Monday, November 28, 2016

ေရႊေစ်းကြက္

Leave a Comment

ေရႊေစ်းကြက္

၁၀၀%  ၁၆ ပဲေရႊရည္ ၈၇၀၀၀၀ က်ပ္
၁၅ ပဲေရႊရည္            ၈၁၅၀၀၀ က်ပ္
ေရႊဒဂၤါးေရႊရည္         ၇၉၀၀၀၀ က်ပ္

ယခုေစ်းနႈန္းမွာ(29.11.2016)ရက္ေန႕
နံနက္(၈:၀၀)ေပါက္ေစ်းျဖစ္ျပီးအခ်ိန္ႏွင့္
အမွ်ေျပင္းလဲဲႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါေစ်းႏႈန္းေဖာ္ျပသကဲ႔သို႔ အျခား
ေရႊဆိုင္မ်ားမွေဖာ္္ျပလိုပါက ျပည္သတင္း
အားဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။Read More...

ျပည္ခရိုင္အတြင္းမွဆိုင္ကယ္ ဝယ္လိုေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူဆိုင္ကယ္ လက္ရွိဆိုင္ကယ္ေပါက္ေစ်းေလးသိလို႔ ရေအာင္ ေမတၱာျဖင္႔တင္ျပေပးသည္။

Leave a Comment

ျပည္ခရိုင္အတြင္းမွဆိုင္ကယ္ ဝယ္လိုေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္
အလြယ္တကူဆိုင္ကယ္ လက္ရွိဆိုင္ကယ္ေပါက္ေစ်းေလးသိလို႔
ရေအာင္ ေမတၱာျဖင္႔တင္ျပေပးသည္။


တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္
- Yunde Smash - (6)သိန္း(6)ေသာင္းက်ပ္
-Yunde DT - (9)သိန္း(3) ေသာင္းက်ပ္
-Wonjan Smash - (6)သိန္း(4) ေသာင္းက်ပ္
-Nulang Wave - (6)သိန္းက်ပ္
-Yunde Wave - (6) သိန္း (1)ေသာင္း(5)ေထာင္က်ပ္
-Jlm Wave - (5)သိန္း(5)ေသာင္း(5)ေထာင္က်ပ္
-Toyo Max Wave - (4)သိန္း(6)ေသာင္း(5)ေထာင္က်ပ္
-Feling Wave - (4)သိန္း(6)ေသာင္း(5)ေထာင္က်ပ္
-Kenbo 110Y2k - (5)သိန္း(9)ေသာင္းက်ပ္
-Kenbo R2 - (5)သိန္း(9)ေသာင္းက်ပ္
-Kenbo ငါးရုိး - (6)သိန္း(9)ေသာင္းက်ပ္
-Canda 110 Y2K - (4)သိန္း (6)ေသာင္း(5)ေထာင္က်ပ္
-Luojia 110Y2K - (6)သိန္း(5)ေသာင္း(5)ေထာင္က်ပ္
-ToYo Max CZI ဘီးႀကီး - (5)သိန္း(4)ေသာင္းက်ပ္
-ToYo Max CZI ဘီးေသး - (5)သိန္း(1)ေသာင္းက်ပ္
-New Hi Boo X - (4)သိန္း(6)ေသာင္းက်ပ္
-Canda 125 X - (4)သိန္း(7)ေသာင္း(5)ေထာင္က်ပ္
-Canda 125 ငါးရုိး - (5)သိန္း(1)ေသာင္း(5)ေထာင္က်ပ္
-55XY CZI XCRK2 - (4)သိန္း(9)ေသာင္း(5)ေထာင္က်ပ္


$$ အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ယေန႕ (၂၈-၁၁.၂၀၁၆)ေန႕ေပါက္
ေစ်းျဖစ္ပါသည္။ေဒၚလာေစ်း၊ ဘတ္ေစ်း၊ ယြမ္ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်
အေပၚ မူတည္၍အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ပါသည္။

## ယုိးဒယားႏုိင္ငံထုတ္
-Suzuki Smash 110 -(14)သိန္း(3)ေသာင္းက်ပ္
-HONDA Click -(22)သိန္း(5)ေသာင္းက်ပ္
-HONDA SCOPY -(18)သိန္း(5)ေသာင္း
-YUMAHA FINO -(16)သိန္း

@@ အႏိၵယ ႏုိင္ငံထုတ္
-Suzuki Gixxer 150 CC -(19)သိန္း(၅)ေသာင္း
-Suzuki Sport 150 CC -(21) သိန္းက်ပ္
-YAMAHA FZ 150 CC -(22)သိန္းက်ပ္

လက္ကားေဖာက္သည္ယူလုိသူမ်ား ေစ်းႏႈန္းညိွႏႈိင္းေဆာင္
ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလဲသိရသည္။

 မွတ္ခ်က္။ ။ေစ်းႏႈန္းအတိအက်ျဖင္႔ ေဖာ္ျပေပးေစခ်င္ေသာ ဆိုင္ကယ္
အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ျပည္သတင္းသို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
Read More...

