာမွၾကီးမွဴးက်င္းပ၍ ကယ္လ္ဆမ္ေကြကာမွ ကူညီပံ႔ပိုးသည္႔ ပထမအၾကိမ္ ဒီဇင္ဘာအားကစားလႈပ္ရွားမႈ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျပိဳင္ပြဲက်င္းပ

Leave a Comment

ျပည္ခရိုင္ အားကာမွၾကီးမွဴးက်င္းပ၍ ကယ္လ္ဆမ္ေကြကာမွ
ကူညီပံ႔ပိုးသည္႔ ပထမအၾကိမ္ ဒီဇင္ဘာအားကစားလႈပ္ရွားမႈ
ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျပိဳင္ပြဲက်င္းပ

ျပည္ ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ(၂၇)ရက္
ေန႔ ည(၇)နာရီအခ်ိန္ ျပည္ခရိုင္ အားကာမွၾကီးမွဴးက်င္းပ၍ ကယ္
လ္ဆမ္ေကြကာမွကူညီပံ႔ပိုးသည္႔ ပထမအၾကိမ္ ဒီဇင္ဘာအားက
စားလႈပ္ရွားမႈ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျပိဳင္ပြဲကို ျပည္ျမိဳ႕ ယာဥ္ေက်းမႈအား
ကားရုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အဆိုပါ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျပိဳင္ပြဲသို႔ ေခတၱရာကလပ္အသင္း၊သဂၤဟ
ကလပ္အသင္းႏွင္႔ျပည္၊ေရႊေတာင္၊၊ေအာင္လံ၊ေပါက္ေခါင္း၊ပုတီးကု
န္း၊နတၱလင္း၊ေပါင္းတည္၊ဇီးကုန္း တို႔မွၾကက္ေတာင္ရိုက္အားကစား
သမားမ်ားလာေရာက္ရွင္ျပိဳင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပိဳင္ပြဲကိုလူသစ္တန္း၊အလြတ္တန္း ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားျပီး လူသစ္တန္းတစ္
ဦးျခင္းႏွစ္ေရာက္တြဲ အလြတ္တန္းတစ္ဦးျခင္းႏွစ္ေယာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ေစ
ကာျပိဳင္ပြဲအား ေလးရက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
Read More...

Sunday, December 25, 2016

လမ္းၾကိတ္စက္ကားႏွင္႔ေနအိမ္ျခံစည္းရိုးအား ဝင္ေရာက္တိုက္မိခဲ႔ သျဖင္႔တစ္ဦးေသ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရ

Leave a Commentလမ္းၾကိတ္စက္ကားႏွင္႔ေနအိမ္ျခံစည္းရိုးအား ဝင္ေရာက္တိုက္မိခဲ႔
သျဖင္႔တစ္ဦးေသ ႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရ

ျပည္ ဒီဇင္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕ ရြာဘဲရပ္ကြက္ ၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း
လမ္းယာဘက္ေဘးတြင္ ရပ္ထားေသာလမ္းၾကိတ္စက္ကားႏွင္႔အနီး
ရွိေနအိမ္ျခံစည္းရိုးအား ကားတစ္စီးမွ ဒီဇင္ဘာ(၂၄)ရက္ေန႔ ည(၁၁)
နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ဝင္ေရာက္တိုက္မိသျဖင္႔ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရျပီး 
တစ္ဦးေသဆုံးခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္ျမိဳ႕၊ရြာဘဲရပ္ကြက္၊ဗိုလ္ခ်ဴပ္လမ္း၊ေငြၾကယ္ပြင္႔ဖုန္းဆိုင္အနီး 
နာရီစင္မီးပြိဳင္႔ဘက္မွ ကိုးေသာင္းမီးပြိဳင္႔ဘက္သို႔ ယာဥ္ေမာင္း ေမာင္သန္႔ဇင္
ေအာင္(၂၅)ႏွစ္၊တီဂ်စ္ဆုံလမ္း ၊ျပည္ျမိဳ႕ေနသူ ေမာင္းႏွင္လာေသာ MDY 7C
/………….MARK-II(ေရႊငါးအျဖဴေရာင္)ယာဥ္မွ လမ္းယာဘက္ေဘးတြင္ ရပ္
ထားေသာ လမ္းၾကိတ္စက္ကားႏွင္႔ေဒၚဥမၼာသန္း၊ရြာဘဲရပ္ကြက္၊ျပည္ျမိဳ႕ေန
သူ၏ အိမ္ျခံစည္းရိုးအား အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ဝင္ေရာက္တိုက္မိခဲ႔ေၾကာင္း စစ္
ေဆးေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆို၏။

