Monday, February 29, 2016

ဘာသာေပါင္းစံု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပည္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့

Leave a Comment
ဘာသာေပါင္းစံု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပည္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၉

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕ ဆန္ဖရန္စစၥကို စားေသာက္ဆိုင္တြင္ National Identity and Imagine Myanmar မွၾကီးမႈ၍ ဘာသာၾကီးေလးဘာသာျဖစ္သည့္ ဗုဒၶၶဘာသာ၊ခရစ္ယာဥ္ဘာသာ၊ဟိႏၵဴဘာသာ၊မြတ္စလင္ဘာသာ စသည့္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားတက္ေရာက္၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉-ရက္ေန႔ နံနက္မွ စတင္ကာ ညေန ၅-နာရီအထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ ဘာသာၾကီးေလးဘာသာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမ်ဳိးမတူ၊ကိုးကြယ္ရာမတူ၊အေတြးအေခၚမတူ စသည့္ကြဲျပားစံုလင္မႈမ်ားစြာထဲမွွ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ အမ်ဳိးသားေရးသရုပ္လကၡဏာႏွင့္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအားက်င္းပျပဳလုပ္္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေျခခံလူမႈေဗဒမိတ္ဆက္ျခင္း၊အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးနည္းနားမ်ား၊ စသည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို အဓိကေဆြးေႏြးသြားခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ ဘာသာၾကီးေလးဘာသာ၏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉-ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ၃.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေလးရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး ျပည္ခရိုင္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စာသူေပါင္း ၅၀-ခန္႔ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။K3(pyay)ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019

Read More...

ျပည္ျမိဳ.၊ျမိဳ.မေစ်းျကီးတြင္အၾကိဳအေျခခံမီးသတ္သင္တန္းႏွင့္မီးသတ္ဝတ္စံုးေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

Leave a Comment

ျပည္ျမိဳ.၊ျမိဳ.မေစ်းျကီးတြင္အၾကိဳအေျခခံမီးသတ္သင္တန္းႏွင့္မီးသတ္ဝတ္စံုးေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 ျပည္ -  ေဖေဖာ္၀ါရီ ( ၁၉ )ရက္
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္ခရိုင္၊ ျပည္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕
မေစ်းၾကီးရွိ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား
အၾကိဳအေျခခံမီးသတ္သင္တန္းႏွင့္မီးသတ္
၀တ္စံုေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ
(၂၈)ရက္ေန႕ည(၇း၀၀)နာရီအခ်ိန္ခနေ္႔က်ာ
င္းၾကီးအိုးတန္းနယ္ေျမ၊ ျပည္ျမိဳ႕မေစ်းၾကီး၌
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ခရိုင္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕
မွဴး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအး
ေက်ာ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊
ျပည္ျမိဳ႕နယ္၊ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဒုတပ္ရင္း
မွဴးဦးအုန္းလြင္မွ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္သ
ည္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ျပည္ျမိဳ႕
နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ပိုင္ျမိဳ႕မ ေစ်း
ၾကီး အရံမီးသတ္တပ္စု(၃၁) အား မီးသတ္
တပ္ရင္းရံုး ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဦးအုန္းလြင္မွ မီးသ
တ္၀တ္စံုမ်ားေပး အပ္ရာေစ်းအက်ိဳးေတာ္ေ
ဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးႏိုင္ဝင္းေဌးမွလက္ခံျခင္းႏွင့္
ေစ်းသူ / ေစ်းသားမ်ားကိုယ္စားေစ်း အက်ိဳး
ေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ေစ်းမိေစ်းဖ ဥကၠ႒ဦးေစာ
ျမင့္မွ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကား
ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အၾကိဳအေျခခံမီးသတ္သင္တန္းဖြင့္
ပြဲႏွင့္ မီးသတ္၀တ္စံုေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအ
နားအားျပည္ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအ
မႈေဆာင္အရာရွိႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္ျမိဳ႕
နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား
ေစ်းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေစ်းမိ
ေစ်းဖမ်ား၊ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား၊သေႏၶတပ္ဖြဲ႔
ဝင္မ်ား။ျပည္ျမိဳ႕မေစ်းၾကီး အရံမီးသတ္တပ္
စု(၃၁)မွမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္
ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည့္သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင့္သတင္းစုံRead More...

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ICT & MOBILE EXHIBITON PYAY 2016

Leave a Comment


စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ICT & MOBILE EXHIBITON PYAY 2016နည္းပညာျပပြဲႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ႀကီးကို
၄.၃.၂၀၁၆ မွ ၆.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ
ယဥ္ေက်းမႈရုံခန္းမ ၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Short message ၿပိဳ္္င္ပြဲမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ျဖဳတ္/တပ္ အျမန္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
နံမည္ႀကီး အဆိုေတာ္မ်ား၊ dancerမ်ားျဖင့္ ေတးသံသာမ်ား၊ အက၊အလွမ်ား
၊ Product shows မ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
Mobile phone ၀ယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ Computer, Laptop မ်ား၊ ေနာက္ဆုံးေပၚ smart phone မ်ား၊ လုံၿခဳံေ၇းအသိေပး ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
ေမာ္ဒယ္ျမင့္branded ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း မိတ္ဆက္ျပသေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ျပပြဲရက္အတြင္း ၀ယ္ယူၾကေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအားႏွင့္ ပြဲႀကီး၏ အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ (မည္သူမဆို ) ကံစမ္းမဲလက္မွတ္ (၁)ေစာင္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အထူးေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့-- ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္ ။
ဒုတိယအစီအစဥ္အေနျဖင့္
Short Message ျပိဳင္ပြဲၾကီး ကို က်င္းပမည္။
(Short Message ျပိဳင္ပြဲဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္သို႕ သတ္မွတ္ထားေသာ စာသားမ်ားအား အမွန္ဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုးပို႕ႏိုင္သူကို ဆုခ်ီးျမင့္မည့္ ပြဲျဖစ္ပါသည္။)
ပြဲစဥ္ (၅)ပြဲသတ္မွတ္ထားျပီး ပြဲစဥ္တိုင္းတြင္ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားအား တစ္သိန္းထက္မနည္းေသာ Hand Set မ်ား ခ်ီးျမင့္သြားမည္။ ဖိုင္နယ္တြင္အႏိုင္ရသူအား ၂သိန္း ထက္မနည္းေသာ ပစၥည္းထပ္မံ ဆုခ်ေပးသြားပါမည္။
မတ္လ ၄.၃.၂၀၁၆ မွ ၆ . ၃.၂၀၁၆ အထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။


#ေနရာ - ယဥ္ေက်းမႈရုံ ျပည္ျမိဳ႕ ။
ျပိဳင္ပြဲ၀င္လိုသူအားလံုး ၂.၃ .၂၀၁၆ ရက္ေန႕ေနာက္ဆံုးထားျပီးစာရင္းေပးရပါမည္။
နာမည္ ႏွင့္ ပါ၀င္မည္႕ ဖုန္းနံပတ္ မ်ားအား
စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
(#မည္သည့္၀င္ေၾကးမွ် ေပးစရာမလိုပါ။)
#ဘယ္သူမဆိုဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိုင္နိုင္ပါသည္
အသက္ကန့္သတ္ခ်က္မရွိပါ
ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက


ဦးေက်ာ္မိုးခိုင္ - 095310587
ဦးရဲျမင့္ေအာင္ - 095311085
ဦးစည္သူ - 09788888465/09976883888
ေဒၚဇင္သူထက္ - 097940949881
တို႕အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
 

 
Read More...

ဘာသာေပါင္းစံု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပည္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့

Leave a Comment


သတင္းအတို....

ဘာသာေပါင္းစံု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပည္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့

ျပည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၉


ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕ ဆန္ဖရန္စစၥကို စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ဘာသာၾကီးေလးဘာသာျဖစ္သည့္ ဗုဒၶၶဘာသာ၊ခရစ္ယာဥ္ဘာသာ၊ဟိႏၵဴဘာသာ၊မြတ္စလင္ဘာသာ စသည့္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားတက္ေရာက္၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉-ရက္ေန႔ နံနက္မွ စတင္ကာ ညေန ၅-နာရီအထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ဘာသာၾကီးေလးဘာသာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမ်ဳိးမတူ၊ကိုးကြယ္ရာမတူ၊အေတြးအေခၚမတူ စသည့္ကြဲျပားစံုလင္မႈမ်ားစြာထဲမွွ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ အမ်ဳိးသားေရးသရုပ္လကၡဏာႏွင့္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအားက်င္းပျပဳလုပ္္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


သတင္းအျပည့္အစံုဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019
Read More...

Saturday, February 27, 2016

ေ ပါင္းတလည္ျမိဳ႕တြင္သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

Leave a Comment

ေ ပါင္းတလည္ျမိဳ႕တြင္သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
သတင္းတို ေပါင္းတလည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္
ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္းတလည္ျမိဳ႕တြင္ဓါးမဦးခ်ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျပီး
ေ ျမလုပ္ကိုင္သူ ေျမခြန္ေျပစာရိွသည္႔ ဦးျမစိုး ေျမအား ၁၈၉၄ ခုနွစ္
 ေျမသိမ္းဆည္းေရးအက္ဥပေဒႏွင့္အညီ မသိမ္းဆည္းဘဲ တရားမဝင္
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့သိမ္းဆည္းခဲ႔ျပီး ပံုစံ (၇) ထုတ္ယူသည္႔ ျပည္ျမိဳ႕
နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား အေရးယူေပးပါရန္ေ ဖေဖာ္ဝါရီ (၂၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)
နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ႔ေၾကာင္ းသိရသည္။

ျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္)09-423671883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္း စုံ
Read More...