Sunday, November 27, 2016

တန္းခြဲသစ္ကို ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔ စမည္

Leave a Comment

တန္းခြဲသစ္ကို ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔
စမည္

(5:00 pm - 6:30 pm)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌အဂၤလိပ္စာဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ
လိုအပ္ခ်က္ၾကီးမားေနပါသည္။ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင္႔Speaking
ႏွင္႔ Listening Skills ေတြသာမက Reading ႏွင္႔ Writing Skills
ေတြကိုပါ ပိုင္ႏိုင္ထားရန္လိုပါသည္။

##ဆရာေကာင္းမ်ားထံမွပညာဒီလိုသင္ယူ

ႏိုင္ငံေက်ာ္အဂၤလိပ္ဆရာၾကီးမ်ားျဖစ္က်ေသာ ဦးခင္ေမာင္လတ္
ဆရာၾကီး ဦးသိန္းေမာင္(ထင္လင္း)တို႔၏တပည္႔ ဆရာၾကီး ဦးျမ
ၾကိဳင္ ထံတြင္(၉)ႏွစ္တိုင္တိုင္ပညာႏို႕ရည္ေသာက္ခဲ႔သူ ဦးေက်ာ္
ဆန္း B.A (Psy),TKT(UK),Dip.In English(YUFL)မွENGLISH
PROFICIENCY CLASSESREADING WRITING LISTENING
SPEAKING FOUR SKILLS လုံးသင္ၾကားေပးေနပါသည္။

@@တက္ေရာက္ရမည္ Levels မ်ား

Basic ,Intermediate,Advanced
Level Basic Level (၃) လ Intermediate Level (၃) လ
သင္တန္းေၾကးကို သိခ်င္ပါသလားတစ္တန္းအတြက္ လစဥ္
လခ(၇၀၀၀)က်ပ္ ေပးရုံျဖင္႔က်န္အတန္းမ်ားကို အခမဲ႔တက္
ေရာက္ခြင္႔ရွိသည္။ေက်ာင္းသားမ်ား အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္
ႏိုင္ရန္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ပတ္လည္စနစ္ျဖင္႔စီစဥ္ထားပါသ
ည္။သီးသန္႔၀ိုင္းမ်ား ကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

$$သင္တန္းအခ်ိန္မ်ား သိခ်င္ရင္

သင္တန္းအားတက္ေရာက္လိုပါက Monday to Thursday
Reading
(1)7:00 to 8:00 am Basic Leveel
(2)8:00to 9:30 am
(3)3:00 to 4:30 pm
(4)5;00 to6;30 pm
(5)6;30 to8;00 pm

Intermediate Level
(1)9;30 to11;00 am

General English
(1)12;30 to1;30 pm

Senior Reading
(1)1;30 to2;30 pm

Saturday to Sunday Basic Leveel
(1)8;00 to9;30 am
(2)9;30 to11;00 am
(3)4;30 to6;00

pm Intermediate Leveel
(1)2;30 to4;00 pm

AdvancedLeve
(1)12;30 to1;30 pm

Senior Reading
(1)1;30 to2;30 pm

%%သင္ၾကားေပးသည္႔ သင္တန္းေနရာ

အမွတ္(၁၂/၈၃)၊ရတနာလမ္း /(၄)လမ္း၊န၀င္းကြက္သစ္၊ျပည္ျမိဳ႕၊

ျပည္ခရိုင္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး။

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ 09 43131 214 /09 973626165
 


Read More...

Friday, November 25, 2016

ဆင္မၾကပ္ေကြ႕တြင္ သံလြင္ကားႏွင္႔တိုက္တဲ႔ ဆိုင္ကယ္စီး လူငယ္ေသဆုံး

Leave a Comment

ဆင္မၾကပ္ေကြ႕တြင္ သံလြင္ကားႏွင္႔တိုက္တဲ႔
ဆိုင္ကယ္စီး လူငယ္ေသဆုံး

ေရႊေတာင္  ႏိုဝင္ဘာ  ( ၂၅)ရက္ေန႔

ျပည္ခရိုင္ ၊ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ႏြားမယံအုပ္စု၊ဆင္မၾကပ္
လမ္းဆုံတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ယာဥ္တိုက္မႈမွဆိုက္ကယ္ေ
မာင္းႏွင္သူ လူငယ္တစ္ဦးေသဆုံးခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ႏြားမယံ
အုပ္စု၊ဆင္မၾကပ္လမ္းဆုံတြင္ ႏိုဝင္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔ ည
ေန(၄)နာရီ(၄၅)မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔ ျပည္-ရန္ကုန္ကားလမ္း
မိုင္တိုင္အမွတ္(၁၇၅/၅)ႏွင္႔(၁၇၅/၆)အၾကား ကိုစိုးေက်ာ္
အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ဝက္ထီးကန္ရပ္၊ျပည္ျမိဳ႕နယ္ေန
သူ ေမာင္းႏွင္သည္႔YGN-6B ...... FUSO EXPRESS
ျဖဴ/နီေရာင္(၆)ဘီးတပ္ သံလြင္လိုင္းယာဥ္မွာ ျပည္ဘက္
မွရန္ကုန္ဘက္သို႔ ျမိဳ႕ေရွာင္လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္လာ
စဥ္ ဆင္မၾကပ္ရြာလမ္းဆုံအေရာက္ ျပည္ျမိဳ႕တြင္းဘက္မွ
ရန္ကုန္ဘက္သို႔ ထက္လင္းကို ၊ မတူရြာ၊ဆင္စုနယ္ေျမ ၊
ျပည္ျမိဳ႕ေနသူ ေမာင္းႏွင္လာေသာ X-1 ဆိုင္ကယ္မွာ ဆင္
မၾကပ္လမ္းဆုံအေရာက္  ျမိဳ႕ေရွာင္လမ္းဘက္သို႔ ခ်ိဳးေကြ႕
စဥ္ ျမိဳ႕ေရွာင္လမ္းအလယ္တြင္ တိုက္မိေၾကာင္း ရဲစစ္ေဆး
ခ်က္မွတ္တမ္းအရသိရသည္။

ထိုသို႔ တိုက္မိရာမွ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူ ထက္လင္းကို
တြင္ ဝဲ/ယာဒူးေပါက္ျပဲဒဏ္ရာ၊ယာဘက္ဦးေခါင္းပိန္ခ်ိဳင္႔ဒဏ္
ရာ၊ဝဲဘက္လက္ေမာင္းဖူးေရာင္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိျပီး ျပည္ျမိဳ႕အ
ေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံၾကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသစဥ္ ေသဆုံး
ခဲ႔ေၾကာင္း ေရႊေတာင္ျမိဳ႕မရဲစခန္းမွသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူ
ထက္လင္းကို(ေသဆုံး)ႏွင္႔ေမာ္ေတာ္ယာဥၤေမာင္းသူ ကိုစိုး
ေက်ာ္အား ဥပေဒအရအေရးယူေပးပါရန္ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕မစ
ခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ေအာင္မ်ိဳးဝင္းမွ တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းခဲ႔
သျဖင္႔ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕မရဲစခန္း ယာဥ္(ပ)၇၁/၂၀၁၆ ၊ရာဇသ
တ္ၾကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၄-က ျဖင္႔အမႈဖြင္႔ေဆာင္ရြက္ကာ အ
မႈအား ဒုရဲအုပ္ ေနေဇာ္မွလက္ခံစစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသ
တင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)094236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
Read More...