ထိုသို႔ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္႔ ဟိန္းထက္ေအာင္(၁၉)ႏွစ္၊နဝေဒးကားၾကီး
ဝန္း၊ျပည္ျမိဳ႕ေနသူတြင္ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္၊ခႏကိုယ္အတြင္းနာက်င္ဒဏ္
ရာ၊ရန္ေအးေက်ာ္(၂၅)ႏွစ္တြင္ ဝဲပါး၊နဖူးေပါက္ျပဲ၊ေႏွာက္ေစ႔ဖူးေရာင္၊ဝဲဒူး
ပြန္းျခစ္ဒဏ္ရာ၊ဟိန္းထတ္ေအာင္(၂၅)ႏွစ္၊ေခတၱရာျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ေန
သူတြင္ ဝဲဒူးေခါင္းနာက်င္၊ရင္ဘတ္ေအာင္႔ဒဏ္ရာတို႔ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ဦးစြာ
ပထမသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးပါရန္ 
တပ္ၾကပ္ၾကီးျမင္႔ေဇာ္ႏိုင္၊အမွတ္(၁၃)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕စု(ျပည္)မွတိုင္
တန္းခဲ႔သျဖင္႔ ျပည္ျမိဳ႕မရဲစခန္းယာဥ္(ပ)၁၁၆/၂၀၁၆ ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒ
ပုဒ္မ-၃၃၇/၃၃၈/၂၀၂အရအမႈဖြင္႔ေဆာင္ရြက္ထားရွိျပီး အမႈအားဒုရဲအုပ္ 
ထူးသူရေမာင္မွလက္ခံစစ္ေဆးလွ်က္ရွိျပီး ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္႔ ဒဏ္ရာ
ရရွိသူ ရန္ေအးေက်ာ္(၂၅)ႏွစ္။ေရႊတံခါးလမ္း၊ေခတၱရာျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္
၊ျပည္ျမိဳ႕ေနသူသည္ ရရွိထားေသာဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင္႔ ဒီဇင္ဘာ(၂၅)ရက္
ေန႔နံနက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားသျဖင္႔ ယခင္ဖြင္႔ထားေသာ ရာဇသတ္ၾကီးဥပ
ေဒပုဒ္မ-၃၃၇/၃၃၈/၂၀၂ မွ ၃၀၄-က ဟုအမႈထပ္မံဖြင္႔ခဲ႔ျပီး အခင္းျဖစ္စဥ္က
ေရွာင္တိန္းေနေသာ ယာဥ္ေမာင္း ေမာင္သန္႔ဇင္ေအာင္သည္ ဒီ(၂၅)ရက္ေန႔ 
နံနက္(၇)နာရီအခ်ိန္ခန္႔ အမႈျဖင္႔ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 47236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံRead More...

Saturday, December 24, 2016

သစ္ခ်ိဳပင္မိုးကုတ္၀ိပႆနာေက်ာင္းတိုတ္အတြင္း ( ၈ )ျကိမ္ေျမာက္ မိုးကုတ္၀ိပႆာနာတရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္.ပြားေရးအဖြဲ.(၇)တ ရားစခန္းႏွင့္ တရားပြဲမ်ား ဖိတ္ျကားလွြာ

Leave a Comment

သစ္ခ်ိဳပင္မိုးကုတ္၀ိပႆနာေက်ာင္းတိုတ္အတြင္း ( ၈ )ျကိမ္ေျမာက္
မိုးကုတ္၀ိပႆာနာတရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္.ပြားေရးအဖြဲ.(၇)တ
ရားစခန္းႏွင့္ တရားပြဲမ်ား ဖိတ္ျကားလွြာ


ဓမၼမိတ္ေဆြသူေတာ္စင္အေပါင္းတို.ခင္ဗ်ား ပဲခူတိုင္းေဒသျကီး
ျပည္ျမိဳ.နယ္ ၀က္ထီးကန္၊သစ္ခ်ိဳပင္မိုးကုတ္၀ိပႆနာ ေက်ာင္း
တိုတ္အ တြင္း သစ္ခ်ိဳပင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ ေတဇနႏၵ 

(ဓမၼာစရိယ)(စာခ်ကတိက)(ကမၼ႒ာနာစရိယ)အရွင္သူျမတ္ႏွင့္
အရွင္ေ၀ေရာစန(ႆ သနဓဇဓမၼာစရိယ)အရွင္သူျမတ္တို႔မွေက်း
ဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားျကီး၏
ဥပနိႆ ်အတိုင္း ပ႗ိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းႏွင့္ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားေတာ္တို.ကို ေဟာျကားျပသမည္ျဖစ္ပါ၍

ေအာက္ပါအစီစဥ္အတုိင္း ျကြေရာက္တရားအားထုတ္ျကရန္ ႏႈိးေဆ
ာ္ဖိတ္ျကားအပ္ပါသည္ တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္တို႔။ေန႔ရက္ -၁၃၇၈-ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လဆုတ္(၁၃)ရက္ေန.မွ ျပာသိုလ
ဆန္း(၅)ရက္ေန.အထိ။
အခ်ိန္.-နံနက္ ( ၇း၀၀ ) နာရီ ပ႗ိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္းေဟာျကားပို႔
ခ်ျခင္း။
နံနက္ (၉း၀၀ ) နာရီ သီလေပးလုပ္ငန္းစဥ္တရားေတာ္မ်ား ေဟာ
ၾကားျခင္း။
ညေန ( ၃း ၀၀ ) နာရီ အလုပ္ေပးတရားမ်ား ေဟာျကးျခင္း။
ညစဥ္ ( ၇ း ၀၀ ) နာရီ သစၥာေလးပါးျမတ္တရားမ်ား ေဟာျကားျခင္း။
ေနရာ- သစ္ခ်ိဳပင္ဘုန္းေတာ္ျကီးေက်ာင္း မိုးကုတ္၀ိပႆနာစမၼရိပ္သာ