သတင္းအတို.. သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမ ၈-ဧကႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေဒသခံ ၅၀-ခန္႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

Leave a Comment


သတင္းအတို..
သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမ ၈-ဧကႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေဒသခံ ၅၀-ခန္႔ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
ေပါင္းတလည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၈
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ေပါင္းတလည္ျမိဳ႕တြင္ ပုဒ္မ ၄၄၇(ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္)တရားရင္ဆဲျဖစ္သည့္ လယ္ေျမ ၈-ဧကႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္သည့္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေျမသိမ္းဆည္းေရးအက္ဥပေဒကို ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ တာ၀န္သိမႈ၊တာ၀န္ယူမႈရွိေစရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉-နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ ျပည္ခရိုင္ ေပါင္းတလည္ျမိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္းရပ္ကြက္မွစတင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ထိုမွတဆင့္ ျပည္/ေပါက္ေခါင္းလမ္းမၾကီး၊ထို႔ေနာက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ေျမရွိရာ ျပည္/ေပါက္ေခါင္းလမ္းမၾကီးအနီးအထိဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
သတင္းအျပည့္အစံုဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019


Read More...

အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ား ႏွင့္ နည္ပညာရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ အြန္လိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေသာလူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္ျခင္းပြဲမ်ားက်င္းပ

Leave a Comment


အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ား ႏွင့္ နည္ပညာရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ အြန္လိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေသာလူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္ျခင္းပြဲမ်ားက်င္းပ


ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉-နာရီအခ်ိန္ခန္႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္ျခင္းအခမ္းအနားအား တရုတ္စုရပ္ကြက္ ဝါရံုလမ္း အမွတ္ ၁၇၅၄ (Telenor Light House Pyay) မွာက်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရျပီး ျပည္ခရိုင္အတြင္းရွိ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါအြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ား ႏွင့္ နည္ပညာရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ အြန္လိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေသာလူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္ျခင္းပြဲမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၇-ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၊ေနျပည္ေတာ္၊မႏၱေလး၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ပခုကၠဴ၊ေရနံေခ်ာင္း၊ျပည္ စသည့္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ အဆိုပါ အလားတူးပြဲမ်ားအား ပြဲေပါင္း ၅၀-ခန္႔က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အခုလို အြန္လိုင္းေပၚမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေသာလူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ကြန္ရက္(Network)ခ်ိတ္ဆက္ ပႈးေပါင္း၍ျဖစ္ေစပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမွင့္တင္အားေပးေသာ သတင္းစကားမ်ားအား ေရးသားတင္ျပေပးေနမႈေၾကာင့္ အစိုးရကိုျဖစ္ေစ၊ပုဂၢလိက ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားထံသို႔ တြန္းအားေပးရာေရာက္ပါတယ္။ဒီပြဲတက္ေရာက္ရျခင္းေၾကာင့္ မမွန္မကန္ ၀ါဒျဖန္႔ေနတဲ့ ဘာသာေရးကိစၥေတြ၊လူမ်ဳိးေရးကိစၥေတြ၊ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အြန္လိုင္းေပၚတက္လာတဲ့ post တစ္ခုကို ျပီးစလြယ္ ကူးယူတာေတြ၊အလြယ္တကူ ျပီးစလြယ္ LIKE ႏွိပ္ေထာက္ခံတာေတြမလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။အြန္လိုင္းကို အက်ဳိးရွိစြာအသံုးခ်တတ္လာတယ္။ဒီလိုပြဲေတြမၾကာခနလုပ္ေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္။” ဟု အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာသူ ကိုသန္းထိုက္ေအာင္က သမဂၢဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္ျခင္းအဖြဲ႔သည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္းယခုလိုပြဲမ်ားတစ္ရက္တည္းမွာျပိဳင္တူက်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့တာျဖစ္ျပီး အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာ Posts မ်ားအား Like လုပ္ေပးျခင္း၊ျပန္လည္ျဖန္႕ေ၀ Share ျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ရွားေစႏိုင္ရန္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
“ယေန႔ပြင့္လင္းတိုးတက္လာတဲ့ ေခတ္ႏွင့္အညီ အြန္လိုင္းေပၚမွာ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာအတုမ်ားျပဳလုပ္သံုးစြဲေနၾကတာအရမ္းမ်ားလာတယ္။ တိုင္းရင္းသား၊ျပည္တြင္းျပည္ပ၊ဘာသာေရးကိစၥ မျငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ားကိုေသြးထိုးလိႈ႕ေဆာ္ေနမႈေတြရွိလာေသာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေပၚလာေစရေအာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအမွန္တကယ္လိုလားတဲ့သူေတြ စုေပါင္းျပီး အြန္လိုင္းေပၚမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစကားမ်ားကို ေရးသားတင္ႏိုင္ၾကေစရန္အခုလိုဒီပြဲကိုလုပ္ရတာပါ။ အြန္လိုင္းေပၚမွာ တင္ေနၾကတဲ့ ဘာသာေရးကိစၥေတြ လူမ်ဳိးေရးကိစၥေတြ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြမဟုတ္မမွန္ေသြးထိုးျပီး post တင္ေနတာေတြကို ကိုယ့္အေကာင့္မွာ ကူးယူရွယ္ယူျခင္းေတြမလုပ္ၾကဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ကိုတိုင္လည္း ဒီလိုတင္လာတဲ့၀ါဒျဖန္႔ Post ေတြကို Like ႏွိပ္ေထာက္ခံျခင္းေတြမျပဳလုပ္ၾကဖို႔နဲ႔ ကိုယ္မသိနားမလည္ႏိုင္တဲ့ ဘာသာေရးကိစၥ လူမ်ဳိးေရးကိစၥ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေတြကို ၀ါဒျဖန္႔ေ၀ျခင္းေတြမျပဳလုပ္မိေစရန္အတြက္ ျပည္ျမိဳ႕ေပၚက နည္းပညာတတ္ကၽြမ္းနားလည္သူေတြအပါ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိသည့္ နည္းပညာတတ္ကၽြမ္းနားလည္သူေတြ ဦးေဆာင္ျပီး ဒီပြဲကိုက်င္းပခဲ့ရတာ။ အဓိကေတာ့ ဒီပြဲျပဳလုပ္သူေတြေရာ ဒီပြဲကိုတက္ေရာက္လာတဲ့သူေတြအကုန္လံုး အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာလူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္လာေစႏိုင္ရန္ ယခုလိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရတာပါ။”ဟု အဆိုပါပြဲအား ဦးေဆာင္က်င္းပသူ ကိုေအာင္ျမင့္သန္း(Telenor Light House Pyay) က သမဂၢဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာသည္။
ျပည္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆိုပါအခမ္းအနားပြဲတြင္ ပန္းစကားမွ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊kiss emoticon အမုန္စကား animation ပံုမ်ားအား စုေပါင္းၾကည့္႐ႈျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ online ယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ online အသံုးျပဳသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊
kiss emoticon ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ online ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပဳမူသင့္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားအား အၾကံေပးျခင္းမ်ားကိုက်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့ျပီး အခမ္းအနားအျပီးတြင္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိဘမဲ့ေက်ာင္းတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ပန္းစကားမွ ပံုဆြဲစာအုပ္မ်ားေ၀ငွျခင္း၊လူစည္ကားရာေနရာေတြမွာ ယခုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အခမ္းအနားအေၾကာင္းအရာပါရွိသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားေ၀ငွျခင္း ကမ္ပိန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။
ေမာင္ပန္ကာ(ျပည္)သမဂၢဂ်ာနယ္
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019

Read More...

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည္အခမ္းအနား ျပည္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္

Leave a Comment


ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည္အခမ္းအနား ျပည္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕ ဒကၡိဏာရံုဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျပည္ခရိုင္)မွ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အခမ္းအနားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉-နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ ေက်ာင္းသားေခါင္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ေအင္ေက်ာ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည္အခမ္းအနားအား အစီစဥ္ ၁၀-ခုျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အခမ္းအနားတြင္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္ခရိုင္ ဥကၠဌ မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။“ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးလမ္းအတိုင္းအမွန္တစ္ကယ္ သြားမယ္ဆိုရင္လက္ရွိဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔အမႈရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားအားလံုးခၽြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရမယ္။အမႈေပါင္းတစ္ရာေလာက္နဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကိုတရားစြဲဆိုထားတာဟာ အစိုးရတစ္ခုရဲ႕ သရုပ္အမွန္ကိုျပေနတာပဲ။ ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရမျဖစ္မေနလုပ္ေပးရမွာက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြေရးဆြဲေပးရမယ္။၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးရမယ္။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္းဆက္သြယ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒီႏိုင္ငံဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။” ဟု ျပည္ခရိုင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ ဦးေက်ာ္ဆန္း က သမဂၢဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာသည္။အဆိုပါ ေက်ာင္းသားေခါင္ေဆာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး သ၀ဏ္လႊာမ်ားဖတ္ၾကားျခင္း၊ကဗ်ာမ်ားရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သမိုင္းမ်ား၊အမွတ္တရစကားမ်ားအား တက္ေရာက္လာသည့္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။“ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ဘာ့ေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားတယ္ဆိုတာ ေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမသိၾကဘူး။ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ခုလိုေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ပြဲကို သံုးေနရာေလာက္ပဲလုပ္ခဲ့တယ္။ ျပည္ခရိုင္၊ရန္ကုန္၊မံုရြာ အဲဒိသံုးျမိဳ႕မွာပဲလုပ္ျဖစ္တယ္။၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္ထြက္တက္လာတဲ့အစိုးရကို အယံုၾကည္မရွိဘူး။အခုတက္လာမဲ့ အစိုးရကလည္း ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္ကပဲ တက္လာတဲ့အစိုးရျဖစ္လို႔ အယံုအၾကည္မရွိဘူး။၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးေစလိုတာမဟုတ္ဘူး။ဖ်က္သိမ္းေပးေစလိုတာပါ။အခုလက္ရွိ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ပင္မသပိတ္စစ္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို အမႈေပါင္းတစ္ရာေလာက္နဲ႔တရားစြဲဆိုထားတယ္။ေမာက္တက္မဲ့ အစိုးရကလည္း ဒီေက်ာင္းသားကိစၥေတြကို မဆိုင္သလိုေန ေနတယ္။ေက်ာင္းသားေတြေတာင္းဆိုထားတဲ့အခ်က္ေပါင္း ၁၁-ခ်က္ကို ျပည့္ျပည့္၀၀အခုအခ်ိန္အထိမရေသးဘူး။” ဟုဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျပည္ခရိုင္)အတြင္းေရးမွဴး ကိုစိုးျမတ္မင္း က သမဂၢဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာသည္။အဆိုပါ ေက်ာင္းသားေခါင္ေဆာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ က်ဆံုးျခင္းႏွစ္တစ္ရာျပည့္အခမ္းအနားအား ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျပည္ခရိုင္)၊ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔(ျပည္ခရိုင္)၊မိႈင္းကြန္ရက္အဖြဲ႔၊DPNS(ျပည္ခရိုင္)၊HRDP လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔၊၈၈-ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအဖြဲ႔၊တို႔မွ အင္အား ၅၀-ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ေမာင္ပန္ကာ(ျပည္)သမဂၢဂ်ာနယ္
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019


Read More...

