Sunday, October 9, 2016

မိဳ႕နယ္လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းအလုပ္ရံု မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားပန္းေတာင္းျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္

Leave a Comment

မိဳ႕နယ္လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းအလုပ္ရံု မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားပန္းေတာင္းျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ပန္းေတာင္း၊ေအာက္တိုဘာ(၇)

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ပန္းေတာင္းျမိဳ႕တြင္ ၇.၁၀.၂၀၁၆ ရက္ေန႕ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာခန္းမၾကီးတြင္ ျမိဳ႕နယ္လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းအလုပ္ရံု မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားအားက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ အခမ္းအနားအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန တို႔မွက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။“အေျခခံမႈ၀ါဒေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔အမ်ဳိးသားေရးကိစၥေတြ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုျခံဳစြာနဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာျပီ။ျပည္သူလူထုကို တရားမွ်တစြာကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္လံုျခံဳစြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုတဲ့အေျခခံမႈေလးရပ္အေပၚမွာေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာအကုန္လံုးသိၾကပါတယ္။ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔အမ်ဳိးသားေရးတားစီးေရးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ေခါင္းေဆာင္ျပီးေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္က မျငိမ္းခ်မ္းခဲ့တဲ့အျဖစ္ေတြကို ယေန႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ ေနတာသိထားၾကျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔အမ်ဳိးသားေရးတာစီးတဲ့ေနရာမွာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္စရာရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑အေနနဲ႔ ဒီေန႔ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခန္းအနားကတစ္ခုအပါ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္ ကေျပာသည္။အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္မွ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ရံုးခ်ဳပ္ဦးစီးအရာရွိ ဦးေအာင္ေ၀ထြန္း ႏွင့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ရံုးခ်ဳပ္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီေထြးတို႔မွ စီမံကိန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားေၾကာင္းသိရသည္။“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၉၄-ျမိဳ႕နယ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ေက်းရြာေပါင္း ၁၅၉၄-ရြာမွာ ဒီႏွစ္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပႈးေပါင္းျပီး  က်န္းမာေရး ပညာေရးကိစၥေတြကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြရွိပါတယ္။ေက်းရြာေတြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေရတြင္း၊ေရကန္ရရွိေရး၊အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေရရရွိေရးေတြအတြက္ ပိုက္လိုင္းသြယ္ျပီးေပးေ၀ေနတာေတြေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ကမၻာ့ဘဏ္ကေခ်းေငြယူျပီး ရရွိတဲ့ေငြကို ေက်းရြာျမိဳ႕နယ္ေတြျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္လာတာ ဒီႏွစ္မွာ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ပါ၀င္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာကိစၥေတြကို ဒီအခန္းအနားျပဳလုပ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္သိတာေတြခ်ျပေပးတာျဖစ္ပါတယ္။လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းဆိုတာ အေျခခံအေဆာက္အအံုအေသးစားေတြျဖစ္တဲ့ လမ္း၊တံတား၊စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ေဆးေပးခန္းေလးေတြ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က အသစ္တည္ေဆာက္ေပးတာတို႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြန္းမံေပးတာတို႔ေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေပးတာပါ။ဒီလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ေက်းရြာသူ/သားေတြအားလံုးသေဘာတူမွသာလုပ္ေဆာင္သြားမ်ာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္  ဦးျမင့္ဦး ကေျပာသည္၊အဆိုပါ အခမ္းအနားအား တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊တိုင္း ႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ေက်းလက္ဦးစီး CDD ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖ/ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားအင္အား ၄၀၀၀-(ေလးေထာင္)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရျပီး ၄င္း ျမိဳ႕နယ္လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းအလုပ္ရံု မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားအား ထိုေန႔ေန႔လည္(၁၂)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုးသြားေၾကာင္းသိရသည္။K3(pyay)ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ

ျပည္သတင္းလူငယ္(ျပည္သတင္း)09253311019
0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page