ေယာဂီစာရင္းေပးသြင္းရန္
သစ္ခ်ိဳပင္ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ႏွင္ သစ္ခ်ဳိပင္ နာယက၊ေဂါပက
လူျကီးမင္း
မ်ားထံကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ျဖစ္ေစ၊ဖုန္းဆက္၍ျဖစ္ေစတရား
ထိုင္လူသူ ေယာဂီသူေတာ္စင္တို႔သည္ ျကိုတင္စာရင္းေပးသြင္း
ႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္း-09 423 681 460/ 09791327592

သတိ
သင္ကံမ်က္လံုးေတြျမင္ဖို.အတြက္ မ်က္မွန္တပ္ဖို.သတိရ
သလို သင္ၪာဏ္မ်က္လံုးေတြ အလင္းေရာင္ရဖို.အတြက္ ၀ိပႆနာတရားစခန္းပြဲတက္ေရာက္ဖို.သတိရပါ။သင္ကံ
နားေတြျကားဖို.အတြက္ နားျကပ္တပ္ဖို႔ သတိရသလို႔ေလာ
ဘေဒါသေမာဟ ပြားဖို႔အတြက္ ရက္ေတြရာခ်ီေထာင္ခ်ီေပး
ခဲ့တဲ့သင္ဟာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟပါးဖို႔အတြက္ေတာ့ရက္
အနည္းငယ္ေပးဖို႔အတြက္ေတာင္ေတာင္ ၀န္ေလးေနတ
က္တယ္ဆိုတာ သင့္ကိုယ္သင္ သတိထားျကည့္ပါ။


သိရွိေစရန္
တရားထုိင္လိုေသာ ေယာဂီမ်ားသည္ ၾကိဳတင္အေျကာင္း
ပါက မိမိတို.ဌာနသို.ကားျဖင့္လာေရာက္ေခၚပါမည္။

Read More...

Friday, December 23, 2016

ျပည္ျမိဳ႕လုံးဆိုင္ရာ သံဃိကဒါန စာေရးတံမဲ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည္႔တြင္ အထူးတရားပြဲပါဝင္ ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)

Leave a Comment

ျပည္ျမိဳ႕လုံးဆိုင္ရာ သံဃိကဒါန စာေရးတံမဲ
ႏွစ္(၁၀၀)ျပည္႔တြင္ အထူးတရားပြဲပါဝင္
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕တြင္ႏွစ္စဥ္က်င္းပ
ျပဳလုပ္ျမဲျဖစ္ေသာ ျပည္ျမိဳ႕နယ္လုံးဆိုင္ရာ သံဃိကဒါနစာ
ေရးတံမဲ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အထူးတရား
ပြဲ အစီအစဥ္ကိုထည္႔ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ျပည္ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕လုံးမွာရွိတဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ေခၽြးနဲစာေလးေတြ
စုေပါင္းျပီး တင္႔ေတာင္႔တင္႔တယ္က်င္းပတဲ႔ ဒီစာေရးတံမဲပြဲမွာ
ဆိုရင္ တစ္ေနကုန္ႏွဖူးေခၽြးေျခမက်ေအာင္ ေနပူမေရွာင္ မိုးရြာ
မေရွာင္ ဆိုကၠားနင္းျပီးမွရတဲ႔ ပိုက္ဆံေလးကိုလွဴသူကလွဴ ၊တ
စ္ေနကုန္ ဖင္ပူေအာင္ထိုင္ျပီး တေၾကာ္ေၾကာ္ဟစ္ေအာ္ကာ ေစ်း
ေရာင္းရတဲ႔ ေစ်းသည္ေတြကလဲ သူတို႔ရတဲ႔ပိုက္ဆံေလးကို လွဴခ်င္
သူကလဲမနဲ ၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ပေဒႆပင္လွူရမွေက်နပ္ပါတယ္
ဆိုတဲ႔ ရပ္ကြက္သူရပ္ကြက္သား အခ်ိဳ႕ကလဲ သူတို႔လွဴ ဒါန္းထားတဲ႔
ပေဒႆ ပင္ေလးကို အတီးအမႈတ္ အကအခုန္မ်ားႏွင္႔ဗဟိုမ႑ပ္ကို
လာေရာက္လွဴသူကလွဴနဲ႔ တကယ္ပင္ဝမ္းသာပီတီျဖစ္ရတဲ႔အလွဴၾကီး
ပါဘဲ။အရုပ္အလပ္အျမတ္မေရြးလွဴဒါန္းႏိုင္တဲ႔ ဒီသံဃိကစာေရးတံမဲ
ပြဲမွာ ဒီႏွစ္မွာေတာ႔ လွဴဒါန္က်တဲ႔ ျပည္သူေတြအားလုံး ထူးထူးျခားျခား
ျဖစ္သြားေအာင္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က အထူးတရားပြဲနာၾကားရေအာင္
စီစဥ္ေပးထားပါေသးတယ္။
အဆိုပါတရားပြဲ ပထမေန႔ရက္ျဖစ္တဲ႔ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊နတ္ေတာ္လျပည္႔
ေက်ာ္(၁၀)ရက္ ၊(၂၄.၁၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ စေနေန႔ည(၇)နာရီ(၃၀)အ
ခ်ိန္ တရားခ်ီးျမွင္႔မည္႔ဆရာေတာ္မွာ အရွင္ ဘိကၡဳ မာလာ ၊သာသနဓဇ
ဓမၼာစရိယ ၊သဒၶမၼဂီရိေတာရဓမၼရိပ္သာ ၊နဝေဒးရပ္ကြက္၊ျပည္ျမိဳ႕မွလ
ည္းေကာင္း၊ဒုတိယေန႔ရက္ျဖစ္တဲ႔ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊နတ္ေတာ္လျပည္႔ေက်ာ္
(၁၁)ရက္ ၊(၂၅.၁၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ည(၇)နာရီ(၃၀)အခ်ိန္
တရားခ်ီးျမွင္႔မည္႔ဆရာေတာ္မွာ အရွင္ ရာဇိႏၵ (ရေဝႏြယ္-အင္းမ)သာသ
နဓဇ ဓမၼာစရိယ ဓမၼရေဝ ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ ၊မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္၊ရန္
ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးမွ တရားဓၼမ်ားခ်ီးျမွင္႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိ
ရသည္။
သို႔ပါေသာေၾကာင္႔ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ခါသာလွဴဒါန္းခြင္႔ရသည္႔ သံဃိကဒါန
စာေရးတံမဲအလွဴ ပြဲၾကီးမွာ သဒၵါတရားနဲမ်ားမဆိုကုသိုလ္ေတာ္မ်ားပါဝင္
လွဴဒါန္းက်ပါလို႔ နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္ႏိူးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883
ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ

Read More...

ေမြးျမဴေရးျပဳလုပ္ရန္ ေျမငွားမည္။

Leave a Comment

ေမြးျမဴေရးျပဳလုပ္ရန္ ေျမငွားမည္။

ၾကက္ ၊ ဘဲ ၊ဆိတ္ ၊ဝက္ ေမြးျမဴရန္ ေျမေနရာက်ယ္က်ယ္ရွာေနသူမ်ား
အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာေျမ ငွားရမ္းရန္ေနရာရွိပါသည္။ပတ္
ဝန္က်င္းအေႏွာက္အယွက္ကင္းျပီး မိမိစိတ္တိုင္းက်တဲ႔ တိရိစာၦန္ေမြး
ျမဴျပီး စည္းပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရအတြက္ပူစရာမလိုသလို မီးအတြက္ကေတာ႔ ဆိုလာျပားေတြနဲ႔အ
သုံးရင္ရပါတယ္။အဆိုပါ ေျမေနရာတြင္လက္ရွိ ၾကက္အေကာင္(၃၀
၀၀)ကိုလည္းစတင္ေမြးထားပါတယ္။ ျခံအက်ယ္ကေတာ႔ ေပ 400"
ေပ 1200" အက်ယ္ရွိျပီး သင္႔တင္႔ေလွ်ာက္ပတ္တဲ႔ေစ်းျဖင္႔ ဧက(၄၀)
ရွိျခံအားငွားရမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

ငွားရမ္းမည္႔ျခံေနရာက ဆင္ျမီးွဆြဲျမိဳ႕ လယ္ေပါက္ၾကီးကုန္းရြာ အေနာ
က္ဘက္ ေအာင္ျမင္မာဟု ၾကံစိုက္ခင္းေဘးကပ္လွ်က္တြင္တည္ရွိပါသ
ည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ကိုဝင္းထြဋ္ဝင္း ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကေတာ႔
09 792627329
09772546764
09794093675Read More...

ျပည္ၿမိဳ႕လုံးဆုိင္ရာ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္(၉၇)ႀကိမ္ေျမာက္ စာတိုက္တန္း သံဃိကဒါန စာေရးတံမဲအလွဴေတာ္ပြဲ ႀကီး ႏႈိးေဆာ္စာႏွင့္စာရင္းရွင္းတမ္း

Leave a Comment

ျပည္ၿမိဳ႕လုံးဆုိင္ရာ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္(၉၇)ႀကိမ္ေျမာက္
စာတိုက္တန္း သံဃိကဒါန စာေရးတံမဲအလွဴေတာ္ပြဲ
ႀကီး ႏႈိးေဆာ္စာႏွင့္စာရင္းရွင္းတမ္း

၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသုိလဆန္း(၄)ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဇန္န
၀ါရီလ(၁)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊ 
စာတုိက္တန္းလမ္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ နတ္ေတာ္လေရာက္တုိင္း 
က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာ သံဃိ
ကဒါန စာေရးတံမဲအလွဴပြဲႀကီး ကုိ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသုိလ
ဆန္း(၄)ရက္ (၁-၁-၂၀၁၇) တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အႀကိမ္(၉
၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသို႔ စာ
ေရးတံမဲခ်၍ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ (၉၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အလွဴေတာ္ပြဲႀကီး
တြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ား၊ တစ္ဦး
ခ်င္းအလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းၾကေသာ ေငြ၊ ပစၥည္း ပေဒသ
ပင္ေပါင္း (၈၂၂) ပင္၊ တန္ဘုိးေငြစုစုေပါင္း (၁၀၈၃၄၂၉
၈၉)က်ပ္ကုိ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ နယ္မ်ားအပါအ၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ေက်ာင္းေပါင္း (၄၂၈)ေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမ
တ္မ်ားအား စာေရးတံမဲခ်၍ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေ
ၾကာင္းႏွင့္ ကုသုိလ္ရွင္ ေစတနာရွင္အေပါင္းတို႔၏လွဴဒါန္း
မႈအစုစုတို႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာျပ
ည္ၿမိဳ႕နယ္ လုံးဆုိင္ရာ သံဃိတဒါန စာေရးတံမဲ အလွဴေတာ္
ပြဲႀကီးအား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဘာသာ/သာ
သနာ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု (ဒုတိယအဆင့္) ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳခဲ့
ပါသည္။ ပရ -ေစတနာပြားမ်ားေစရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
 
- ယခုႏွစ္ သံဃာတစ္ပါးစာအတြက္ (အနည္းဆုံး) န၀ကမၼ
အလွဴေတာ္ေငြ (၅၀၀၀)က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ (ေငြျဖစ္ေစ၊ လွဴ
ဘြယ္ပစၥည္းျဖစ္ေစ) လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။ အလွဴေငြ၊ ပေဒသာ
ပင္၊ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ယခုႏွစ္ (၉၇)ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္
(၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၅)ရက္ႏွင့္ ျပာသုိ
လဆန္း ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ) (၂၈-၁၂-၂၀၁၆)(၂၉-၁၂-၂၀၂၁၆) (၃
၀-၁၂-၂၀၁၆) (၃၁-၁၂-၂၀၁၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ စာေရးတံ
မဲဧည့္ခံရာဌာန ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊ စာတိုက္တန္းလ
မ္းမ႑ပ္သုိ႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းေတာ္မူၾကပါရန္ ထပ္မံႏႈိးေဆာ္
အပ္ပါသည္။
(၁-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ေန ေန႔လည္(၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွစ၍ 
သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားအား စာေရးတံမဲခ်လွဴဒါန္းျခင္း 
မဂၤလာအခမ္းအနားသုိ႔လည္း ၾကြေရာက္ၾကည္ညိဳသဒၶါပြားမ်ား
ေတာ္မူၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ စာတုိက္တန္းလမ္း၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္ ျပည္ၿမိဳ႕။

ျပန္လည္မွ်ေဝေဖာ္ျပသူ...........

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံRead More...

အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ေရတြင္းထဲတြင္ ပုတ္ပြေသဆုံးေန သည္ကိုေတြ႔ရ

Leave a Comment


အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ေရတြင္းထဲတြင္ ပုတ္ပြေသဆုံးေန
သည္ကိုေတြ႔ရ

သဲကုန္း ဒီဇင္ဘာ (၂၁)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ျပည္ခရိုင္၊သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းမနယ္ေျမ၊ 
ရဲစခန္း ေတာင္ဘက္(၆)မိုိင္ခန္႔၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဂြးကုန္းအုပ္
စု၊ကင္းသန္းေက်းရြာတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ေရတြင္းထဲ၌ ပုတ္
ပြေသဆုံးေနေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ရက္ေန႔ ည(၈)နာရီ (၁၅)
အခ်ိန္ခန္႔သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ကင္းသန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္၀င္းမွ ေရ
တြင္းထဲတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ေရနစ္ေသဆုံးေနေၾကာင္း ဖုန္း
ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲ႔ရာ ၊အင္းမနယ္ေျမရဲစခန္းမွရဲအုပ္ ေက်ာ္
ဇင္ဦးႏွင့္ အဖဲြ႕သည္ရာအိမ္မွဴး ဦးတင္၀င္း၊ ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးခ်စ္
လြင္တုိ႕ႏွင့္အတူ လာေရာက္ၾကည့္ရူစစ္ေဆးရာ ေသဆုံးသူ
မွာ ကိုေမာင္ေဌး(ခ)ကုိေဌး (၄၈)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးတင္ေငြ(လယ္လု
ပ္)၊ ကင္းသန္းေက်းရြာ၊ ေဂြးကုန္းအုပ္စု၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕ေနသူျဖစ္
ေၾကာင္းသိရသည္ ဆို၏။

