Saturday, April 8, 2017

သမီးအရင္းႏွင္႔ေဖာက္ျပန္ေနသည္ဟုဆိုကာ အေမျဖစ္သူက၄င္း၏ ေနာက္အိမ္ေထာင္အား တစ္လင္တစ္မယားက်င္႔သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ(၁၃)ႏွင္႔အမႈဖြင္႔ထား

Leave a Comment

သမီးအရင္းႏွင္႔ေဖာက္ျပန္ေနသည္ဟုဆိုကာ အေမျဖစ္သူက၄င္း၏
ေနာက္အိမ္ေထာင္အား တစ္လင္တစ္မယားက်င္႔သုံးျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒပုဒ္မ(၁၃)ႏွင္႔အမႈဖြင္႔ထား

ေရႊေတာင္ ဧျပီ (၇)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးအား ဇနီးျဖစ္
သူမွတစ္လင္တစ္မယားက်င္႔သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ(၁၃)ျဖင္႔
ေရႊေတာင္ရဲစခန္း၌လာေရာက္ အမႈဖြင္႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာဧျပီလ(၆)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီ(၃၀)အခ်ိန္ခန္႔ ေရႊ
ေတာင္ၿမိဳ႕၊သရက္ေတာရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာနယ္ေျမ၊ ၀န္ထမ္း
အိမ္ယာခြဲမွဴး အရာရွိ လုိင္ခန္းေနထုိင္သူ ေဒၚမာလာရီ (၅၄)ႏွစ္၊(ဘ)
ဦးေမာင္၀င္း၊ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္ရုံ၀န္ထမ္းလုပ္ကုိင္သူသည္ ပ
ထမခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦး၀င္းသိန္း ႏွင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာ(၂)ရက္ေန႔
တြင္တရား၀င္ကြာရွင္းၿပီးေနာက္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ
ရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ဦးစီးအရာရွိျဖစ္သူ ဦးသန္းဆင့္(၆၀)ႏွစ္၊(ဘ)ဦးခင္ေမာင္
ႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ(၇)ႏွစ္ခန္႔က တရား၀င္ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ေရႊေ
တာင္ၿမိဳ႕ခ်ည္မွ်င္စက္ရုံ ၊အရာရွိ အိမ္ယာလုိင္းခန္းတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ကာ
၄င္း၏ခင္ပြန္းေဟာင္း ဦး၀င္းသိန္း ႏွင့္ ရရွိခဲ့ေသာ သမီးျဖစ္သူ မ.....
(၂၂)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦး၀င္းသိန္း ၊ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္ရုံ၀န္းတြင္း ေအာင္
ေျမသာနယ္ေျမခြဲမွဴး အိမ္ယာလိုင္းခန္းေနသူႏွင့္ အဆိုပါေနအိမ္လိုင္း
ခန္းတြင္ အတူတကြေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ဆို၏။

ထိုသို႔အတူတကြေနထိုင္ခဲ႔ျပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးသန္းဆင့္ ႏွင့္မ…...
ပေထြးႏွင့္ မယားပါသမီးတို႔မွာ ဧျပီ(၆)ရက္ေန႔(၆)ရက္ေန႔ ေန႔လည္
(၁)နာရီ(၃၀)အခ်ိန္ခန္႔ အိမ္၏ အိပ္ခန္းထဲတြင္ အ၀တ္အစားမရွိပဲ
အတူေဖာက္ျပန္ေနၾကသည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ျမင္ေတြ႕ ခဲ႔သျဖင္႔ ဧျပီ(၇)
ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၂)နာရီ(၂၀)အခ်ိန္ခန္႔ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔လာ
ေရာက္ကာ ေဒၚမာလာရီ မွတရားလိုျပဳလုပ္တုိင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ရဲတပ္ဖြဲ႕မွသိရသည္။

“အေမလုပ္တဲ႔သူက သမီးျဖစ္သူနဲ႔ သူမ၏ေနာက္အိမ္ေထာင္အမ်ိဳးသား
တို႔ ေဖာက္ျပန္ေနေၾကာင္း ဒါေၾကာင္႔သူ၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးသန္းဆင့္
အား ဥပေဒအရအေရးယူေပးပါရန္ ရဲစခန္းလာတိုင္လို႔ ပုဒ္မ(၁၃)နဲ႔အ
မႈဖြင္႔ထားတာပါ။သမီးျဖစ္သူကို လက္ရွိမွာအမႈဖြင္႔ထားတာမရွိေသးပါ
ဘူး”ဟု အမႈစစ္ ဒုရဲအုပ္ ေဇာ္သန္းထိုက္ကေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ေဒၚမာလာရီမွ တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းခ်က္အရ ျပည္ၿမိဳ႕
နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ဦးစီးအရာရွိျဖစ္သူ ဦးသန္းဆင့္
အား ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၅၆၀/၁၇၊တစ္လင္တစ္မယားက်င့္သုံး
ျခင္းဆုိ္ရာဥပေဒပုဒ္မ-၁၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျပီး အမႈအားဒုရဲအုပ္ ေဇာ္
သန္းထိုက္ မွ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
Read More...

