Thursday, December 15, 2016

လိုင္စင္အနက္ျဖင္႔ခရီးသည္တင္ေျပးဆြဲေနေသာကား မ်ားအားစိစစ္ စစ္ေဆးကာ ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္ ဟုသိရ ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)

Leave a Comment

လိုင္စင္အနက္ျဖင္႔ခရီးသည္တင္ေျပးဆြဲေနေသာကား
မ်ားအားစိစစ္ စစ္ေဆးကာ ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္
ဟုသိရ

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိကုန္တင္ကုန္ခ်ျပဳလုပ္ေနေသာယာဥ္
မ်ားႏွင္႔လိုင္စင္အနက္ျဖင္႔ ခရီးသယ္တင္ေျပးဆြဲေနေသာ
ကားမ်ားအားစိစစ္ စစ္ေဆးကာ ထိေရာက္စြာအေရးယူေ
တာ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


ျပည္ခရိုင္ ၊ျပည္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ အခ်ိဳ႕
ကားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဝင္ထားျခင္းမရွိဘဲ ခရီး
သည္တင္ေျပးဆြဲေနေၾကာင္းလုပ္ငန္းလိုင္စင္ဝင္ကာ ႏို
င္ငံေတာ္အခြန္ေဆာင္ထားသူ ကားပိုင္ရွင္တစ္ဦးကေျပာ
သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က သိန္းသုံးဆယ္ေလာက္အကုန္အက်ခံ
ျပီး လိုင္ရေအာင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရေအာင္လုပ္ထားရတာ
ဗ်။အဲဒါကိုသူတို႔ေတြ အခုလိုလုပိငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ လိုင္စင္
အနက္ေတြနဲ႔လိုင္းေျပးဆြဲေနေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က
နစ္နာတယ္၊ဒီလိုလုပ္လို႔ရတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ လု
ပ္ငန္းလိုင္စင္မလုပ္ဘဲနဲ႔ လိုင္စင္အနက္နဲ႔ဘဲ ခရီးသယ္တင္
မယ္ျဖစ္လား”ဟု ခရီးသယ္တင္ေျပးဆြဲေနတဲ႔ ယာဥ္ပိုင္ရွင္တ
စ္ဦးကေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင္႔သယ္ယူပို႔ေ
ဆာင္ေရးၾကီးၾကပ္ ညိႈ႕ႏိႈင္းမႈ႕ဌါနမွ ျပည္ခရိုင္ဦးစီးမွဴးအား ေမး
ျမန္းရာခဲ႔သည္။

“က်မတို႔အေနျဖင္႔ ျမိဳ႕တြင္းေရာက္၍ ကုန္တင္/ကုန္ခ်ျပဳလုပ္ေန
ျခင္း၊ျမိဳ႕တြင္းအေျချပဳရပ္နားသည္႔ အေဝးေျပးယာဥ္အသင္းမ်ား
အေနျဖင္႔စည္ကမ္းမဲ႔ရပ္နားေျပးဆြဲျခင္းတို႔အား တစ္လကို(၅)
ၾကိမ္(၆)ၾကိမ္ခန္႔နယ္ေျမအတြင္း ကြင္းဆင္းကာ စည္းကမ္းမဲ႔
ယာဥ္မ်ားကိုအဖမ္းဆီးကာ ဒဏ္ေငြရိုက္ခဲ႔ပါတယ္။ျပီးခဲ႔တဲ႔လ
ကဆိုရင္ (၉)စီးဒဏ္ရိုက္ခဲ႔ျပီး (၂)ကိုေတာ႔ ယာဥ္ထိန္းရဲကိုလႊဲ
အပ္အမႈဖြင္႔ခဲ႔ပါတယ္။။ျပီးေတာ႔ အဖြဲ႕ေပါင္းစုံနဲ႔လိုက္လံစစ္ေဆး
အေရးယူမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ႔ေန
ရာမွာ ယာဥ္ေမာင္ေတြကမေျခမငံဆက္ဆံတာကိုလဲခံရတယ္
ဒါေၾကာင္႔ က်မကအစည္းအေဝးမွာတင္ျပျပီး အေနာက္ထပ္ဖမ္း
ဆီးတဲ႔အခါမွ ဒဏ္ေငြ(၃)ေသာင္းမရိုက္ေတာ႔ဘဲ ယာဥ္ထိန္းရဲတ
ပ္ဖြဲ႕ကတဆင္႔တရားစြဲမွာပါ။တရားရုံးက ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ဒဏ္ေငြေဆာ
င္ရရင္ ဒီထက္မကေငြပိုျပီးဒဏ္ေငြေဆာင္ရသလို အလုပ္လဲပိုရႈပ္
သြားမယ္”ဟု ျပည္ခရိုင္ဦးစီးမွဴး ေဒၚျမျမမြန္ ကေျပာသည္။