အဆိုပါ ကိုေမာင္ေဌးသည္ ၄င္း၏ေနအိမ္အေရွ႕ဘက္ ေပ(၄၀)
ခန္႔အကြာရွိ ေရတြင္းအ၀က်ယ္(၄)ေပခန္႕၊ ေျမျပင္မွအျမင့္(၁)ေ
ပ၊(၆)လက္မခန္႕၊ ေရတြင္းအနက္(၂၇)ေပခန္႕ရွိသည့္ ေရတြင္း
ထဲတြင္ ေမွာက္လ်က္အေနအထားျဖင့္ ျပင္ပဒဏ္ရာ တစ္စုံတစ္
ရာမရွိဘဲ ပုတ္ပြေသဆုံးေနသည္ကုိေတြ႕ရၿပီး လတ္တေလာ စ
စ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ေရတြင္းထဲသုိ႕ ျပဳတ္က်ေရနစ္ေသဆုံး
ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွသိရသည္။။ 

ထိုေသဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဓမၼတာအတိုင္းေသဆုံးျခင္း ဟုတ္/
မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ရဲအုပ္ ေက်ာ္ဇင္ဦးမွဒီဇင္ဘာ(၂၁) 
ရက္ေန႔တြင္သတင္းေပး တုိင္တန္းခ်က္အရအင္းမနယ္ေျမရဲစခ
န္း ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္(၄/၂၀၁၆)ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထား
ျပီး  ရဲအုပ္သန္းေဇာ္မွ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
Read More...

Wednesday, December 21, 2016

ျပည္ျမိဳ႕နယ္ဂီတအစည္းအရုံး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အသစ္ေရြးခ်ယ္

Leave a Comment

ျပည္ျမိဳ႕နယ္ဂီတအစည္းအရုံး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
အသစ္ေရြးခ်ယ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕နယ္ ဂီတအစည္းအရုံး
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင္႔ဂီ
တအစည္းအရုံး ရုံးခန္းဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္းအား ယမာန္ေန႔
နံနက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမိဳ႕နယ္ဂီတအစည္းအရုံး ၊ျပည္ျမိဳ႕၏(၂၀.၁၀.၂၀၁၄)ရက္စြဲပါ
စာျဖင္႔အမႈေဆာင္ဖြဲ႕အားဖြဲ႕စည္းခဲ႔ျပီး ယခုအခါအဆိုပါအမႈေ
ဆာင္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္အားျဖင္႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆ
ာင္ရန္အဆင္မေျပေသာေၾကာင္႔ ဒီ(၁၂)လပိုင္မကုန္ခင္အမႈေ
ဆာင္အသစ္ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါျပည္ျမိဳ႕နယ္ ဂီတအစည္းအရုံးတြင္ နာယအျဖစ္ ေခတၱ
ရာ ဦးဝမ္းတင္၊ဦးျမင္႔လြင္(ခ)ဦးရႈတ္၊ဦးမ်ိဳးထြန္း၊ဦးေက်ာ္လြင္တို႔
မွလည္းေကာင္း၊ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္၊ဦးခင္ေမာင္ဝင္း
(ခ)ဦးခ်ိဳခ်ဥ္၊ဦးမ်ိဳးေအာင္(ခ)ဦးဖိုးျဖဴတို႔မွလည္းေကာင္း၊အတြင္းေရး
မွဴးအျဖစ္ ဦးမင္းေက်ာ္ေဇယ်၊ဦးေအာင္ျမင္႔ တို႔မွလည္းေကာင္း၊ဘ
႑ေရးအျဖစ္ ဦးသိန္းညြန္႔(ခ)ဦးအဟိုက္တို႔မွလည္းေကာင္း၊စား
ရင္းစစ္ မဆည္းဆာမွလည္းေကာင္း၊ျပန္ၾကားေရးအျဖစ္ဦးကိုကုိ
ေလး၊ဦးမင္းေသာ္တို႔မွလည္းေကာင္း၊စည္းရုံးေရးမွဴး အျဖစ္ကိုမင္း
မင္းႏိုင္(ခ)ဖက္တီး၊ကိုခိုင္ဝင္းထြန္း(ခ)ခိုင္ၾကီး တို႔ျဖင္႔ျပန္လည္ဖြဲ႕
စည္းခဲ႔ေၾကာင္းသိရျပီး အစည္းအရုံး၏ရုံးခန္းကိုေတာ႔ ျပည္ျမိဳ႕ကား
ၾကီးဝန္းအနီး ကိုဖိုးျဖဴ၏ေနအိမ္တြင္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ဖြင္႔လွစ္ထား
ၾကာင္းသိရသည္။

ညီညီ(ပန္းေတာင္းသားေလး)

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံRead More...