Friday, April 7, 2017

ဆရာကာဠဳ - ကာတြန္း (ျပည္)

Leave a Comment

ဆရာကာဠဳ - ကာတြန္း (ျပည္)

Read More...

Thursday, April 6, 2017

ယာဥ္ေမာင္းႏွင္႔ယာဥ္ေမာင္းအကူ ေဖာ္ထုတ္လိုက္တဲ႔ျပည္ျမိဳ႕က လူသတ္မႈ

Leave a Comment

ယာဥ္ေမာင္းႏွင္႔ယာဥ္ေမာင္းအကူ ေဖာ္ထုတ္လိုက္တဲ႔ျပည္ျမိဳ႕က လူသတ္မႈ

ျပည္ ဧျပီ (၆)ရက္ေန႔
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခရုိင္၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
သုိ႔ကားေအာ္ဒါငွားသူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ပစၥည္းမ်ားမွ
မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္ေမာင္းမွကားရပ္၍လွည့္
ကင္းရဲအဖြဲ႔အား သတင္းေပး ပုိ႔တုိင္ၾကားရာမွ လူသတ္မႈ
တစ္ခုေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွ ဧျပီ(၅)ရက္ေန႔ ည(၁၁)နာရီ(၃၀)အခ်ိန္ခန္႔
တြင္ဆည္ေျမာင္းတည္ေဆာက္ေရး(၂)၊ေရႊတံခါးရပ္
ကြက္ျပည္ျမိဳ႕မွရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ယာဥ္ေမာင္ကိုေက်ာ္စိုး
ဦးႏွင္႔ယာဥ္ေမာင္းအကူ ကိုသန္႔ဇင္ထြန္းတို႔ကားေအာ္
ဒါလိုက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ကိုးေသာင္းေရာက္မွကားေပၚတက္လာ
တာ ကားေပၚမွာ ပါလာတဲ႔ ကားငွားသူအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ပစၥ
ည္းေတြကို မသကၤာဘူးလို႔ကိုေက်ာ္စိုးဦးကဖုန္းဆက္ေ
ျပာလို႔ကၽြန္ေတာ္က ကားေနာက္ခန္းကလိုက္ခဲ႔တာအ
သမီးကေရွ႕ခန္းလာထိုင္အတင္းေျပာခဲ႔တာ။ဒါေပမဲ႔ကၽြ
န္ေတာ္ကေနာက္ခန္းကထိုင္ျပီးအထုပ္ၾကီးကိုကိုင္ၾကည္
႔ေတာ႔ သိပ္ျပီးဘဝင္မက်ျဖစ္တာနဲ႔ကိုေက်ာ္စိုးဦးကို SM
ILE MOTEL ေရွ႕ေရာက္ေတာ႔ကားကိုရပ္ခိုင္းျပီးကား
ေပၚပါလာတဲ႔ပစၥည္းေတြကဘာေတြလဲေမးေတာ႔သူလဲ
မသိဘူး သူကားေပၚမတင္ရဘူးလို႔ေျပာတယ္။ဒါနဲ႔အမ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကားေပၚပါလာတဲ႔ ပစၥည္းေတြကဘာေတြ
လဲေမးေတာ႔ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက မေျဖဘူး အဲလိုေမးေန
တုန္း ေက်ာက္ရုပ္ဘက္ကေနလွည္႔ကင္းရဲကားလာ
ေတာ႔ တားျပီးတိုင္ခဲ႔လို႔ အခုလိုလူသတ္မႈေပၚေပါက္ခဲ႔
တာ”ဟု ယာဥ္ေမာင္းအကူ ကိုသန္႔ဇင္ထြန္းကေျပာ
သည္။

ထို႔ေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အဆိုပါကားအား ငွားရမ္းလာ
သူအား၄င္းကားေပၚတြင္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ေမး
ျမန္းခဲ႔ရာ ေသခ်ာေျပာျပေျဖၾကားျခင္းမရွိသျဖင္႔ ရဲစ
ခန္းသို႔ေခၚေဆာင္လာကာထပ္မံစစ္ေဆးခဲ႔ေၾကာင္း
ဆိုသည္။