လူေပ်ာက္အေၾကာင္းၾကားျခင္း

Leave a Comment

လူေပ်ာက္အေၾကာင္းၾကားျခင္း 
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕၊နဝေဒးရပ္တြင္
ေနထိုင္ေသာ မတင္ဇာလြင္(၁၉)ႏွစ္(ဘ)ဦးတင္ေဇာ္
သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၆)ရက္ေန႔ ည(၇း၀၀)နာရီအခ်ိန္
ခန္႔တြင္ မိခင္ျဖစ္သူႏွင္႔စကားမ်ားစိတ္ဆိုးကာ ေနအိမ္
မွထြက္ခြာသြားပါသျဖင္႔ မတင္ဇာလြင္အား သိရွိသူမ်ား
ႏွင္႔လက္ခံထားသူမ်ား ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားအကူ
ညီေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။အကယ္၍မ်ား(၃)
ရက္အတြင္း လက္ခံထားသူမွအေၾကာင္းဆက္သြယ္ျခင္း
မရွိပါက  ဥပေဒအရဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္
ပါေၾကာင္း။
အုပ္ထိန္းသူ 09-252845684


Read More...

Friday, February 26, 2016

သတင္းအတို... ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည္အခမ္းအနား ျပည္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္

Leave a Comment


သတင္းအတို...

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည္အခမ္းအနား ျပည္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္

ျပည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၇

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕ ဒကၡိဏာရံုဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျပည္ခရိုင္)မွ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အခမ္းအနားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉-နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းသားေခါင္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ေအင္ေက်ာ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည္အခမ္းအနားအား အစီစဥ္ ၁၀-ခုျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အခမ္းအနားတြင္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္ခရိုင္ ဥကၠဌ မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သတင္းအျပည့္အစံုဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019


Read More...

ျပည္ သတင္းတို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္

Leave a Comment


ျပည္ သတင္းတို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္

ျပည္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ
ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ေျမလတ္ေဒသ)၏
ဖြဲ႔စည္းျခင္း (၁)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အ ခမ္းအနားကိုသံလြင္ခက္(Olive Branch)
၌ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၇)ရက္ေန႔  နံနက္ (၉)နာရီ
အခ်ိန္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

ျပည့္သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင့္သတင္းစုံ


Read More...

သတင္းအတို... အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ား ႏွင့္ နည္ပညာရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ အြန္လိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေသာလူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္ျခင္းပြဲမ်ားက်င္းပ

Leave a Comment


သတင္းအတို...

အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ား ႏွင့္ နည္ပညာရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ အြန္လိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေသာလူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္ျခင္းပြဲမ်ားက်င္းပျပည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၇ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉-နာရီအခ်ိန္ခန္႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္ျခင္းအခမ္းအနားအား တရုတ္စုရပ္ကြက္ ဝါရံုလမ္း အမွတ္ ၁၇၅၄ (Telenor Light House Pyay) မွာက်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရျပီး  ျပည္ခရိုင္အတြင္းရွိ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါအြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ား ႏွင့္ နည္ပညာရွင္မ်ားစုေပါင္း၍ အြန္လိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေသာလူမႈရပ္၀န္းတည္ေဆာက္ျခင္းပြဲမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၇-ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၊ေနျပည္ေတာ္၊မႏၱေလး၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ပခုကၠဴ၊ေရနံေခ်ာင္း၊ျပည္ စသည့္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ အဆိုပါ အလားတူးပြဲမ်ားအား ပြဲေပါင္း ၅၀-ခန္႔က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 သတင္းအျပည့္အစံုဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019


Read More...

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(၁၀)တန္းေျဖဆိုမည္႔ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္အထူးယၾတာ

Leave a Comment

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(၁၀)တန္းေျဖဆိုမည္႔
ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္အထူးယၾတာ

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(၁၀)တန္းေျဖဆိုၾကမည္႔ ေက်ာင္းေတာ္သား/
ေက်ာင္းေတာ္သူမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတို႔၏ကံ၊ဥာဏ္၊ဝိရိယတို႔သည္
သာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။သို႔ပါေသာ္လည္း ယၾတာဆိုသည္မွာ
မိမိတို႔ေျဖဆိုမည္႔ကာလအတြင္း ကံဇာတာနိမ္႔က်လွ်င္ ကံဇာ
တာျမင္႔မားေစျခင္း မေကာင္းေသာ ဥပါဒ္ေဘးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္
ျခင္း၊လြတ္ကင္းျခင္းႏွင္႔မိမိတို႔က်က္မွတ္ထားေသာ စာမ်ားေမ႔
ေလ်ာ႔ျခင္းတို႔ကို အထူးေအာင္းေမ႔ေစသည္႔ အကိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား
ရရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင္႔ ေျဖဆိုမည္႔
ေန႔ အခ်ိန္ အခါတြင္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေမြးေန႔
အလိုက္ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ျဂိဳလ္ခြင္မ်ားတြင္ နံနက္(၆း၀၀)
နာရီမွ(၇း၀၀)အတြင္း ယၾတာျပဳလုပ္ရပါမည္။

ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားကိုယ္စား ယၾတာျပဳလုပ္ေပးမည္
ဆိုပါက မိမိတို႔ႏွင္႔နီးဆက္ရာဘုရားတစ္ဆူ၏ ျဂိဳလ္နံေထာင္႔တို႔
တြင္ ငါးပါးသီလခံယူေစာင္႔တည္၍ ယၾတာလွဴဖြယ္ပစၥည္း ပန္း
မ်ားကိုျမတ္စြာဘုရားအားလွဴဒါန္းဆပ္ကပ္ ေမတၱာပို႔အမွ်ေဝ ဆု
ေတာင္းမွသာလွ်င္ ယၾတာကိစၥအဝဝ ေအာင္ျမင္ပါမည္။

၁။ျမန္မာစာေျဖဆိုမည္႔ေန႔ …..ထီးျဖဴ(၈)လက္၊ဖေယာင္းတိုင္(၃)
တိုင္၊အေမႊးတိုင္(၃)၊ဂႏၶမာပန္း(၈)ပြင္႔။
၂။အဂၤလိပ္စာေျဖဆိုမည္႔ေန႔….ယပ္အျဖဴ(၄)ေခ်ာင္း၊ဖေယာင္းတိုင္
(၅)တိုင္၊အေမႊးတိုင္(၅)တိုင္၊ႏွင္းဆီ(၃)ပြင္႔။
၃။သခ်ၤာေျဖဆိုမည္႔ေန႔….ထီးအနီ(၃)လက္၊ဖေယာင္းတိုင္(၁)တိုင္၊
အေမႊးတိုင္(၁)တိုင္၊အုန္းညြန္႔(၆)ညြန္႔။
၄။ဓာတုေဗဒေျဖဆိုမည္႔ေန႔….ယပ္အနီ(၃)ေခ်ာင္း၊ဖေယာင္းတိုင္
(၂)တိုင္၊အေမႊးတိုင္(၂)တိုင္၊ေမျမိဳ႕(၅)ပြင္႔။
၅။ရူပေဗဒေျဖဆိုမည္႔ေန႔….ထီးအဝါ(၂)လက္၊ဖေယာင္းတိုင္(၄)
တိုင္၊အေမႊးတိုင္(၄)တိုင္၊ဇီး(၃)ညြန္႔။
၆။ဇီဝေဗဒ/ေဘာဂေျဖဆိုမည္႔ေန႔….ယပ္အဝါ(၂)ေခ်ာင္း၊ဖေယာင္း
တိုင္(၆)တိုင္၊အေမႊးတိုင္(၆)တိုင္၊ကံ႔ေကာ္ညြန္႔(၈)ညြန္႔။

ေရွာင္ရန္။ ။ေျဖဆိုမည္႔ကာလအတြင္း ၾကက္ဥ၊ဘဲဥ၊ငုံးဥ၊ေခ်ာ
ကလပ္၊မုန္႔ဟင္းခါး၊ေခါက္ဆြဲ၊ၾကာဇံ၊အနက္ေရာင္၊အနီေရာင္၊စံ
ပယ္ပန္း တို႔ကိုေရွာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္ရန္။ ။ေျဖဆိုျပီး အျပန္အိမ္ေရာက္ပါက ၾကံရည္(သို႔)
ေရႊရင္ေအးေသာက္သုံးပါ။အဝါေရာင္၊လိေမၼာ္ေရာင္၊နံ႔သာေရာင္
တို႔ကိုေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဝင္ခြင္႔ခုံနံပါတ္ ကဒ္ျပားႏွင္႔အတူ အဘ
ေအာင္မင္းေခါင္(ေျမး)တပည္႔ ကိုအာကာလင္း သေဘၤာဆိပ္လမ္း၊
ပုထိးၾကီးရပ္ကြက္၊ေနအိမ္ အဘဓါတ္နန္းသို႔ လာေရာက္ေမးျမန္း
ႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္….ဖုန္း ၀၉-၃၁၂၁၆၀၈၉ ျဖစ္ျပီး ေမတၱာတရားေရွ႕
ထားကာေဟာေျပာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ျမန္မာေရွးဆိုရိုးစကားအတိုင္း ယၾတာေကာင္းရင္
မင္းေလာင္းျဖစ္သလို မိမိတို႔ကလဲ ကံကိုယုံျပီးဆူးပုံကိုမနင္းရန္လို
အပ္ပါသည္။ကံရယ္၊ဥာဏ္ရယ္၊လုံးလရယ္၊ဝိရိယရယ္ ေပါင္းဆပ္
ကာ ၾကိဳးစားသြားက်ပါလို႔ေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား
အား အျပဳသေဘာေဆာင္၍တင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ

Read More...