Tuesday, December 20, 2016

ေလးဆူဓာတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ လစ္လပ္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္

Leave a Comment

ေလးဆူဓာတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕
အဖြဲ႕၀င္ လစ္လပ္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္


(စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၂၈)
ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕၊ စည္းမ်ဥ္းအပုိဒ္(၂၈)
အရ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္ေနရာအတြက္
အစားထိုးတာ၀န္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသျဖင့္ ေဂါပ
ကအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားသည္ ေအာက္
ပါအတုိင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါသည္။
(က)လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္မွာ (၁၂)ဦး ျဖစ္
ပါသည္။

( ခ)ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ေဂါပက
အဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းအပုိဒ္(၁၅)တြင္ ျပဌာန္းထား ေသာ အရည္အ
ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္သူျဖစ္ရပါမည္။
(ဂ)ေလွ်ာက္လႊာကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ ပုံစံျဖင့္ သက္ဆုိင္
ရာၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ေလွ်ာ
က္ထားရပါမည္။
(ဃ)ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္သည့္ေန႔
ရက္မွာ(၂၀-၁-၂၀၁၇) ေန႔ အထိသာ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။
( င)ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုပါက ရုပ္သိမ္းခြင့္ကုိ
(၂၅-၁-၂၀၁၇) ေန႔အထိသာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။
( စ)လစ္လပ္သည့္ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္ဦးေရထက္ ေလွ်ာက္ထား
သူဦးေရပုိမိုလာပါက ေရြးခ်ယ္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
(ဆ)သတ္မွတ္ထားသည္ ေဂါပကအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေလွ်ာက္
ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကုိ ေရြးခ်ယ္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕
ရုံးတည္ေနရာ ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရင္ျပင္ေတာ္
စြယ္ေတာ္တုိက္တြင္ ကာလာ လုိင္စင္ပုံ(၃)ပုံ၊ ႏုိင္ငံသားစီ
စစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴပါယူေဆာင္၍ ေလွ်ာက္ထား
သူ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ရယူႏုိင္ပါသည္။
ဆႏၵမဲေပးႏိုင္သူစာရင္းတင္သြင္းရန္
ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္
ႀကီး ေဂါပကအဖဲြ႕သစ္ ျပန္လည္ ္ေရႊးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါ၍ေ
ဂါပကစည္းမ်ဥ္းအခန္း(၅)၊ အပိုဒ္(၁၆)အရ ေဖာ္ျပပါဆႏၵ
မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိ သူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္သူ
မ်ားသည္(၂၁-၁၂-၂၀၁၆)မွ (၂၁-၁-၂၀၁၇)အထိ ေနာက္
ဆုံးထား၍ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ရုံးတြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္း
ေလွ်ာက္ထားၾကရန္၊
(က)ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။
(ခ)ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ရမည္။
(ဂ)အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
(ဃ)ျပည္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းလက္
ရွိေနထိုင္သူျဖစ္ရမည့္ အျပင္(၃)ႏွစ္ထက္မနည္းအဆက္
မျပတ္ ေနထုိင္သူလည္းျဖစ္ရမည္။
(င)ေဂါပကအဖဲြ႕က ခန္႕ထားသည့္ အမႈထမ္းႏွင့္ ယင္း
၏အိမ္ေထာင္စု၀င္မျဖစ္ရ။
(စ)ရဟန္း၊ သံဃာ၊ ရေသ့၊ ဘုိးသူေတာ္၊ လူသူေတာ္၊ သီ
လွရွင္ မျဖစ္ရ။
(ဆ)ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ အ
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူႏွင့္ ယင္းအိမ္ေထာင္စု မျဖစ္ေစ
ရ။
မွတ္ခ်က္။ (က)အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမူရင္းမိတင္ငံသားစိစစ္
ေရးကဒ္ျပားမူရင္းနွင့္ မိတၱဴ၊ ျပည္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိ
မိတ္အတြင္း(၃)ႏွစ္ထက္ မနည္းေနထိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရပ္
ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံစာ။
(ခ)အေသးစိတ္သိရွိလုိပါကေရြးခ်ယ္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ရုံး
တြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883
ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ

Read More...

ေရႊေစ်း

Leave a Comment

ေရႊေစ်း

၁၀၀%  ၁၆ ပဲေရႊရည္ ၈၆၃၀၀ဝိ က်ပ္
၁၅ ပဲေရႊရည္            ၈၁၀၀၀ဝိ က်ပ္
ေရႊဒဂၤါးေရႊရည္         ၇၈၅၀၀၀ က်ပ္

ယခုေစ်းနႈန္းမွာ(20.12.2016)ရက္ေန႕
ေန႔လည္(12:00)ေပါက္ေစ်းျဖစ္ျပီးအခ်ိ
န္ႏွင့္အမွ်ေျပင္းလဲဲႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းေဖာ္ျပသကဲ႔သို႔ အျခား
ေရႊဆိုင္မ်ားမွေဖာ္္ျပလိုပါက ျပည္သတင္း
အားဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။Read More...