“ကၽႊန္ေတာ္တို႔လွည္႔ကင္းအဖြဲ႕ကေက်ာက္ရုပ္ဘက္က
ေန လွည္႔ကင္းလွည္႔လာေတာ႔SMILE MOTEL ေရွ႕မွာ
ကားအျဖဴတစ္စီးကတားေတာ႔ရပ္ျပီးဘာကူညီရမလဲေ
မးတယ္။ကားဆရာက သူ႔ကားေပၚပါလာတဲ႔ပစၥည္းေတြ
ကိုမသကၤာလို႔ စစ္ေဆးေပးဖို႔ေျပာလို႔စခန္းေခၚလာျပီး
စစ္ေဆးေတာ႔အမ်ိဳးသမီးအေလာင္းကို တိပ္ေတြနဲ႔ ပတ္
ျပီး အိပ္ထဲထည္႔လာတာကိုစစ္ေဆးေတြ႕ရွိရတယ္အမ်ိဳး
သမီးကေတာ႔ အသက္မရွိေတာ႔ဘူး”ဟုလွည္႔ကင္းအဖြဲ႕
ေခါင္းေဆာင္ ျပည္ျမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါကားငွားလာသူ အမ်ိဳးသမီးမွာေဒၚေနဝါစိုး(ခ)
ေဒၚျဖဴခိုင္ျဖစ္ျပီးပဲခူးျမိဳ႕ အမွတ္(၁၅၈)၊ဗိုလ္မင္းသိမ္း
(၂)လမ္း၊ဟံသာဝတီရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္သူျဖစ္ေၾက
ာင္းသိရျပီး လြန္ခဲ႔ေသာတစ္ႏွစ္ခန္႔က အိမ္ေထာင္ကြဲေန
သည္႔ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးထြန္းမင္းဦးဦးစီးအရာရွိ၊ဆည္ေ
ျမာင္းတည္ေဆာက္ေရး(၂)၊ေရႊတံခါးရပ္ကြက္၊ျပည္ျမိဳ႕
ရွိ ဌာနပိုင္ေနအိမ္ ဦးထြန္းမင္းဦး၏ ေနာက္အိမ္ေထာင္
မသိဂၤီဝင္း၊ျပည္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ စက္မႈဘာသာ
ရပ္ျပေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးတည္းရွိေနစဥ္ ဧျပီ(၅)ရက္
ေန႔ ည(၁၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔သြားေရာက္စကားေျပာရာမွ
ဧည္႔ ခန္းတြင္လုံးေထြးသတ္ပုတ္ရန္ ျဖစ္ၾကျပီးအသင္႔ေ
တြ႕ရွိေသာအရိုး(၉)လက္မခန္႔ရွိတစ္မတ္လုံးသံရိုးတပ္တူ
ျဖင္႔ဦးေခါင္းေနာက္ေစ႔ယာဘက္အား တစ္ခ်က္ထု
ခဲ႔ေၾကာင္း ထို႔ေနာက္အေလာင္းအားအစိမ္းေရာင္တိပ္
မ်ားျဖင္႔ ပတ္ကာထုတ္ပိုးျပီး ကားကိုရန္ကုန္သို႔ငွားကာ
ပစၥည္းႏွင္႔အေလာင္းအားတင္၍ထြက္ခဲ႔စဥ္လွည္႔ကင္းႏွင္႔
ေတြ႕ခဲ႔ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျပည္ျမိဳ႕မရဲစခန္း
ဒုရဲမွဴးစခန္းမွဴးတင္ကိုမွ တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္း
ခ်က္အရျပည္ျမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)အမွတ္ ၈၃၁/၂၀၁၇ ၊
ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၃၀၂/၂၀၁အရအမႈဖြင္႔ေဆာင္
ရြက္ထားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင့္သတင္းစုံRead More...

Sunday, April 2, 2017

ရွင္လိႈဏ္ဂူ ဆုေတာင္းျပည္႔ေစတီေတာ္ မွာ သာသနာေျမအတြက္ ဒီလိုေတာင္ လုပ္ထားရတယ္ဗ်ာ…… ေထာက္ခံခ်က္

Leave a Comment
ရွင္လိႈဏ္ဂူ ဆုေတာင္းျပည္႔ေစတီေတာ္
မွာ သာသနာေျမအတြက္ ဒီလိုေတာင္
လုပ္ထားရတယ္ဗ်ာ……

ေထာက္ခံခ်က္

ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း)၊ျပည္ခရိုင္၊ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊
ႏြားမယံအုပ္စု၊ဆင္မၾကပ္ေက်းရြာ၏ အေနာက္ဘက္
ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းႏွင္႔မနီးမေဝးအရပ္တြင္ အားကစား
ႏွင္႔ကာယပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴး
ဥာဏ္ထြန္းပိုင္ဆိုင္သည္႔(၂၇.၀၀)ဧကအား၊သာသနာ
ေျမအျဖစ္လွဴဒါန္းထားပါသည္။