သံလြင္ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္ တိုက္မႈျဖစ္ပြား

Leave a Comment

သံလြင္ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္ တိုက္မႈျဖစ္ပြား

ေရႊေတာင္ ႏိုဝင္ဘာ (၂၅)ရက္ေန႔
ျပည္ခရိုင္ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ဆင္မၾကပ္လမ္းဆုံတြင္
ႏိုဝင္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔ ညေန(၄)နာရီ (၄၅)မိနစ္အခ်ိန္
ခန္႔ ျပည္ - ရန္ကုန္ေျပးဆြဲေနေသာ "သံလြင္"Express
လိုင္းကားႏွင့္ X-1 ဆိုင္တို႔ လမ္းအျဖတ္လမ္းဆုံ၌တိုက္
မႈျဖစ္ပြားခဲ႔သျဖင့္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူ လူငယ္တစ္ဦး
ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း ကနဦးသတင္းရရွိသည္။

ျပည့္သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင့္သတင္းစုံ
Read More...

Thursday, November 24, 2016

ကမၻာဦး( Ka Bar Oo ) အသားကင္ ႏွင့္ Thai Pot ဆိုင္တြင္……

Leave a Comment

ကမၻာဦး( Ka Bar Oo ) အသားကင္ ႏွင့္ Thai Pot ဆိုင္တြင္……

ခ်မ္းေအးလွေသာ ေဆာင္းရာသီအတြက္ Special menu အျဖစ္  '' ယိုးဒယား ၾကက္ဆာေတး '' ႏွင့္ '' ယိုးဒယား အသားစံုေျမအိုး '' တို့အား 26.11.2016 ရက္ေန့မွ စတင္၍စားသံုးႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

အျခားစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား -

၁/ ''ဆိတ္သားေထာင္း''
၂/ ''တံုယမ္းၾကက္ေတာင္ပံကင္''
၃/ ''ငါးဒုကၡဟင္း ႏွင့္ ရွမ္းထမင္း''
၄/ ''အသားကင္ အစံု ႏွင့္ Thai Pot'' တို့အားလည္းသံုးေဆာင္ႏိုင္ပါျပီ။

    ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္
*ကမၻာဦး Thai Pot မိသားစု*

အမွတ္ (၂၆၈/က) |ေရႊသမင္ေမွ်ာ္ဘုရားလမ္း| ႐ိုးမဟိုတယ္အေနာက္ဘက္လမ္း      ဆံေတာ္ရပ္ကြက္
Ph -09252011577
Read More...

Wednesday, November 23, 2016

ေရႊဘုံသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးတြင္ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊စိန္ဖူးေတာ္ႏွင္႔ငွက္ျမတ္နားေတာ္တို႔အား ပင္႔ေဆာင္ပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

Leave a Comment

ေရႊဘုံသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးတြင္ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္
ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊စိန္ဖူးေတာ္ႏွင္႔ငွက္ျမတ္နားေတာ္တို႔အား
ပင္႔ေဆာင္ပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ
ပန္းေတာင္ ႏိုဝင္ဘာ(၂၃)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ျပည္ခရိုင္၊ပန္းေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ေရႊဘုံသာ
ေက်းရြာအုပ္စု၊ေရႊဘုံသာမုနိေစတီေတာ္ျမတ္ာကီးတြင္ ႏိုဝင္
ဘာ(၂၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီ(၃၀)မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔ ေရႊဘုံသာ
မုနိေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးတြင္ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ေရႊသကၤန္း
ကပ္လွဴျခင္း၊စိန္ဖူးေတာ္ႏွင္႔ငွက္ျမတ္နားေတာ္တို႔အားပင္႔ေဆာင္
ပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ျမိဳ႕၊ရြာဘျေတာင္ေပၚေက်ာင္းတိုက္ဆရာ
ေတာ္ မဟာသဒၵမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၱကုမာရ၊သက္ေတာ္(၇၇)
ႏွစ္၊ဝါေတာ္(၅၇)ဝါပါပင္႔သံဃာ(၉)ပါးတို႔ထံမွ ၾသဝါဒခံယူကာ တိုင္း
မွဴးႏွင္႔အဖြဲ႕မွစိန္ဖူးေတာ္ႏွင္႔ငွက္ျမတ္နားေတာ္တို႔အား မဂၤလာရထား
ပ်ံျဖင္႔ ရင္ျပင္ေတာ္သို႔ပင္႔ေဆာင္ကာ လက္ယာရစ္ပူေဇာ္ခံ၍ ဘုရား
ဖူးျပည္သူမ်ားမွလွဴဒါန္းေသာ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ျမိဳ႕၊ရြာဘဲ
ေတာင္ေပၚေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ မဟာသဒၵမၼေဇာတိကဓဇ ဘ
ဒၵႏၱကုမာရမွ ေရဆက္သြန္းခ်တရားေတာ္မ်ား နာယူခဲ႔ာကေၾကာင္း
သတင္းရရွိသည္။
အခမ္းအနားသို႔ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ျမတ္ေက်ာ္ ၊ဒကစမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင္ပေအာင္၊ပန္းေတာင္း တပ္န
ယ္အတြင္းရွိ ကပစတပ္မွဴးမ်ားႏွင္႔တပ္ရင္းမွဴးမ်ား၊ျပည္ခရိုင္ အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးၾကီး ျမင္႔ၾကည္၊
ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြ၊ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ယာယီရဲမွဴး
ေက်ာ္ဆန္းႏွင္႔ျမိဳ႕နယ္အဆင္႔ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား၊ေဂါပက
အဖြဲ႕မ်ား၊ေဒသခံရြာသူ/ရြာသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသ
ည္။
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883
ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ


Read More...

စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ ဓါးျဖင္႔အထိုးခံရသျဖင္႔ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေသဆုံး

Leave a Comment

စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ ဓါးျဖင္႔အထိုးခံရသျဖင္႔ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေသဆုံး

ျပည္ ႏိုဝင္ဘာ (၂၃)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕တြင္ လူငယ္တစ္ဖြဲ႕ႏွင္႔တစ္ဖြဲ႕
စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဓါးထိုးခံရ၍ ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြား
ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ(၂၃.၁၁.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၁)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔ စုိးထက္ေအာင္
ေမာင္းႏွင္သည့္ YGN 3I/……….WISH အမ်ဳိးအစားအနက္ေရာင္ယာဥ္ျဖင့္
ကံႀကီး (ခ) ေက်ာ္၀င္းေမာင္၊ မြန္ေလး(ခ) ၿဖိဳးလင္းသန္႔၊ ေအာင္မ်ဳိးဟိန္း(ခ)
ရိုးမေမာင္ တို႔ (၄)ဦးမွ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕မွ ျပည္ၿမိဳ႕သုိ႔(၂၂.၁၁.၂၀၁၆)ရက္ေန႔
ည(၁၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ လည္ပတ္ရန္ထြက္လာခဲ့ၿပီး အရက္ေသစာေသာ
က္စား၍ ည(၁၁)နာရီအခ်ိန္ ရြာဘဲရပ္ကြက္၊ ကေမာၻဇဘဏ္(၂)ေရွ႕ကား အား
ရပ္တန္႔၍ ေအာင္မ်ဳိးဟိန္း၊ စုိးထက္ေအာင္၊ မြန္ေလး(ခ) ၿဖိဳးလင္းသက္တို႕(၃)
ဦးမွ ထမင္းေၾကာ္စားရန္ ညေစ်းတန္းဘက္သို႔ ကန္ႀကီး(ခ) ေက်ာ္၀င္းေမာင္
တစ္ဦးတည္း RED HART အႏွိပ္ခန္းဆုိင္ဘက္သို႔ ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေအာင္မ်ဳိးဟိန္း
ပါ(၃)ဦးမွ ထမင္းေၾကာ္စားၿပီး ကားေပၚတြင္ ထုိင္ေစာင့္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ခဏအ
ၾကာ ကံႀကီး (ခ) ေက်ာ္၀င္းေမာင္ သည္ RED HART အႏွိပ္ခန္းဆုိင္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္စ
ကားမ်ားရန္ျဖစ္ၿပီး ဆုိင္အားခဲျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ရာ ဆုိင္မွ မွန္မ်ားကြဲသြားခဲ့ေၾကာ
င္းကံၾကီး(ခ) ေက်ာ္၀င္းေမာင္ မွ ေအာင္မ်ဳိးဟိန္း တုိ႔ရွိရာ ကားထံသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး
ကားအား အျမန္ေမာင္းထြက္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ဆို၏။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္းဘက္မွ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္ရန္ ေမာင္းႏွင္လာစဥ္
ကားအားအရာ၀တၳဳတစ္ခုခုႏွင့္ ထိမွန္သည့္အသံ ၾကားရသျဖင့္ ျပည္သာယာ
ရပ္ကြက္ ေဆးရုံႀကီးအနီးဆုိင္ေရွ႕ လမ္းမေပၚအေရာငက္တြင္ ဆင္းၾကည့္ခဲ့
ၾကရာ နံပါတ္မမွတ္မိ။ MARK II အျဖဴေရာင္ယာဥ္ေရာက္ရွိလာၿပီး လမ္းေပၚ
တြင္ ရပ္တန္႔၍ လူ(၄)ဦးမွ ဆင္းလာကာ ဓါးရွည္ကုိင္ေဆာင္သူမွဓါးျဖင္႔ခုတ္ ၊
ဓါးေျမာင္ျဖင္႔ထိုးသျဖင္႔အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ ေနသူေအာင္မ်ဳိး
ဟိန္းတြင္ဦးေခါင္းေရွ႕ပုိင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္၊ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့ ေပါက္
ၿပဲဒဏ္ရာ(၂)ခ်က္၊ကံႀကီး(ခ)ေက်ာ္၀င္းေမာင္၊ ရြာပုရြာ၊ ဘျပင္အုပ္စု၊ ေပါက္ေ
ခါင္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူတြင္ ဆီးခုံယာဘက္ထုိးသြင္းဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္(ေသဆုံး)၊စိုးထ
က္ေအာင္ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ေနသူတြင္ ယာလက္ဖေနာင့္
နာက်င္ဒဏ္ရာ၊မါန္ေလး(ခ) ၿဖိဳးလင္းသန္႔ ၊သဖန္းခ်ဳိရြာ၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ေ
နသူတြင္ ၀ဲလက္ဖေနာင့္နာက်င္၊ဒဏ္ရာမ်ားအသီးသီး ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ရဲတပ္ဖြဲ႕စစ္ေဆးခ်က္ မွတ္တမ္းအရသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ အမႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကံၾကီး(ခ)ေက်ာ္ဝင္းေမာင္ အားဓါးျဖင္႔ထိုး
သူအားစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးပါရန္ ေအာင္မ်ဳိးဟိန္း မွ တရားလိုျပဳ
လုပ္တုိင္တန္းခဲ႔သျဖင္႔ ျပည္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္း(ပ) ၁၆၈၉/၂၀၁၆ ၊ ရာဇသ
တ္ႀကီး ပုဒ္မ-၃၀၂/၃၂၆ / ၃၂၃/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈေရးဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိ
ကာ အမႈအား ရဲအုပ္ ေအာင္ျမတ္ခိုင္မွလက္ခံစစ္ေဆးလွ်က္ရွိကာ အမႈႏွင္႔
ပတ္သက္၍ ကုိေဇာ္(ခ)ေဇာ္ႀကီး၊ ေဇာ္သိန္းေထြး(ခ) ပလာတာ၊ စိုးသူေအာင္
သန္းစုိး(ခ) ၾကည္ဦးအား ဖမ္းဆီးထားျပီးအမႈျဖင္႔ဖမ္းဆီးရန္က်န္ရွိသူ ႏိုင္ႏိုင္
အားအျမန္ဆုံးဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 423671883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
Read More...

စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ ဓါးျဖင္႔အထိုးခံရသျဖင္႔ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေသဆုံး

Leave a Comment

စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ ဓါးျဖင္႔အထိုးခံရသျဖင္႔ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေသဆုံး

ျပည္ ႏိုဝင္ဘာ (၂၃)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕တြင္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ရာမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဓါးထိုးခံရ၍ ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရသ
ည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ(၂၃.၁၁.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၁)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔ စုိး
ထက္ေအာင္ေမာင္းႏွင္သည့္ YGN 3I/……….WISH အမ်ဳိးအ
စားအနက္ေရာင္ယာဥ္ျဖင့္ကံႀကီး (ခ) ေက်ာ္၀င္းေမာင္၊ မြန္ေ
လး(ခ) ၿဖိဳးလင္းသန္႔၊ ေအာင္မ်ဳိးဟိန္း(ခ)ရိုးမေမာင္ တို႔ (၄)ဦး
မွ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕မွ ျပည္ၿမိဳ႕သုိ႔(၂၂.၁၁.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ည
(၁၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ လည္ပတ္ရန္ထြက္လာခဲ့ၿပီး အရက္
ေသစာေသာက္စား၍ ည(၁၁)နာရီအခ်ိန္ ရြာဘဲရပ္ကြက္၊က
ေမာၻဇဘဏ္(၂)ေရွ႕ကား အားရပ္တန္႔၍ ေအာင္မ်ဳိးဟိန္း၊ စုိး
ထက္ေအာင္၊ မြန္ေလး(ခ) ၿဖိဳးလင္းသက္တို႕(၃)ဦးမွ ထမင္း
ေၾကာ္စားရန္ ညေစ်းတန္းဘက္သို႔ ကန္ႀကီး(ခ) ေက်ာ္၀င္းေမာင္
တစ္ဦးတည္း RED HART ဆုိင္ဘက္သို႔ ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း
ေအာင္မ်ဳိးဟိန္းပါ(၃)ဦးမွ ထမင္းေၾကာ္စားၿပီး ကားေပၚတြင္ ထုိင္
ေစာင့္ေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ခဏအၾကာ ကံႀကီး (ခ) ေက်ာ္၀င္းေမာင္ 
သည္ RED HART ဆုိင္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၿပီး 
ဆုိင္အားခဲျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ရာ ဆုိင္မွ မွန္မ်ားကြဲသြားခဲ့ေၾကာ
င္းကံၾကီး(ခ) ေက်ာ္၀င္းေမာင္ မွ ေအာင္မ်ဳိးဟိန္း တုိ႔ရွိရာ ကား
ထံသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီးကားအား အျမန္ေမာင္းထြက္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း 
ဆို၏။
 
ထို႔ေနာက္ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္းဘက္မွ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္ရန္ ေမာင္းႏွ
င္လာစဥ္ကားအားအရာ၀တၳဳတစ္ခုခုႏွင့္ ထိမွန္သည့္အသံ ၾကားရသ
ျဖင့္ ျပည္သာယာရပ္ကြက္ ေဆးရုံႀကီးအနီးဆုိင္ေရွ႕ လမ္းမေပၚအေ
ရာက္တြင္ ဆင္းၾကည့္ခဲ့ၾကရာ နံပါတ္မမွတ္မိ။ MARK II အျဖဴေရာင္
ယာဥ္ေရာက္ရွိလာၿပီး လမ္းေပၚတြင္ ရပ္တန္႔၍ လူ(၄)ဦးမွ ဆင္းလာ
ကာ ဓါးရွည္ကုိင္ေဆာင္သူမွဓါးျဖင္႔ခုတ္၊ဓါးေျမာင္ျဖင္႔ထိုးသျဖင္႔အမွတ္
(၁)ရပ္ကြက္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ ေနသူေအာင္မ်ဳိးဟိန္းတြင္ဦးေခါင္းေရွ႕
ပုိင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္၊ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ(၂)
ခ်က္၊ကံႀကီး(ခ)ေက်ာ္၀င္းေမာင္၊ ရြာပုရြာ၊ ဘျပင္အုပ္စု၊ ေပါက္ေခါင္း
ၿမိဳ႕နယ္ေနသူတြင္ ဆီးခုံယာဘက္ထုိးသြင္းဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္(ေသဆုံး)၊
စိုးထက္ေအာင္ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ေနသူတြင္ ယာ
လက္ဖေနာင့္နာက်င္ဒဏ္ရာ၊မါန္ေလး(ခ) ၿဖိဳးလင္းသန္႔ ၊သဖန္းခ်ဳိရြာ၊
ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူတြင္ ၀ဲလက္ဖေနာင့္နာက်င္၊ဒဏ္ရာမ်ားအ
သီးသီး ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕စစ္ေဆးခ်က္ မွတ္တမ္းအရသိ
ရသည္။
 