Saturday, December 17, 2016

ပုိက္ဆံအိတ္လုယူထြက္ေျပးသူအား အမႈႏွစ္ခုျဖင္႔အမႈဖြင္႔ထား ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)

Leave a Commentပုိက္ဆံအိတ္လုယူထြက္ေျပးသူအား အမႈႏွစ္ခုျဖင္႔အမႈဖြင္႔ထား

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ခရိုင္ ၊ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးႏွင္းသြားလာေန
ေသာ လင္မယားထံမွပိုက္ဆံအိတ္လုေျပသူ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးအား အမႈႏွစ္ခု
ျဖင္႔ အမႈဖြင္႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔ ည(၁၀)နာရီ (၁၅)မိနစ္အခ်ိန္႔ ျပည္ျမိဳ႕ ၊ေက်ာင္းႀကီး
အိုးတန္းရပ္ကြက္ေန မၿငိမ္းဆုေ၀သည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ရန္ႏုိင္ေမာင္(TV) စ
ေလာင္း တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ကုိင္သူ ေမာင္းႏွင္သည့္ ယာယီ/….. YUNDE 
SMASH 110 ဆုိင္ကယ္ေနာက္မွ လိုက္ပါ၍ ဘုရားႀကီးဘက္မွ ျပန္လာစဥ္
ေရႊကူရပ္ကြက္၊ စစ္ကဲလမ္း ၊ အ.ထ.က(၁) ေက်ာင္းေရွ႕အေရာက္တြင္ ေ
နာက္မွအမည္မသိ အမ်ဳိးသား (၂)ဦးေမာင္းႏွင္လာသည့္ ဆုိင္ကယ္မွ ကပ္
လာၿပီး ဆုိင္ကယ္ေနာက္တြင္ စီးနင္းလိုက္ပါလာသူ မၿငိမ္းဆုေ၀ လက္ထဲတြင္
ကုိင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးလက္ကုိင္ ပုိက္ဆံအိတ္အား လုယူထြက္ေျပးသြား၍
ေနာက္မွလိုက္စဥ္ အဆုိပါအမ်ဳိးသား(၂)ဦး၏ဆုိင္ကယ္မွာ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဆင္စုရပ္
ကြက္၊ ကမ္းနားလမ္း။ ပထမျမန္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေရွ႕အေ
ရာက္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ဘက္မွ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးအား ၀င္
ေရာက္တုိက္မိၿပီး တိမ္းေမွာက္သြားစဥ္ အနီးရွိ လူမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းဖမး္ဆီးေပးခဲ့ရ
ေၾကာင္းသိရသည္။

၄င္းပုိက္ဆံအိတ္လုယူသူမွာ သက္ႏုိင္ဦး(၂၂)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေအာင္၀င္း၊ ေတာင္သူ၊
သေႏၶပင္ရြာ၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူႏွင့္ ေရွ႕မွဆုိင္ကယ္ေမာင္းသူမွာ ေက်ာ္ဇင္လ
တ္(၂၁)ႏွစ္ (ဘ)ဦး၀င္းႏုိင္ ေတာင္သူ၊ပ်ဥ္ေထာင္ရြာ၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ျဖစ္ေ
ၾကာင္း သိရွိရ။

ထို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုက္ဆံအိတ္အား လုယူထြက္ေျပးသြားသူ သက္
ႏုိင္ဦး ႏွင့္ေက်ာ္ဇင္လတ္ တို႔အား ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ ျပည္(၁)နယ္ေျမရဲစ
ခန္း(ပ) ၂၀၆၀/၂၀၁၆ ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ-၃၈၂အရ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အမႈအား
ရဲအုပ္ ေအာင္လႈိင္၀င္းမွ စစ္ေဆး၍ ၄င္းတို႔ထြက္ေျပးစဥ္က မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ဘက္မွ စုိးေ
၀ယံပုိင္ ၊ စည္ေတာ္မဂၤလာရပ္၊ ရြာဘဲရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕ေနသူအားေမာင္းႏွင္လာေသာ
ဆိုင္ကယ္အား ဝင္တိုက္မိရာ စုိးေ၀ယံပုိင္ တြင္၀ဲဘက္ေျခခုံ/ဒူးတို႔တြင္ပြန္းဒဏ္ရာ၊ေအာင္
ေသာ္ခန္႔ တြင္ယာဘက္လက္ဖ်ံ/ေပါင္ရင္းတို႔တြင္ ပြန္းဒဏ္ရာမ်ားအသီးသီးရရွိခဲ႔သျဖင္႔
တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာရွိဆုိင္ကယ္အား တုိက္မိေအာင္ ေမာင္းႏွင္သူ ေက်ာ္ဇင္လတ္အား ဥပေဒအရအေရးယူေပးပါရန္ အမွတ္(၁၃)ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕စု (ျပည္)မွ ရဲအုပ္ ေအာင္
မ်ဳိးဦးမွ တရားလိုျပုလုပ္ တိုင္တန္းခဲ႔ရာ ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း ယာဥ္(ပ) ၁၀၉/၂၀၁၆ ရာဇသ
တ္ႀကီး ပုဒ္မ- ၃၃၇/၃၃၈ ျဖင့္ အမႈေရးဖြင့္ထားရွိကာ အမႈအား ရဲအုပ္ လွ၀င္း မွ စစ္ေဆး
လွ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ

Read More...

Facebook Like Page