ပ်ဥ္းမအိုင္ အမက ေက်ာင္းအနီးေကြ႕တြင္ အရွိန္မထိမ္းနိုင္ဘဲ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တိမ္းေမွာက္

Leave a Comment


ပ်ဥ္းမအိုင္ အမက ေက်ာင္းအနီးေကြ႕တြင္ အရွိန္မထိမ္းနိုင္ဘဲ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တိမ္းေမွာက္


ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ တီတြတ္ဘက္ မွ ဝက္ထီးကန္ဘက္သို႔ သြားရာလမ္းမႀကီး ပ်ဥ္းမအိုင္ အမက ေက်ာင္းအနီးေကြ႕တြင္ အရွိန္မထိမ္းနိုင္ဘဲ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တိမ္းေမွာက္မူတစ္ခုျဖစ္ပြားသြားခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အမည္မသိအမ်ဳိးသားတစ္ဦးေမာင္းႏွင္လာသည့္ ပမ/၂၉၉၉၄ သည္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေန ၅-နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔မွာ တိမ္းေမွာက္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တိမ္းေမွာက္မူေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္လာသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ ညာဘက္မ်က္လံုး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

သတင္းအျပည့္အစံုဆက္လက္စံုစမ္းလ်ွက္ရွိပါသည္။

ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019

Read More...

Future Access တြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္သူတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္သင္ၾကားေပးေနေသာ သင္တန္းျဖစ္၍ ယခုပဲလာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းလိုက္ပါ

Leave a Comment


Summer Classes for Kids
*********************
( Computer and English )

မူလတန္း ႏွင့္အလယ္တန္းအရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ သူ႔အရြယ္ ႏွင့္ သူကိုက္ညီေစမည့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ားကို ေႏြရာသီအားလပ္ရက္မ်ားတြင္ အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး Computer and English for Kids Classes မ်ားကိုဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးထားပါသည္။

Elementory for Kids (Level-1)
*************************
*Windows 7
*Painting
*Typing Tutor
*Introduction to Word Processing
*Games for English Practice
*English Speaking (Oxford University Materials)
သင္တန္းအခ်ိန္ တနလၤာေန႔ မွ ၾကာသပေတးေန႔အထိ 8:30 am _ 10:00 pm (သို႔မဟုတ္) 4:30 pm _6:00 pm သင္တန္းကာလ-(၃-လ) သင္တန္းေၾကး ၄၅၀၀၀ိ/က်ပ္။

Pre-intermediate for Kids (Level-2)
******************************
*Windows 7
*Microsoft Word 2010
*Microsoft Excel 2010
* Painting
*Games for English Practice
*English Speaking (Oxford University Materials)
သင္တန္းအခ်ိန္ တနလၤာေန႔ မွ ၾကာသပေတးေန႔အထိ 10:00 am_11:30 am (သို႔မဟုတ္) 3:00 pm_4:30 pm သင္တန္းကာလ-(၃-လ) သင္တန္းေၾကး ၅၅၀၀၀ိ/က်ပ္။

Intermediate for Kids (Level-3)
**************************
*Microsoft Word 2010
*Microsoft PowerPoint 2010
*Adobe PageMaker 7.0
*Microsoft Excel 2010
*English Speaking (Oxford University Materials)
သင္တန္းအခ်ိန္ တနလၤာေန႔ မွ ၾကာသပေတးေန႔အထိ 6:00 pm_7:30 pm သင္တန္းကာလ-(၃-လ) သင္တန္းေၾကး ၅၅၀၀၀ိ/က်ပ္။

*ယခုေဖာ္ျပပါ သင္တန္းအားလံုးကို *မတ္လ-၁ ရက္*ေန႔တြင္စတင္ပါမည္။
*သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိပါက ညွိႏိႈင္းႏိုင္ပါသည္။
*(၂)ဦး ႏွင့္အထက္ လာေရာက္အပ္ႏွံပါက Special Discount အစီအစဥ္မ်ားပါရွိပါသည္။
*Future Access တြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္သူတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္သင္ၾကားေပးေနေသာ သင္တန္းျဖစ္၍ ယခုပဲလာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းလိုက္ပါ။

Future Access LCCI,Computer and Language Training Centre
အမွတ္ ၄/၅၊ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားတိုက္ခန္း၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ရြာဘဲရပ္၊ျပည္ျမိဳ႕(ေအာင္သရဖူေဆးရံုေဘး)
Ph;09-259269847 / 09-259269848
Email:dawchawsu.lcci.pyay@gmail.com

https://www.facebook.com/Future-Access-pyay-LCCI-Computer-and-Language-Training-Centre-907639552639796/?fref=ts
 
 
Read More...

Thursday, February 25, 2016

အေျခခိုင္ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းႏွင္႔အေျခခံအဂၤလိပ္စာ စကားေျပာသင္တန္းဖြင္႔လွစ္မည္႔ႏိႈးေဆာ္လႊာ

Leave a Comment

အေျခခိုင္ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းႏွင္႔အေျခခံအဂၤလိပ္စာ စကားေျပာသင္တန္းဖြင္႔လွစ္မည္႔ႏိႈးေဆာ္လႊာ

ျပည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕၊နဝင္းရပ္ကြက္၊ေရႊလက္လွ
နယ္ေျမရွိေအာင္မဂၤလာတိုက္သစ္ေက်ာင္း ပဓာန နာယကဆရာ
ေတာ္ ဘဒၵႏၲဝီရိယ(သဒၵမၼေဇာတိကဓဇ)ဦးစီး၍ ေရႊလက္လွရပ္ကြ
က္၊ ရပ္မိ/ရပ္ဖ၊လူငယ္မ်ားၾကီးၾကပ္ကာ အေျခခိုင္ဗုဒၶဘာသာယဥ္
ေက်းမႈ သင္တန္းႏွင္႔အေျခံအဂၤလိပ္စာ စကားေျပာသင္တန္းအမွတ္ စဥ္(၁၁/၂၀၁၆)အား(၁၉.၃.၂၀၁၆)ရက္မွ(၁၀.၄.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ အ
ထိ ဖြင္႔လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမိအဖတို႔အေနျဖင္႔ မိမိတို႔၏ရင္ေသြး
ရတ နာ သားငယ္၊သမီးငယ္မ်ား၊အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ခ်စ္ျမ
တ္ႏိုးျပီး (ဝံသာႏုရကိၡတ)စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေစေရးႏွင္႔ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ႔လိမၼာယဥ္ေက်းမႈရွိေစရန္၊ႏွလုံးသားဝယ္ဘာသာတ
ရား ခိုင္မာျပီး ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအျဖစ္ ပုံ
သြင္းလိုပါက မိမိတို႔မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကိုယ္တိုင္ သားငယ္၊သမီး
ငယ္မ်ားအား စာရင္းေပးသြင္းအပ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ဘာသာ သာ
သနာျပန္႔ပြားေရးရည္ေမွ်ာ္ေတြးကာ အသိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ဘာသာ သာသနာကိုခ်စ္ျမတ္ႏိူးသူတိုင္းမည္သူမဆို 
လာေရာက္ေလ႔လာသင္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း။

ျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ


Read More...

ပည္ျမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ မီးေဘး ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္း

Leave a Comment
ျပည္ျမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ မီးေဘး ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းျပည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၅