ထို႔ေၾကာင္႔ အမႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကံၾကီး(ခ)ေက်ာ္ဝင္းေမာင္ အားဓါးျဖင္႔ထိုး
သူအားစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးပါရန္ ေအာင္မ်ဳိးဟိန္း မွ တရားလိုျပဳ
လုပ္တုိင္တန္းခဲ႔သျဖင္႔ ျပည္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္း(ပ) ၁၆၈၉/၂၀၁၆ ၊ ရာဇသ
တ္ႀကီး ပုဒ္မ-၃၀၂/၃၂၆ / ၃၂၃/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈေရးဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိ
ကာ အမႈအား ရဲအုပ္ ေအာင္ျမတ္ခိုင္မွလက္ခံစစ္ေဆးလွ်က္ရွိကာ အမႈႏွင္႔
ပတ္သက္၍ ကုိေဇာ္(ခ)ေဇာ္ႀကီး၊ ေဇာ္သိန္းေထြး(ခ) ပလာတာ၊ စိုးသူေအာင္၊
သန္းစုိး(ခ) ၾကည္ဦးအား ဖမ္းဆီးထားျပီးအမႈျဖင္႔ဖမ္းဆီးရန္က်န္ရွိသူ ႏိုင္ႏိုင္
အားအျမန္ဆုံးဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
 
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 423671883
 
ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ

Read More...

အိမ္ေရာင္းမည္

Leave a Comment

အိမ္ေရာင္းမည္
*ေနထိုင္စီးပြားေရးလုပ္ရန္ေနရာေကာင္း
*အေဝးေျပးကားဂိတ္၊ေက်ာင္း၊ေစ်းအနီး
*ေပ(၃၀)×ေပ(၄၀) RC+BN ၃-ထပ္
*ေရ၊မီး၊အိမ္ဂရံႏွင္႔ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားအျပည့္အစံုရွိ
* ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္......

အိမ္အမွတ္-၂၈၃၃၊ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး နွင့္ ေခတၲရာၿမိဳ႕သစ္
(၃)လမ္းေထာင့္၊ျပည္ၿမိဳ႕။
Ph;09-252209943-သို႔ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။Read More...

Monday, November 21, 2016

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ေရဘးအလွဴကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ NLD သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ ဃ ျဖင့္ တရားစြဲခံရ

Leave a Comment
ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ေရဘးအလွဴကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ NLD သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ ဃ ျဖင့္ တရားစြဲခံရ


သီဟလြင္ (ျမစ္မခ)
ျပည္၊ ႏုိဝင္ဘာ(၂၁)ရက္။
ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ပုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ေရးေဘးအလွဴကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးတင္ခဲ့သူ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ NLD သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံအား ပုဒ္မ(၆၆)ဃျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားၿပီး ႏို၀င္ဘာ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တရားရုံးတင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ သိရွိရသည္။
ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား အသီးသီးဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ န၀င္းနယ္ေျမ ၀ါရုံမူလြန္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၄၈ အိမ္ေထာက္စုကု ိကယ္ဆယ္ေရးအေနျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ထုိေနရာသုိ႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းေသာ ေငြတစ္သိန္းက်ပ္ႏွင္ ့အ၀တ္အစားထုတ္မ်ားကုိ ဒုကၡသည္မရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ ႏွာတြင္ ပ်ံႏွံ႔လာၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ မ်က္ႏွာျခင္းဆုိင္ေျဖရွင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း ေျပလည္ ျခင္းမရွိဘဲ ယခုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆုိသည့္အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ကြ်န္ေတာ္တု႔ိကယ္ဆယ္ေရးစခန္းဖြင့္ထားတဲ့ န၀င္းနယ္ေျမ၀ါရုံေက်ာင္းကုိလည္းမလာဘဲနဲ႔ ဇစ္ျမစ္ကုိလည္း ေသခ်ာ မစုံစမ္းဘဲနဲ႔ လုိင္းေပၚတင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တရားစြဲဆုိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”ဟု တရားလုိျပဳ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆုိသူ န၀င္း၀ါရုံမူလြန္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ အလွဴေငြပစၥည္းမ်ား ခြဲေ၀မႈမ်ား တာ၀န္ခံ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူ ရာအိမ္မွဴးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။
အဆုိပါေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအား ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္ ၃ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ တစ္ပတ္ၾကာဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လာလွဴထားေသာ အ၀တ္ထုတ္မ်ားထဲမွ ရာအိမ္မွဴး ဦးေမာင္ေမာင္က ေကာင္းသည္မ်ားကုိ ယူသြားၿပီး ေငြတစ္ သိန္းကုိလည္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းပိတ္သိမ္းသည္အထိ ေပးလွဴျခင္းမရွိေၾကာင္း Kyaw Kyaw Nyan Win အေကာင့္မွေရးတင္ခဲ့ၿပီး အ၀တ္ထုတ္အားမယူေၾကာင္းႏွင့္ ေငြတစ္သိန္းအား ၀ါရုံမူလြန္ေက်ာင္းအား အမ်ား ဆႏၵအရေပးလွဴထားေၾကာင္း ရာအိမ္မွဴး ဦးေမာင္ေမာင္က ျပန္လည္ေျဖရွင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
“ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကုိ လာလွဴတဲ့ ပုိက္ဆံတစ္သိန္းနဲ႔ အ၀တ္အစားထုတ္ေတြဘယ္ေရာက္ေနသလဲ တာ၀န္ရွိတဲ့သူမ်ားေျဖရွင္းပါဆုိၿပီး တင္တဲ့သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၆၆ ဃနဲ႔ဆြဲထားတယ္။ကြ်န္ေတာ့္ကုိ စခန္းက ေခၚစစ္တဲ့အခါမွာ ဒီသတင္းကို တင္သလားလုိ႔ေမးတယ္။ လုပ္တဲ့ကိစၥတစ္ခု မွန္ကန္ေနတဲ့အတြက္ ဒါကို လုံး၀မဖ်က္ဘူး။ ဒီသတင္းကုိ တင္တယ္။ အဲသတင္း ပတ္သက္ၿပီးေျဖရွင္းေသာ္လည္း အေျဖမရေသးဘူး ဆုိတာ စခန္းမွာ ထြက္ဆုိခ်က္ေပးတယ္။ အခုအမႈတင္တဲ့အခါမွာ ပုိစ့္ (Post)ကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ ေရးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္တယ္။ မွန္တဲ့အတြက္ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုတ္ၿပီး ရြံ႕ေၾကာက္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။” တရားစြဲဆုိခံရသူ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဥာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။
ထုိအျငင္းပြားမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဥာဏ္၀င္း ဘက္မွလည္း ထုိ၀ါရုံမူလြန္ ကယ္ဆယ္ ေရးေက်ာင္းတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူ ပရဟိတသမားမ်ားႏွင့္ေဒသခံ စုစုေပါင္း ၆ ဦးအား ပုဒ္မ ၄၀၉၊ ၄၀၆ တုိ႔ျဖင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျပန္လည္တရားစြဲဆုိ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရုိင္၊ တုိင္းအဆင့္ တရားရုံးမ်ားမွ ပုဒ္မမေျမာက္ဟုဆုိကာ ပယ္ခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုတရားစြဲဆိုမႈတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ႏွင့္အတူ ၎ပိုစ့္အား ျပန္လည္ (share)မွ်ေဝမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကိုရွိန္းသူေအာင္ကိုပါ ပူးတြဲ တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ အမႈအား ျပည္ၿမိဳ႕အမွတ္ (၁)ရဲစခန္းမွ (ပ) ၁၂၃၉/၂၀၁၆ ဆယ္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)အရ အမႈဖြင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ ရာဇသတ္ႀကီးအမႈအမွတ္ ၆၃၆၇/၁၆ တရားရုံးတင္ၿပီး ေနာက္ ယခုရုံးခ်ိန္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ရုံးတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ရုံးခ်ိန္းအား ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္ သုိ႔ျပန္ လည္ခ်ိန္းဆုိထားေၾကာင္း သိရသည္။
Read More...

လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ေန

Leave a Comment

လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ေန

  ျပည္ ႏိုင္ဝင္ဘာ (၂၁)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ
(၂၁)ရက္ေန႔ ည(၈)နာရီ (၄၅)မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ျမန္မာႏိုင္
ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရယကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
ပရဟိတသာေရးနာေရးအသင္းတို႔ပူးေပါင္း၍ျပည္ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္
ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ လွည့္လည္ကာ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းသားယာေရး 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ပူးေပါင္းေဆာင္းရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 ျပည့္သဲေမာင္(ျပည္)09-423671883

 ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင့္သတင္းစုံRead More...

ရန္ကုန္ ျပည္လမ္းမေပၚတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္

Leave a Comment

ရန္ကုန္ ျပည္လမ္းမေပၚတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္

အင္းမ ႏိုဝင္ဘာ  (၂၁)ရက္
သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ အင္းမနယ္ေျမရဲစခန္းအပိုင္ ရန္ကုန္- ျပည္ကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၅၈/၇ တြင္ ႏိုဝင္ဘာ (၂၁)ရက္ေန႔ ညေန (၆)နာရီ (၃၀)အခ်ိန္၌ရန္ကုန္ဘက္ မွေမာင္းနွင္လာေသာ ဒိုင္နာယာဥ္ႏွင့္ျပည္ဘက္မွေမာင္း
နွင္လာေသာ ေထာ္လာဂ်ီယာဥ္တို႔ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ
ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည့္သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ဓါတ္ပုံ - အင္းမ ဦးေလးၾကီး

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင့္သတင္းစုံ


Read More...

Friday, November 18, 2016

ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး ဘုရားေျမာက္ေစာင္းတန္းရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ား စနစ္တက်ရွိေစေရး ဘုရားေဂါပကလူၾကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေန ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)

Leave a Commentေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး ဘုရားေျမာက္ေစာင္းတန္းရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ား
စနစ္တက်ရွိေစေရး ဘုရားေဂါပကလူၾကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေန

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ခရိုင္ ၊ျပည္ျမိဳ႕ရွိ က်က္သေရေဆာင္
ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ (၂၆၀၅)
ႏွစ္ျပည္႔ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ႏွင္႔(၁၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္
ေတာ္ဖြင္႔လွစ္အပူေဇာ္ခံပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ ျပီးစီး
ခဲ႔လို႔ ျပည္ျမိဳ႕သားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လြန္စြာမွဝမ္းသာမဆုံး
ျဖစ္ရပါတယ္။

သို႔ပါေသာ္လည္း ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးအား ဖူးေမွ်ာ္
ၾကည္ညိဳရန္သြားလာရာ ေျမာက္ေစာင္းတန္းလမ္းရွိ ေစ်းဆိုင္
မ်ားသည္ ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာ
မိမိတို႔ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေစာင္းတန္းလမ္းထိ
ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လမ္းႏွင္႔လြတ္ကင္း
ေအာင္ထားရွိျခင္းမရွိဘဲ ဘုရားဖူးမ်ားသြားလာရာလမ္းထိ ေရာက္
ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ မလြတ္မလပ္က်ဥ္းေျမာင္း
ေသာလမ္းကိုျဖတ္သြားေနရျပီး ေစ်းဆိုင္ရွိခင္းက်င္းေရာင္းခ်ထားေ
သာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို နင္းမိသည္႔အခါ ဘုရားဖူးမ်ားအား ေအာ္ဟစ္
ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ၊ေစ်းဆိုင္ခင္းထားသည္႔ေရွ႕သို႔ ခုန္မ်ားထုတ္ထိုင္ကာ
လမ္းနဲ႔မလြတ္မလပ္ျဖစ္ေနသည္႔အတြက္ ဘုရားဖူးမ်ားစိတ္အေႏွာက္
အယွက္ျဖစ္ေနတာကိုေရာ ဘုရားၾကီးေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားသိရွိပါသလား။