ျပည္ျမိဳ႕တြင္ အဓိကလမ္းမမ်ားျဖစ္ေသာ လမ္းရွည္လမ္း၊လမ္းမေ
တာ္လမ္း ၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းစသည္႔ ျမိဳ႕တြင္းလမ္းေတြမွာ ယာဥ္ေမာင္
သူတို႔၏ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းမလိုက္နာ၍လည္းေကာင္း၊ဌာ
နဆိုင္ရာကားမ်ားက စည္းကမ္းမဲ႔ရပ္ျခင္းေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊ကို
ယ္႔အက်ိဳးစည္းပြားေရးကိုသာၾကည္႔ျပီး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ခါးေနတဲ႔
ဆိုင္ရွင္မ်ားေၾကာင္႔လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ အမ်ား
ျပည္သူစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ရာ အမ်ားပိုင္လမ္းေတြမွာယာ
ဥ္ပိတ္ဆို႔မႈေက်ာပိတ္ဆို႔မႈေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရႊာကအမ်ိဳးေတြကို ေစ်းလိုက္ပို႔တာပါ။ခရီးသယ္တင္
လိုင္းဆြဲတာမဟုတ္ပါဘူး။ကားတစ္စီးလုံးမွာပါတဲ႔သူေတြအားလုံးက
အမ်ိဳးေတြပါ”ဟု လိုင္စင္အနက္ျဖင္႔ ေဘးဘယ္ညာတြင္ ဆီဗုံးမ်ား၊ ေ
စ်းျခင္းေတာင္းမ်ား၊ကုန္မ်ား၊ရြာသူ/ရြာသားမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ
ကားတစ္စီးမွယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးကေျပာသည္။

ထိုသို႔ျမိဳ႕တြင္လမ္းမ်ားအား ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆို႔မႈႏွင္႔ပတ္သက္ျပီးယာဥ္
ၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက တိတိက်က်သက္သက္မွတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္
မႈမရွိဘဲ တစ္ေရးႏိႈးမွတစ္ခါသာဖမ္းဆီးျပီး အေျခခံလူတန္းစားမ်ားဆီး
ေသာဆိုင္ကယ္မ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူဒဏ္ရိုက္ေနတာကိုလဲ ေ
တြ႕ျမင္ရပါသည္။အမွန္တကယ္ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းအပါ
အဝင္ ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဌါနမ်ားျဖစ္
တဲ႔ ခရိုင္ပို႔ဆက္ဦးစီးဌါန၊ခရိုင္ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး
ဌါန၊ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံး၊ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ယာဥ္ထိန္း
တပ္ဖြဲ႕၊ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ(ယကက) စသည္႔အ
ဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္း၍ တစ္ပတ္မွာ (၃)ရက္ဆိုင္ကယ္ဖမ္း၊က်န္(၂)ရက္မွာ
လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ ခရီးသယ္တင္ေျပးဆြဲေနေသာကားမ်ား၊လုပ္
ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ ကုန္တင္/ကုန္ခ် ျပဳလုပ္ေနေသာကားမ်ား၊ယာဥ္ႏွစ္
ထပ္ရပ္ေသာကားမ်ားႏွင္႔ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆို႔ခရီးသယ္တင္ေသာကား
ေလးလိုင္းမ်ားမွ ယာဥ္မ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
ေရးသားေဖာ္ျပအပ္သည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page