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁-နာရီအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ျပည္ျမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ မီးေဘး ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးကြန္ယက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအခမ္းအနားအား ျပည္ျမိဳ႕ ဆံေတာ္ရပ္ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရားလမ္း ေအာင္ပြဲ၀င္မဂၤလာခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားပါ၀င္သည့္ ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ အယ္နီညိဳရာသီဥတုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊သဘာ၀အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊လူတို႔၏ ပေယာဂဖန္တီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊မီးေဘးမ်ားမၾကာမဏဆိုသလို က်ေရာက္ေနသျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ကိုလည္း ဤသို႔မီးေဘးအႏၱရာယ္မက်ေရာက္ေစရန္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား စုေပါင္း၍ ယခုလိုကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။“ထူးထူးဆန္းဆန္းမီးေဘးအႏၱရာယ္ေတြျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာျဖစ္ေပၚေနတယ္။ျဖစ္ေပၚတဲ့ေနရာတိုင္းက ေစ်းၾကီးေတြနဲ႔ေစ်းေတြအနီးမွာရွိေနတဲ့ေနအိမ္ေတြမွာမီးေဘးေတြက်ေရာက္ေနတယ္။ကၽြန္ေတာ့တို႔မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ရင္း ဒီမီးေဘးကိစၥေတြေျပာျဖစ္ရင္းနဲ႔ ဒီလိုကြန္ယက္ဖြဲ႔ဖို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊လူေတြဖန္တီးတဲ့ ပေယာဂဖန္တီးမႈတစ္ခုျဖစ္ျဖစ္ ေကာလဟာလျဖစ္ျဖစ္ အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ျဖစ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္းစံုပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းျပီး ကြန္ယက္ဖြဲ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။က်န္ေနေသးတဲ့ျမိဳ႕ရြာေတြမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းဖို႔တိုက္တြန္းေပးျခင္ပါတယ္။” ဟုအဆိုပါအခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအးလြင္ကေျပာသည္။အဆိုပါကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းရျခင္းမွာ ျပည္ျမိဳ႕သူ/သားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္အား ထိခိုက္၀ါးမ်ဳိမည့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္အား စုေပါင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရး၊ယခုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မီဒီယာမွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူသိေစျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ဓာတ္မ်ားရွင္သန္လာျပီး မီးေဘးကာကြယ္မႈမ်ား အိမ္တိုင္းျပဳလုပ္လာေစေရး၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသင့္ျပင္ဆင္မႈရရွိလာေစေရး၊မီဒီယာမွတဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသိရွိျပီး အျခားျမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္လည္း အလားတူအသင္းအဖြဲ႔မ်ားေပၚေပါက္လာ၍ ျပည္သူ႔အက်ဳိးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လာႏိုင္ေစေရး စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။“မီးေဘးအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ခ်င္တဲ့အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကတာ။အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မီးေလာင္မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေစ်းၾကီးေတြမွာ မီးေလာင္မႈမ်ားျပားေနခဲ့တယ္။ ျပည္ျမိဳ႕မေစ်းၾကီးမွာဆို ေစ်းဆိုင္းခန္းေပါင္း ၁၈၀၀-ခန္႔ရွိေနတယ္။ ဒီေစ်းၾကီးကို မွီခိုစားေသာက္ေနထိုင္ေနမႈေတြအမ်ားၾကီးပဲ။က်န္တဲ့ေစ်းေလးေတြလည္းရွိပါတယ္။ေကာလဟာလေတြဆိုတာကလည္း တစ္ခါတေလမွန္ေနတတ္တယ္။လံုျခံဳေရးအရ ညစဥ္ညတိုင္းကင္းလွည့္တာေတြလုပ္သြားမယ္။ကင္းလွည့္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီကကားေတြထုတ္သံုးေပးမယ္။မီးေလာင္ခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရသယ္ေပးတဲ့အဆင့္ေလာက္ပဲရွိပါမယ္။မီးျငိမ္းသတ္ရမွာက မီးသတ္ဌာနေတြအဓိကလုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာပါ။ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ရိႈ႕မီးေတြေလ်ာ့က်သြားႏိုင္တယ္။ကုသျခင္းထက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းကပိုမိုထိေရာက္ပါတယ္။” ဟု မိုးေမတၱာနာေရးကူညီမႈအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္ ကေျပာသည္။အဆိုပါကြန္ယက္သည္ မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအား ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား၊ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၊အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊သေႏၶမီးသတ္မ်ား၊အရံမီးသတ္မ်ား စသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ပႈးေပါင္းပါ၀င္ဆက္သြယ္၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအား ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး အဆိုပါအခမ္းအနားကို ျပည္ျမိဳ႕အတြင္းရွိ လူမႈေရးအသင္းဖြဲ႔မ်ား၊ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားၾကသူမ်ား၊ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁၀၀-ခန္႔တက္ေရာက္ခန္႔ေၾကာင္းသိရျပီး ေကာ္မတီအသီးသီးဖြဲ႔စည္း၍ ျပည္ျမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ မီးေဘး ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။K3(pyay)ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019


Read More...

ျမန္မာမီးရထားဌာနပိုင္ ေျမေနရာရွိက်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္ ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ခန္း ၂၀၀-ခန္႔အား ရက္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႔အတြင္းအျပီးသတ္ဖယ္ရွားခိုင္း

Leave a Comment
ျမန္မာမီးရထားဌာနပိုင္ ေျမေနရာရွိက်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္ ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ခန္း ၂၀၀-ခန္႔အား ရက္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ခန္႔အတြင္းအျပီးသတ္ဖယ္ရွားခိုင္းျပည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၅

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕ျမန္မာ့မီးရထားဘူတာၾကီးနယ္နိမိတ္ ႏွင့္ မီးရထားလမ္းေဘးမွာ ေနထိုင္ၾကသည့္ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္ေတြ ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားအားျပည္ျမိဳ႕ ျမန္မာ့မီးရထားဘူတာၾကီး မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္ ေျပာဆိုလာမႈေၾကာင့္ ေနရာဖယ္ေပးရမည္ကို က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားမွ စိုးရိမ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။“ ဖယ္ရွားရမယ္ဆိုရင္လည္းမီးရထားလမ္းဘယ္ညာကိုဖယ္ရွားခုိင္းေစခ်င္တယ္။တစ္ဖက္ထဲကိုကြက္ၿပီး ဖယ္ခိုင္းတာ ကိုေတာင္မွမ်က္ႏွာမရွိတဲ့ဆင္းရဲသားေတြကို ဖိႏွိပ္ဖယ္ရွားခိုင္းသလိုၿဖစ္ေနတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕အုတ္နံရံေတြနဲ႔  ေနအိမ္တိုက္ေတြ အခိုင္မာေဆာက္ေနတာေတြရွိတယ္။သူတို႔ေတြကိုကြတ္ခ်န္ခဲ့လို႔ မရဘူးေလ။ အခုသူတို႔ေၿပာတာကေတာ့
မီးရထားသံလမ္းကေပ ၅၀ အကြာမလြတ္တာမွန္သမွ်ဖယ္ရမယ္ ေၿပာတယ္။
စားစရာမရွိမွာကိုမပူပါဘူး ေနစရာမရွိမွာကိုပဲဆိုးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ
အထက္တန္းေက်ာင္းသား သံုးေယာက္ေတာင္ ရွိတယ္ဘယ္မွာသြားေနၾကမလဲ
ဒီေနရာမွာေနလာခဲ့တာ ႏွစ္ ၆၀ ေလာက္ရွိၿပီ” ဟု ဦးေမာ္စီ ကေျပာသည္။အဆိုပါ မီးရထားဘူတာၾကီး ႏွင့္ ရထားလမ္းေဘးတြင္ က်ဴးေက်ာ္၍ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့မီးရထားဘူတာၾကီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား မၾကာခနဆိုသလို လာေရာက္တားျမစ္ျခင္း၊ႏို႔တစ္စာမ်ားေပးပို႔ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရျပီး ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္ခန္႔မွာ အျပီးသတ္ဖယ္ရွားေပးရန္ အဆိုပါ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားအား ႏို႔တစ္စာေပးပို႔ခဲ့ၾကျပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံလာေရာက္တားျမစ္ခဲ့ၾကျပီး လာမည့္ ၁၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားဖယ္ရွားေပးရန္ ျပည္ျမိဳ႕ဘူတာၾကီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။“အခုေနတဲ့ေနရာကို သံုးလပိုင္း ဆယ္ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားေရြ႕ေပးရမယ္တဲ့။ဖယ္မေပးရင္ ဘတ္ဖိုးနဲ႔ထုတ္မယ္လို႔ ဘူတာၾကီးကတာ၀န္ရွိသူေတြက်ိန္းေမာင္းေျပာဆိုသြားၾကတယ္။ဒီေနရာမွာဆက္လက္အလုပ္ေတြလုပ္ကိုင္ျပီးေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ မီးရထားေျမေနရာ အမည္ေပါက္လုပ္ေပးမယ္ဆိုလို႔ ဘူတာၾကီးက ၀န္ထမ္းတစ္ခ်ဳိ႕ကို ပိုက္ဆံေပးထားရတာေတြလည္းရွိတယ္။ကၽြန္မက မီးရထား၀န္ထမ္းငယ္ပါ။စီးပြားေရးအဆင္မေျပလို႔အခုလိုေစ်းေရာင္းရတာပါရွင္းျပလည္းမရဘူး အခုလာမဲ့ ၁၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားဖယ္ေပးခိုင္းတယ္။ျပီးေတာ့လက္မွတ္ေတြလည္းထိုးခိုင္းတယ္။ကၽြန္မလက္မွတ္ေတြထိုးမေပးလိုက္ပါဘူး။လက္မွတ္ထိုးမေပးလို႔ ကၽြန္မကို ဘူတာကတာ၀န္ရွိသူေတြက ဒီေကာင္မကိုဖမ္း ရဲသြားေခၚ အဲဒါေတြကအစေျပာဆိုသြားၾကတယ္။ ၀န္ထမ္းငယ္ေတြျဖစ္လို႔ ဒီေနရာကေျပာင္းေရြ႕ေပးရမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ဒီေနရာေလးကဖ်က္မေပးႏိုင္ဘူး။စီးပြားေရးမေျပလည္လို႔ဖရဲသီးေလးေရာင္းစားခ်င္ေသးတယ္။” ဟုေဒၚလွလွေဌး ကေျပာသည္။အဆိုပါ ျပည္ျမိဳ႕တြင္  ျမန္မာ့မီးရထား၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၿပည္ၿမိဳ႕ ရြာဘဲရပ္ကြက္၊ ၿပည္ရတနာလမ္း မွ စတင္၍
ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊ ေၿမာက္ေစာင္းတန္းလမ္းထိ မီးရထားသံလမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊
ညာဘက္ၿခမ္းတြင္ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး ေရႏုတ္ေၿမာင္းတူးေဖာ္ၿခင္းႏွင့္
ၿပည္ၿမိဳ႕မွၿပန္လည္ထြက္ခြာမည့္ ရထားတြဲဆိုင္းမ်ားစစ္ေဆးၿခင္း၊
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿခင္း မ်ားၿပဳလုပ္မည့္ေနရာမ်ားကို
ဦးစြာဖယ္ရွားေပးရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း အထူးတန္းရံုပိုင္ ရံုးကတဆင္႔သိရသည္။“က်ဴးေက်ာ္ေတြကို ေနရာဖယ္ေပးဖို႔ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔လိုက္လံအသိေပးတာပါ။သံုးလပိုင္း ဆယ္ရက္ေန႔ကို အျပီးဖယ္ရွားေပးဖို႔သြားေရာက္အသိေပးေျပာဆိုခဲ့တာပါ။သူတို႔မဖယ္ရွားမေပးမျခင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က လုပ္စရာရွိတာေတြလုပ္ေဆာင္သြားရမွာပဲ။မီးရထားက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ လိုအပ္လာရင္ မျဖစ္မေန ဥပေဒအတိုင္းဖ်က္သိမ္းသြားမွာပါ။မီးရထားဌာနရဲ႕ အထက္အရာရွိေတြက မီးရထားလိုအပ္ခ်က္အရ ရွင္းလင္းေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာထားျပီးပါျပီ။ဒီေျမက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမမဟုတ္ဘူး ဌာနေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒအတိုင္း ဌာနအတြက္ကၽြန္ေတာ္လည္းအလုပ္ လုပ္ေနတာပါ။အခြန္အခေပးေနတဲ့ မီးရထားကခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ ဆိုင္ခန္းေတြက သီးသန္႔ပါ။အခု ဘူတာၾကီးသံလမ္းေဘးေတြမွာရွိတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေနၾကတဲ့ ေနအိမ္ နဲ႔ ဆိုင္ခန္းေတြက ႏွစ္ရာေလာက္ရွိေနတယ္။ခုလိုသတိေပးမႈေတြက ကၽြန္ေတာ္ဒီေရာက္တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကာလမွာ ေလးၾကိမ္ေလာက္ရွိေနပါျပီ။အခုဟာက စာေပးတဲ့အဆင့္ေတာင္မဟုတ္ပါဘူး။ပါးစပ္နဲ႔ေျပာျပီးလက္မွတ္ထိုးခိုင္းတာပါ။ျမိဳ႕ေကာင္းစားေရ၊ျမိဳ႕သန္႔ရွင္းေရး၊တိုင္ျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ျပည္သူေတြ ဥပေဒလိုက္နာသင့္ပါတယ္။”ဟု ျပည္ျမိဳ႕ျမန္မာ့မီးရထား ဘူတာၾကီး အထူးတန္းရံုပိုင္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္ေအး ကေျပာသည္။အဆိုပါ ၿပည္ၿမိဳ႕မီးရထား၀န္ၾကီးဌာနပိုင္
ဧရိယာအတြင္းရွိက်ဳးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ားကို ေရႊ႕ေၿပာင္းေပးရန္
အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားေပးပို႔ထားၿပီး ရထားသံလမ္းအနီးေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး
လုပ္ငန္းပိုင္းႏွင့္
မီးရထားၾကံ့ခိုင္ေရးၿပန္လည္ၿပဳလုပ္မည့္ေနရာမ်ားမွ က်ဴးေက်ာ္
ေနအိမ္မ်ားဦးစားေပးဖယ္ရွားေပးရမွာၿဖစ္ၿပီး
လက္ရွိၿပည္ၿမိဳ႕ၿမန္မာ့မီးရထားဌာနပိုင္ စက္ေခါင္းရံုေၿမေနရာ၊
ဘူတာရံုဧရိယာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဌာနေၿမမ်ား အတြင္း က်ဳးေက်ာ္ေနအိမ္ ၂၀၀
ေက်ာ္တို႔အား လာမည့္ ၁၀-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ေနာက္ဆံုးထားဖယ္ရွားခိုင္းထားေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားကေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ(၁၀-ႏွစ္ မွ ႏွစ္-၆၀)အထိေနထိုင္လာၾကသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ေနမႈႏွင့္ စားေရးထက္ ေနထိုင္ေရးခက္ခဲေနမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိေနရာမ်ားမွဖယ္ရွားေပးသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရသည္။K3(pyay)ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019Read More...