ထို႔အျပင္ ေစ်းဆိုင္မ်ားသည္ ဘုရား၏ပရဝဏ္အတြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ
ေစ်းဆိုင္မ်ားျဖစ္သည္႔အလား ဘာသာ သာသနာနဲ႔ပတ္သက္ျပီးအသုံးအ
ေဆာင္ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ၊ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ား
ေရာင္းခ်ေနသည္႔ဆိုင္မ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ဝယ္သူမ်ားႏွင္႔ေျပာဆိုရာတြင္
ေသာ္လည္းေကာင္း ၊မိမိကုန္းပစၥည္းေရာင္းခ်ရေရးအတြက္ ေခၚယူရာတြင္
လည္းေကာင္း ယဥ္ေက်းေျပပစ္မႈရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။အခုေတာ႔အဲဒီလိုမရွိဘဲ
ဘုရားဖူးလာျပည္သူမ်ားႏွင္႔မၾကာခဏစကားမ်ားျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အ
တင္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားက မိမိကုန္ပစၥည္းအား ကိုင္ၾကည္႔ျပီးမ
ဝယ္ျဖစ္လွ်င္ မေျခမငံေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိေနတာကိုေရာ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား
သိရွိပါသလား။

အဆိုပါ ဆိုင္ခန္းမ်ားအား ဘုရားေဂါကအဖြဲ႕မွ ေရာင္းခ်စဥ္အခ်ိန္ထဲက ဘုရား
ေစာင္းတန္းဆိုင္ခန္း၌ ေစ်းဆိုင္ဖြင္႔မည္ဆိုလွ်င္ လိုက္နာရမည္႔စည္းကမ္းေတြရွိ
ပါတယ္။ဥပမာ ဆိုင္ခန္းေစ်းသည္မ်ားဟာ ဆိုင္ခန္းေရွ႕ႏွစ္ေပ
သာ မိမိကုန္ပစၥည္းေတြကိုခ်ေရာင္းရန္ စည္းကမ္းထုတ္ထားေသာ္လဲ လိုက္
နာျခင္းမရွိျခင္း ၊ေဘာပကအဖြဲ႕မ်ားမွ စနစ္တက် စီမံမႈမရွိျခင္းႏွင္႔ေစာင္းတန္း
မ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္းမရွိတဲ႔အတြက္ အခုလိုဘုရားဖူးျပည္သူမ်ား စိတ္ညိဳညင္ဖြယ္
ရာျဖစ္လာရတာကို ဘုရားၾကီးေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားသိရွိပါသလား။

ေရႊဆံေတာ္ဘုရားၾကီးတြင္ ဓါတ္ေလွခါးႏွစ္စင္းရွိပါတယ္ဆိုတာျပည္ျမိဳ႕
ရွိ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားႏွင္႔ရပ္ေဝးရပ္နီးမွျပည္သူမ်ားသိရွိျပီးျဖစ္ပါတ
ယ္။သို႔ပါေသာ္လည္း အဆိုပါဓါတ္ေလွကားႏွစ္စင္းအနက္မွ မူလပထမ
ဓါတ္ေလွကားအား ရံဖန္ရံခါမွသာ အသုံးျပဳျပီး ခြင္႔ထူးခံလူတန္းစားမ်ား
ဘဲလ္ႏွိပ္ေခၚမွအတက္အဆင္းလုပ္ေနတာကိုလဲ ျပည္သားတစ္ေယာက္
အေနနဲ႔ေတြ႕ျမင္ခံစားေနရတဲ႔ကိစၥတစ္ခုပါဘဲ။ဘုရားဖူးနဲလို႔ ပ်က္ဆီးမႈသ
က္သာေအာင္ ဓါတ္ေလွကားတစ္စင္းထဲအသုံးျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကို နား
လည္သေဘာေပါက္ပါေသာ္လည္း တခါတရံကိုယ္နဲ႔ၾကံဳလို႔ အေျပးအလႊား
ေလးလိုက္မယ္အလုပ္ “မရဘူး မရဘူး အ႔ဲဓါတ္ေလွကားက ဆင္းလို႔မရဘူး
တဲ႔”ဒါဆိုရင္ေရွ႕က ဆင္းတဲ႔ ဦးေလးၾကီးက တိုက္ပုံပါျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အျခား
ျပည္သူေတြကတိုက္ပုံ မပါလို႔လား ဆိုတာေမးစရာျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။  

၄င္းကဲ႔သို႔ေသာ ေဖာ္ျပရန္မသင္႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြကို ျပည္ျမိဳ႕
ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီျမတ္ၾကီးတြင္ လက္ရွိေဂါပကတာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားတြင္သာ တာဝန္အျပည္႔အဝရွိပါ
ေၾကာင္းႏွင္႔မိမိတို႔လက္ရွိတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ အပိုင္းအားတိတိ
က်က်ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သားတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ အ
ျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔ကာ ေဝဖန္ေထာက္ျပေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။         ။အဆိုပါေရးသားထားေသာ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈႏွင္႔ပတ္
သက္၍ အျပည္႔အဝတာဝန္ယူပါေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳအပ္ပါသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09-423671883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ

Read More...

Facebook Like Page