အထက္ပါေျမေနရာသည္(ပုဂၢလိက)တစ္ဦးတည္းပိုင္
ေျမေနရာျဖစ္ပါသည္။ယၡဳအခါေရႊျပည္ျငိမ္းေအးဆရာ
ေတာ္ ဦးကၠႏၵသိရီအားလွဴဒါန္းထားပါသည္။သာသ
နာေျမအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျပီးျဖစ္ပါ၍ သာသနာပိုင္
ေျမ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံတင္ျပအပ္ပါသည္။
ဟုေရးသားျပီး ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန
တံဆိပ္ရိုက္ႏွိပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ စာကို
ဖတ္လိုက္ရေတာ႔……ေအာ္………လူေတြမ်ား သာ
သနာေျမေတာင္ အလြတ္မေပးပါလား သာသနာ႔
ေျမထိပါးလာမွာဆိုးလို႔ ေထာက္ခံခ်က္ကိုအမ်ားျမင္
ေအာင္ျပထားရပါလားလို႔ သံေဝဃ ရမိတယ္ဗ်ာ…..

ျပည္သတင္း
Read More...

ဖန္တီးရွင္ လယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္းတင္ေဆာင္ထားသည္႔(၁၀)ဘီးကား ေနအိမ္ထဲဝင္

Leave a Comment

ဖန္တီးရွင္ လယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္းတင္ေဆာင္ထားသည္႔(၁၀)ဘီးကား
ေနအိမ္ထဲဝင္
 
ေရႊေတာင္ ဧျပီ (၂)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ခရိုင္၊ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ႏြားမယံအုပ္စု၊
ပုရပိုဒ္တန္းရြာအနီးတြင္ ရပ္ထားေသာ(၁၀)ဘီးယာဥ္တစ္စီးဂီယာ
ျပဳတ္၍ ဧျပီ(၁)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီ (၃၀)မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔ေန
အိမ္ထဲသို႔ဝင္သြားခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္း၊မိုင္တိုင္
အမွတ္(၁၇၃/၄)ႏွင္႔(၁၇၃/၅)အၾကား၊ႏြားမယံအုပ္စု၊ပုရပိုဒ္တန္း
ရြာအနီးတြင္ ေအာင္ကို(၂၄)ႏွစ္၊အင္းမေက်းရြာ၊ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕
နယ္ေနသူေမာင္းႏွင္ျပီး ဝဏၰ(၂၆)ႏွစ္၊ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ရန္
ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးေနသူလိုက္ပါလာေသာ YGN 3B/………
နံပါတ္အနက္(ျဖဴ/နီ)ေရာင္ (၁၀)ဘီးယာဥ္အား “ဖန္တီးရွင္”
လယ္ယာသုံစက္ပစၥည္းတင္ေဆာင္ျပီး ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမ
ၾကီး အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ဖန္တီးရွင္(ယိုးဒယားလယ္ယာသုံးစက္
ပစၥည္းအေရာင္ဆိုင္ေရွ႕တြင္ရပ္ထားခဲ႔ျပီး ယာဥ္ေမာင္းႏွင္႔ယာ
ဥ္ေနာက္လိုက္တို႔မွာ ဖန္တီးရွင္ဆိုင္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္ကာ ကား
ခထုတ္ယူေနစဥ္ ရပ္ထားေသာကားမွာ ဂီယာျပဳတ္၍ လမ္းအ
ေနာက္ဘက္ျခမ္းသို႔ လိမ္႔သြားျပီးလမ္းအေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ
ဦးေအာင္ေသာင္း ၊ပုရပိုဒ္တန္းေက်းရြာေနသူ၏ ေနအိမ္ေစ်း
ဆိုင္အားဝင္ေရာက္တိုက္မိျပီး ေနအိမ္ေစ်းဆိုင္ ပ်က္ဆီးဆုံး
ရႈံးမႈတန္ဘိုး(၈) သိန္းခန္႔ႏွင္႔ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ(၅)သိန္းခန္႔
ဆုံးရႈံးခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ေမာင္း ေအာင္ကိုအား
အေရးယူေပးပါရန္ ဒုရဲအုပ္ ေဇာ္သန္းထိုက္က တရားလိုျပဳလုပ္
တိုင္တန္းခဲ႔သျဖင္႔ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕မရဲစခန္းယာဥ္(ပ)၂၃/၂၀၁၇၊
ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၂၇၉ ျဖင္႔အမႈဖြင္႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီး အမႈအား
ဒုရဲအုပ္ ေဇာ္သန္းထိုက္မွလက္ခံစစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ
သည္။
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ


Read More...

Facebook Like Page