ျပည္ျမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ မီးေဘး ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္း

Leave a Comment

ျပည္ျမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ မီးေဘး ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္း

သတင္းအတုိ..........

ျပည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၅

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁-နာရီအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ျပည္ျမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ မီးေဘး ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးကြန္ယက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအခမ္းအနားအား ျပည္ျမိဳ႕ ဆံေတာ္ရပ္ ေရႊသာေလ်ာင္းဘုရားလမ္း ေအာင္ပြဲ၀င္မဂၤလာခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားပါ၀င္သည့္ ကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ အယ္နီညိဳရာသီဥတုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊သဘာ၀အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊လူတို႔၏ ပေယာဂဖန္တီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊မီးေဘးမ်ားမၾကာမဏဆိုသလို က်ေရာက္ေနသျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ကိုလည္း ဤသို႔မီးေဘးအႏၱရာယ္မက်ေရာက္ေစရန္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား စုေပါင္း၍ ယခုလိုကြန္ယက္ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019


Read More...

Wednesday, February 24, 2016

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခရိုင္ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ေတာင္ေတာ္ျမတ္ေပၚတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ မွ ေမွာ္ဘီအဘျဖဴ ဦးစီး၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ေမွာ္ဘီျမိဳ႕။ျပည္ျမိဳ႕တို႔မွ ၇-ရက္သားသမီးမ်ား နွင့္ ေမွာ္ဘီအဘျဖဴ၏ သားသမီးေျမးတပည့္မ်ားမွ ထမင္းနဲအလွဴဒါနအား ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ ဘုရားဖူးလာျပည္သူမ်ားထံသို႔ ထမင္းနဲဒယ္ေပါင္း ၂၃-ဒယ္အား ေဝငွလွဴဒါန္းခဲ႔ပါေၾကာင္း ယခုကဲ႔သို႕လွဴဒါန္းမွဴ အစုစုအား ၇-ရက္သားသမီးအမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေမွာ္ဘီအဘျဖဴ ၏ သားသမီးေျမးတပည့္မ်ား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓုေခၚဆိုေတာ္မႈႏိုင္ၾကပါေစ။ ေမွာ္ဘီအဘျဖဴ

Leave a Comment


ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခရိုင္ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ေတာင္ေတာ္ျမတ္ေပၚတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ မွ ေမွာ္ဘီအဘျဖဴ ဦးစီး၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ေမွာ္ဘီျမိဳ႕။ျပည္ျမိဳ႕တို႔မွ ၇-ရက္သားသမီးမ်ား နွင့္ ေမွာ္ဘီအဘျဖဴ၏ သားသမီးေျမးတပည့္မ်ားမွ ထမင္းနဲအလွဴဒါနအား ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ ဘုရားဖူးလာျပည္သူမ်ားထံသို႔ ထမင္းနဲဒယ္ေပါင္း ၂၃-ဒယ္အား ေဝငွလွဴဒါန္းခဲ႔ပါေၾကာင္း ယခုကဲ႔သို႕လွဴဒါန္းမွဴ အစုစုအား ၇-ရက္သားသမီးအမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေမွာ္ဘီအဘျဖဴ ၏ သားသမီးေျမးတပည့္မ်ား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓုေခၚဆိုေတာ္မႈႏိုင္ၾကပါေစ။

ေမွာ္ဘီအဘျဖဴ  

Read More...

ဖိုးဦးေတာင္ေစတီသို႔ အလွဴလာလုပ္သည့္ မွန္လံုယာဥ္တစ္စီး ေခ်ာက္ထဲထိုးက် တစ္ဦးေသဆံုး က်န္လူမ်ား ဒဏ္ရာအသီးသီးရရွိခဲ့

Leave a Comment
ဖိုးဦးေတာင္ေစတီသို႔ အလွဴလာလုပ္သည့္ မွန္လံုယာဥ္တစ္စီး ေခ်ာက္ထဲထိုးက် တစ္ဦးေသဆံုး က်န္လူမ်ား ဒဏ္ရာအသီးသီးရရွိခဲ့ျပည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၄

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ရြာသာယာအုပ္စုအတြင္းရွိ ဖိုးဦေတာင္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးသို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာေနထိုင္သည့္ ဘိုးေတာ္ေအာင္ေမာင္း ဦးစီးလိုက္ပါလာေသာ HYUNDAR COUNTY MINI BUS အမ်ဳိးအစား အစိမ္းေရာင္  မွန္လံုယာဥ္တစ္စီးသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄-ရက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာ ၁၂း၃၀ ခ်ိန္ခန္႔က ဖိုးဦးေတာင္မွ အလွဴလုပ္ျပီးအျပန္ ေခ်ာက္ထဲသို႔ထိုးက်သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ ဘိုးေတာ္ေအာင္ေမာင္း ဦးစီးလိုက္ပါလာသည့္ ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးသို႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ေတြမွာ လာေရာက္၍ ဘုရားဖူးလာျပည္သူမ်ားအား ထမင္းဟင္းေၾကြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ျပီး တပို႔တြဲလျပည့္ည ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ ည ၁၁း၃၀ အခ်ိန္ခန္႔မွ ဖိုးဦးေတာင္ေပၚမွ အဆိုပါကားျဖင့္ ျပန္လည္ဆင္းသြားရာ ကားဘရိတ္ေပါက္၍ ထိုေန႔ည  ၁၂-ေက်ာ္အခ်ိန္ခန္႔မွာ ယခုလိုေခ်ာက္ထဲထိုးက်ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသးဆံုး၍ က်န္လူမ်ားဒဏ္ရာအသီးသီးရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။“  ကၽြန္ေတာ္တို႔ကတပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ ဖိုးဦးေတာင္ေပၚမွာ  ေမွာ္ဘီအဘျဖဴနဲ႔ထမင္းနဲလွဴျပီး ညပိုင္းပုတီးစိတ္ေဗဒင္တြက္ေနတုန္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နားက အဲဒိအဖြဲ႔ေတာင္ေအာက္ဆင္းသြားတာ။အခ်ိန္က ည ၁၁း၃၀ေလာက္ရွိျပီး နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာေတာ့ ေတာင္ေပၚကိုဖုန္း၀င္လာတယ္။ဘိုးေတာ္ေအာင္ေမာင္းဦးစီးပါလာတဲ့ ကားေခ်ာက္ထဲက်တယ္။ကယ္မယ့္သူမရွိဘူးလို႔ ေခ်ာက္ထဲထိုးက်သြားတဲ့ ကားေပၚပါသြားျပီးနည္းနည္းသက္သာတဲ့သူက ဖုန္းလွမ္းဆက္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ေအာက္ကိုအေျပးအလႊားဆင္းသြားတယ္။ ေတာင္ေအာက္ေရာက္ေတာ့ ဖိုးဦးေတာင္အေကြ႕မွာ ကားၾကီးက ေခ်ာက္ထဲထိုးက်ေနတာေတြ႕ရတယ္။ကယ္ပါ။ကယ္ၾကပါနဲ႔အားလံုးေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းေနသံၾကားရတယ္။ကားေခ်ာက္ထဲထိုးက်သြားတဲ့ေနရာအနီးမွာရွိတဲ့ ရြာသစ္ကရြာသားေတြနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တိို႔ေတြ လူေတြကယ္ထုတ္ၾကတယ္။ေျခကြဲဒူးျပဲ လက္ကြဲေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္ေနတာေတြလည္းရွိတယ္။ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ေယာက္ေလာက္က သတိလစ္သလိုျဖစ္ေနတယ္။ဆယ္မိနစ္ေလာက္အၾကာမွာ ရြာသစ္ကလူေတြရယ္၊ရြာသာယာနဲ႔ စစ္တ၀င္းကေဒသခံေတြလာလို႔ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ကယ္ထုတ္ႏိုင္တယ္။ေနာက္ဆံုးဆံေတာ္မီးသတ္ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ မီးသတ္ကားေရာက္လာတယ္။ ရဲတပ္သားႏွစ္ေယာက္ေလာက္ထပ္ေရာက္လာတယ္။အဲဒိေခ်ာက္ထဲကေန ကယ္တင္ျပီး သရက္ေတာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနားကို သယ္ယူေနခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးဆံုးသြားတာသိလိုက္ရတယ္။” ဟု ကားေပၚမွလူနာမ်ားအား ကူညီကယ္တင္ေပးခဲ့သူ ကိုမ်ဳိးၾကည္ ကေျပာသည္။အဆိုပါ ေခ်ာက္ထဲထိုးက်သည့္ မွန္လံုယဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါစီးႏွင္းလာသူ ၃၀-ခန္႔ပါရွိခဲ့ျပီး ေခ်ာက္ထဲထိုးက်မႈေၾကာင့္ ဦးေခါင္း၊ေျခ၊လက္တို႔တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာအသီးသီးရရွိခဲ့ၾကကာ မဥမၼာႏိုင္ ဆိုသည့္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွာ သရက္ေတာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။“ကားက ဖိုးဦးေတာင္ေကြ႕မွာေခ်ာက္ထဲက်ခဲ့တာ။ ဘရိတ္ေပါက္တယ္လို႔ေတာ့ေျပာသံၾကားတယ္။အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေတာင္ေျခကိုျပန္သယ္ယူအျပီးမွာဆံုးသြားတယ္လို႔သိရတယ္။ကားေအာက္မွာေရာက္ေနတဲ့ လူသံုးဦးေလာက္ကိုေတာ့ မနည္းကယ္တင္ခဲ့ရတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ကားေမွာက္လို႔ ကယ္ပါလို႔ေအာ္သံေတြၾကားတာနဲ႔အေျပးအလႊားသြားကယ္ၾကတာ။ကေလးေတြလည္းပါတယ္။ ကေလးေတြကေတာ့ ဘာမွထိခိုက္ဒဏ္ရာမေတြ႕ရဘူး။ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကားေပၚပါလာသူေတြကေတာ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေပါက္ျပဲတာေတြျမင္ခဲ့ရတယ္။ကံေကာင္းတာက ေခ်ာက္ထဲက ကုန္းအပုေလးေပၚမွာကားထိုးက်ျပီးတင္ေနခဲ့တာ။နည္းနည္းေလးဒီထက္အရွိန္ျပင္းတာနဲ႔ ျမစ္ထဲအထိေခ်ာက္ကတန္းေနေအာင္က်သြားႏိုင္တယ္။” ရြာသစ္ေဒသခံ လူနာမ်ားအားသြားေရာက္ကယ္တင္ခဲ့သူ တစ္ဦးကေျပာသည္။အဆိုပါ ယာဥ္ေပၚတြင္ပါရွိလာသူသည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သူမ်ားအား ျပည္ျမိဳ႕ေဆးရံုးၾကီးသို႔ အေရးေပၚလူနာယဥ္မ်ားျဖင့္ပို႔ေဆာင္လာခဲ့ၾကျပီး အဆိုပါယာဥ္ေခ်ာက္ထဲထိုးက်မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး HYUNDAR COUNTY MINI BUS အမ်ဳိးအစား အစိမ္းေရာင္   YGN-5K/7453 မွန္လံုယာဥ္ကား ယဥ္ေမာင္း ကိုေမာင္ေဇာ္ လူေသဆံုး၊ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသျဖင့္ ယာဥ္္မအားမဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္ျပီးခဲ့ျပီး အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒအရအေရးယူရန္ အမွတ္(၁၃)ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔စုမွဴးရံုးမွ ဒုရဲအုပ္ေက်ာ္စိုးဦး က တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရျပီး ယာဥ္ေမာင္း ေမာင္ေဇာ္အား ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ဆက္လက္စံုစမ္းရွာေဖြစစ္ေဆးလွ်က္ရွိေနျပီး အဆိုပါယာဥ္ေမာင္းအား ယာဥ္(ပ) ၉/၂၀၁၆၊ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၄-က/၃၃၈/၂၀၂ တို႔ျဖင့္ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပန္းေတာင္းျမိဳ႕မရဲစခန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံကသိရသည္။K3(pyay)ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019

Read More...

တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ ထမင္းနဲထိုးပြဲမ်ားႏွင့္ ထူးျခားစြာဥာဏ္ရိုးပႈေဇာ္ပြဲ ျပည္ခရိုင္အ တြင္းက်င္းပျပဳလုပ္

Leave a Comment
တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ ထမင္းနဲထိုးပြဲမ်ားႏွင့္ ထူးျခားစြာဥာဏ္ရိုးပႈေဇာ္ပြဲ ျပည္ခရိုင္အ တြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ျပည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၃ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကိး ျပည္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၃း၃၀ မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔မွစတင္ကာ တပို႔လျပည့္ေန႔အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ထမင္းနဲထိုးျခင္း ႏ်င့္ ဥာရိုးပႈေဇာ္ျခင္းမ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ပိုမိုစည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ ျပည္ခရိုင္အတြင္းရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ သေရေခတၱရာသာသနာအစ ဖိုးဦးေတာင္မွ ဆိုသည့္ စကားပံုရွိရာ ျပည္တစ္ဘက္ကမ္းရွိ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးတြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ထမင္းနဲမ်ား၊ဒန္ေပါက္မ်ား၊အိႏၵိယထမင္းဟင္း(ခ်စ္တီးထမင္း)မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ကာ ခ်က္ျပဳပ္ကာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအားလွဴဒါန္းဆပ္ကပ္ျခင္း၊ဘုရားဖူးလာျပည္သူမ်ားအား အလွဴဒါနျပဳျခင္းမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သလို ထိုနည္းတူစြာ သေရေခတၱရာျပည္ျမိဳ႕ ေလးဆူးဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ထမင္းနဲ႔ထိုးျပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဥာဏ္ရိုးပႈေဇာ္ပြဲကိုပါ ပူးတြဲက်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။“တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ေရာက္တိုင္း တစ္ျခားျမိဳ႕ေတြမွာမရွိတဲ့ တစ္ႏွစ္မွာတစ္ရက္တည္းသာက်င္းပတဲ့ ဥာဏ္ရိုးပႈေဇာ္ပြဲဟာ အထူးျခားဆံုးနဲ႔ ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လံုးမွာ ျပည္ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕တည္းမွာပဲ ထံုးတမ္းဓေလ့သဖြယ္ က်င္းပျပဳလုပ္လာတဲ့ ဥာဏ္ရိုးပႈေဇာ္ပြဲပါ။ ဥာဏ္ပင္ကို ခုတ္ျဖတ္ျပီး ေနလွန္းတယ္။ဥာဏ္ပင္ဟာ ေနလွန္းလို႔ေျခာက္လာတာတဲ့ ျဖဴေဖြးစြပ္ေနတဲ့အျဖဴေရာင္အေခ်ာင္း ဥာဏ္ေခ်ာင္းလို႔လည္းေခၚတယ္။အလြယ္ေခၚၾကတာေတာ့ဥာဏ္ရိုးေပါ့။အဲဒါကို တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ နံနက္ သံုးနာရီခြဲ ေလးနာရီမွာ ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး ေတာင္ဘက္မုဒ္၀ အျပင္ဘက္မွာ စည္ကားစြာက်င္းပတယ္။ ဥာဏ္ရိုးကို ဘုရားမွာပႈေဇာ္ရျခင္းေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာအေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးမားတယ္လို႔ယူစတာေတြလည္းရွိတယ္။ကိုယ့္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ကိုယ္ေပါ့။ႏွစ္စဥ္ခ်မ္းေအးလြန္းတဲ့ေဆာင္းတြင္းပိုင္းမွာ တစ္ၾကိမ္ တစ္ရက္ တစ္ေနရာတည္းမွာပဲက်င္းပတဲ့ဥာဏ္ရိုးပႈေဇာ္ပြဲပါ။တစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း ဘုရားကိုရည္မွန္းျပီးေဆာင္းတြင္းမွာေအးလြန္းလို႔ အေႏြးေငြ႕ေပးတာေတြလို႔လည္းယူစၾကတာေတြရွိတယ္။ဒြတၱေပါင္မင္းၾကီးလက္ထပ္ကတည္းက က်င္းပလာတာယေန႔အထိပါပဲ။” ဟု ဥာဏ္ရိုးလာေရာက္ပႈေဇာ္သူ ျပည္ျမိဳ႕ေဒသခံ အသက္ ၅၀-ေက်ာ္ ေဒၚပန္းေမႊးကေျပာသည္။အဆိုပါ ဥာဏ္ရိုးပႈေဇာ္ပြဲအား တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္ျမိဳ႕တစ္ခုတည္းမွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ႏွစ္စဥ္တစ္ပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ေရာက္တိုင္း ျပည္ျမိဳ႕ေလးဆူးဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး ေတာင္ဘက္မုဒ္၀အျပင္ဘက္မွာ ျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိျပီး ထမင္းနဲ႔ထိုးျပိဳင္ပြဲမ်ားကိုပါ ျပည္ျမိဳ႕ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးမွာ က်င္းပျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။“အဘတို႔က ေမွာ္ဘီကေန ဖိုးဦးေတာင္မွာလာေရာက္အလွဴဒါနျပဳၾကတာ။ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းအဘရဲ႕တပည့္သားသမီးေတြနဲ႔ ဖိုးဦးေတာင္မွာ ထမင္းနဲ႔ကိုယ္တိုင္ထိုးတယ္။ဘုရားလွဴတယ္။ဘုရားဖူးလာသူေတြအားလံုးကို ထမင္းနဲေတြေပးေ၀ျပီး ထမင္းနဲအလွဴလုပ္ေလ့ရွိတယ္။အဘတို႔ထမင္းနဲေတြတင္မဟုတ္ဘူး။ဒီဖိုးဦးေတာင္မွာ ထူးျခားဆန္းျပားမႈေတြ ဘ၀ပဌာန္းဆက္ေတြရွိၾကလို႔ ခ်စ္တီးထမင္းလို႔ေခၚတဲ့ အိႏၵိယအစားအစာေတြလာလွဴတာေတြလည္းရွိတယ္။သီးစံုသတ္သတ္လြတ္ဒန္ေပါက္ေတြလာလွဴတာေတြေရာအစံုပါပဲ။ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ေတြမွာ ရွမ္းအိုးစည္ေတြလည္းပါ၀င္တီးခတ္ လုပ္အားဒါန အလွဴဒါနေတြ ဒီဖိုးဦးေတာင္ေပၚမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့့ရွိပါတယ္။ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ ဒီျပည္တစ္ဖက္ကမ္း ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ထဲက ဖိုးဦးေတာင္နဲ႔ ပဌာန္းဆက္ရွိသူအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။” ဟု ေမွာ္ဘီအဘျဖဴ ဆိုသူကေျပာသည္။အဆိုပါ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္းတပို႔တြဲလျပည့္ေန႔မ်ားတြင္ ျပည္ခရိုင္အတြင္းရွိ ဘုရားေစတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ျမိဳ႕ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး ႏွင့္ ျပည္ခရိုင္ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးတို႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအတိုင္း အလွဴဒါနမ်ဳိးဆံုကိုက်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိျပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ဘုရားဖူးမ်ားအပါ၀င္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားျဖင့္ အင္မတန္စည္ကားသိုက္ျမိဳ႕က္စြာ ထမင္းနဲထိုးျပိဳင္ပြဲမ်ား၊ဥာဏ္ရိုးပႈေဇာ္ပြဲမ်ားႏွင့္ဘုရားပြဲေတာ္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။K3(pyay)ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019

Read More...

Tuesday, February 23, 2016

ျမစ္ေရသတိေပးခ်က္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၆ ဗန္းေမာ္၊ ကသာ၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ျမင္းမူ၊ ပခုကၠဴ၊ ေညာင္ဦး၊ ေခ်ာက္၊ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ ေအာင္လံ၊ ျပည္၊ ဆိပ္သာ၊ ဟသၤာတ၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျမစ္ေရ ၅ ေပမွ ၈ ေပအထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ ျမစ္ကမ္းအနီး ေနထိုင္သူမ်ား သတိျပဳၾကရန္ (MOI) ျပည္သတင္းလူငယ္ 09253311019

Leave a Comment


ျမစ္ေရသတိေပးခ်က္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၆

ဗန္းေမာ္၊ ကသာ၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ျမင္းမူ၊ ပခုကၠဴ၊ ေညာင္ဦး၊ ေခ်ာက္၊ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ ေအာင္လံ၊ ျပည္၊ ဆိပ္သာ၊ ဟသၤာတ၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျမစ္ေရ ၅ ေပမွ ၈ ေပအထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ ျမစ္ကမ္းအနီး ေနထိုင္သူမ်ား သတိျပဳၾကရန္ (MOI)

ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019
Read More...

ျပည္တစ္ဖက္ကမ္း ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္သို႔ ဘုရားဖူးလာသည့္ မွန္လံုယဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၂ ေက်ာ္အခ်ိန္ခန္႔တြင္ လမ္းေဘးေခ်ာက္ထဲသို႔ထိုးက်ခဲ႔ေၾကာင္းသိရျပီး ယဥ္ေပၚပါလာသူ ၁၅ ဦးခန္႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အသီးသီးရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းရရွိခဲ႔သည္။ ျပည္သတင္းလူငယ္ 09253311019

Leave a Comment


ျပည္တစ္ဖက္ကမ္း ဖိုးဦးေတာင္ေစတီေတာ္သို႔ ဘုရားဖူးလာသည့္ မွန္လံုယဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၂ ေက်ာ္အခ်ိန္ခန္႔တြင္  လမ္းေဘးေခ်ာက္ထဲသို႔ထိုးက်ခဲ႔ေၾကာင္းသိရျပီး ယဥ္ေပၚပါလာသူ ၁၅ ဦးခန္႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အသီးသီးရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းရရွိခဲ႔သည္။

ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019

Read More...

Monday, February 22, 2016

ျပည္

Leave a Comment
ဦးဥာဏ္၀င္းအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ထပ္မံေရြးခ်ယ္မႈကိုေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျပည္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၊၂၂ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕အေနာက္လကၡဳပၸင္အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ယခင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဥာဏ္၀င္းအား ထပ္မံေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္မႈကို ပယ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ထပ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေပးရန္ အေနာက္လကၡဳပၸင္အုပ္စု မွ ေဒသခံံမ်ားခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉-နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဥာဏ္၀င္းအား ထပ္မံ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းကိုေဒသခံမ်ားလက္ခံျခင္းမရွိပဲ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ႏွင့္ အေနာက္လကၡဳပၸင္အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးဖြင့္ေပးရန္အပါ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္  အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ခ်ိန္မ်ားတြင္ရွိေနေပးရန္ပါ ေတာင္းဆိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အလိုမရွိဘူး။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေရးမွဴးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ ဦးဥာဏ္၀င္းက ရြာမွာရွိတဲ့ ေတာေတြ ေတာင္ေတြကိုေျမထိုးကားနဲ႔ထိုးျပီးေျမေတြအကြက္ရိုက္ေရာင္းစားခဲ့တယ္။အဲဒါကိုမေၾကနပ္လို႔ သူအရင္က အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာ၀န္ယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရြာကလူေတြ သူ႔ကိုႏုတ္ထြက္ေပးဖို႔ ႏွစ္ၾကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ အခုလည္း သူ႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ သူ႔လူေတြက ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ မေၾကနပ္လို႔အခုလိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ရတာ္။သူကလြဲျပီး က်န္တဲ့သူကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္တင္ေျမာက္ခ်င္ပါတယ္။” ဟု ဦးေဆာင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ အေနာက္လကၡဳပၸင္အုပ္စုတြင္ ေနထိုင္သူ ဦးမ်ဳိးျမင့္ဦး ကေျပာသည္။အဆိုပါ ယခင္ အေနာက္လကၡဳပင္အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဥာဏ္၀င္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလမွာ လယ္ယာေျမမ်ားအား အကြက္ရိုက္ေျမဖို႔၍ အိမ္ျခံကြက္မ်ားေရာင္းစားထားမႈမ်ားရွိေနသည္ဟုဆိုကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာ၀န္မွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ႏွစ္ၾကိမ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းခံခဲ့ရျပီး ယခုေနာက္တစ္ၾကိမ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္စဥ္မွာ ျပည္လည္ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ယခုလိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ရတာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း အလိုမရွိ၊ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီခ်စ္သည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးေရး ဒို႔အေရး စသည့္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။“ဒီအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေလာဘၾကီးတယ္။ပထမတစ္ၾကိမ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေနစဥ္ကာလမွာ ေျမေတြကို ေရာင္းစားခဲ့တယ္။စားက်က္ေျမေတြကို အကြက္ရိုက္ေရာင္းစားခဲ့တာ။လယ္ယာေျမေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္သူလုပ္ေနတယ္။ဆန္စပါးေတြရွားပါးလာေအာင္သူလုပ္ေနတယ္။အခုဆို ႏြားစားက်က္ေတြေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ျပီ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်းရြာအုပ္စု ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္မွာ သူက သံုးစားမရတဲ့သူျဖစ္ေနတယ္။ အခုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာ၀န္ကိုဆက္လက္ယူေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြမေၾကနပ္လို႔ တျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ဴးအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးေစလို၍ အခုလိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ရတာပါ။” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ပါ၀င္သူ အေနာက္လကၡဳပၸင္အုပ္စုေန ဦးမင္းေဇာ္ ကေျပာသည္။အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္ျမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ  ခြင့္ျပဳမိန္႔ရထားျပီးျဖစ္လို႔ တရားစြဲဆိုသြားရန္မရွိေၾကာာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွသိရသည္။အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို အေနာက္လကၡဳပၸင္အုပ္စု ေက်းရြာမွ စတင္ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ျပီး ျပည္ျမိဳ႕ေပၚရွိ လူစည္ကားရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာက္ရုပ္အထိသြားေရာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို အေနာက္လကၡဳပၸင္အုပ္စု ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားမွပါ၀င္ခဲ့ျပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ျပဳမိန္႔အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀-ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

K3(pyay)ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ
ျပည္သတင္းလူငယ္
09253311019

Read More...

Facebook Like Page