Sunday, October 9, 2016

ပရဟိတအက်ဳိးအမွန္သယ္ပုိး စင္စစ္ဧကန္ ျမတ္နိဗာန္ ျပည့္သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

Leave a Comment

ပရဟိတအက်ဳိးအမွန္သယ္ပုိး စင္စစ္ဧကန္ ျမတ္နိဗာန္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြ၊ လူမႈေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲဲ႕ေတြ၊ နာေရးကူညီမႈ အသင္းေတြ၊
ေစတနာရွင္ျပည္သူေတြ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကုိယ္
က်ဳိးမဖက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာကုိ ျပည္သူမ်ားအသိပင္
ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုပရဟိတေဆာင္ ရြက္ေနတဲ႔သူေတြကို အ
ခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက တုိက္ခိုက္ျခင္းကုိလည္း ပရဟိတ ေဆာင္
ရြက္သူတခ်ဳိ႕ ခံေနရသည္မွာစိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ၾကားသိျမင္
ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ဒါေပမဲ႔လည္း ဘယ္လိုအတိုက္အခိုက္ေတြဘဲရွိရွိ ရင္ထဲတြင္ရွိ
ေသာ ပရဟိတစိတ္ထားကုိ ေရွ႕တန္းတင္၍ ပရဟိတ လုပ္ငန္း
ေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနကာ ယခုဆုိလွ်င္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ နဂါး
လိန္လမ္းတြင္ ပရဟိတပါရမီ လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္း
တစ္သင္း ထပ္မံေပၚေပါက္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အဆိုပါ လူမႈကူညီ
ကယ္ဆယ္ေရးအသင္းသည္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕အ
နီးတ၀ိုက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္၊ ယာဥ္မေတာ္တ
ဆမႈအျပင္ အျခားကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပရဟိတပါရမီလူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအသင္း
တာဝန္ရွိသူထံမွ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီအသင္းကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား
တာပါ။ အသင္းထဲမွာဆုိရင္ ရပ္ကြက္ေပါင္းစုံက လူငယ္ေတြပါတ
ယ္။ အဓိကသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင္႔ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြား
တဲ႔ေနရာေတြကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီသြားေရာက္ကာကူညီကယ္ဆ
ယ္မႈလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအသင္းက စ
တင္ဖြဲ႕စည္းတာ မၾကာေသးတဲ့အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြရွိတယ္။
လူနာတင္ယာဥ္ထြက္ဖို႔အတြက္ အသင္းသားေတြကပဲ ဆီဖိုးအတြ
က္ အလွဴေငြထည့္ၿပီး အေရးေပၚကိစၥေပၚလာရင္ ကားထြက္ႏုိင္ေ
အာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္လို႔”ပရဟိတပါရမီ လူမႈကူညီ ကယ္ဆ
ယ္ေရးအသင္းမွ ဒုဥကၠ႒ ကိုေအာင္ထြန္း မွ ေျပာသည္။

ဒီအသင္းက လူနာကုိကယ္ဆယ္တဲ့ေနရာမွာလည္း သက္ေတာင့္
သက္သာႏွင့္ စနစ္တက် အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေဆးကုသမႈခံယူ
မည္႔ ေနရာေရာက္ေအာင္အထူးဂရုစုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကိုလဲ
စာေရးသူသတင္းယူသည္႔အခါ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပါဘဲ။လူနာတ
င္ကား အသုံးျပဳရာတြင္လည္း စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ လူနာအေျခအ
ေနေပၚမူတည္၍  ဥၾသသံကုိ သတ္မွတ္ထားတ့ဲအတုိင္း ေဆာင္ရြက္
ျပီး ယာဥ္ေမာင္းရာတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရး အထူးၾကပ္မတ္
ေဆာင္ရြက္ထားတယ္ဆိုတာကုိလည္း ၄င္းအသင္းမွသိရွိခဲ႔ရသည္။

“လူနာေတြကို သယ္ေဆာင္ရာမွာ ရရွိထားသည့္ ဒဏ္ရာႏွင့္လိုက္၍
လူနာအသက္သာဆုံး ျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက်သယ္ေဆာင္ရန္ အသင္း
သား ေတြကုိလည္း သင္တန္းပုိ႔ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္မေတာ္တ
ဆျဖစ္တဲ့ ေနရာေရာက္ရင္လည္း လူနာ၏ အသက္ကုိသာ အဓိကထား
ျပီး ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရာက္သည္ျဖစ္ေစ လူနာ
သယ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္။အသင္း
သားေတြကိုလည္း လူနာသယ္ေဆာင္ျခင္းလူနာျပဳစုျခင္း၊ယာဥ္ အႏၲရာ
ယ္ ကင္းေဝးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရက္တိုသင္တန္း
မ်ား ပို႔ခ်ကာ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”လို႔ သတင္းႏွင္႔ျပန္ၾကားေရးတာဝန္
ခံ ကိုရာျပည္႔ ကေျပာသည္။

ဒီအသင္းက ျပည္ျမိဳ႕အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ျပည္သူေတြရဲ႕
အသက္တစ္ေခ်ာင္း လြယ္ လြယ္ေလးမဆုံးရႈံးရေအာင္ ကူညီကယ္ဆ
ယ္ ေနတဲ႔အသင္းတစ္သင္းဆိုလဲ မမွားပါဘူး။ဒါ႔ေၾကာင္႔ျပည္သူေတြကို
ကူညီေနတဲ႔အသင္းအတြက္ တစ္ေထာင္႔တစ္ေနရာကေန ျပည္သူေတြ
က ပံ႔ပိုးမႈ႕ေတြျပဳလုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ အသင္းသားေတြ ဝမ္းသာပိတီျဖစ္
ရသလို ဒီထက္မက ျပည္သူေတြအသက္ကိုကယ္တင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတ
ယ္လို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ကုသိုလ္ယူရင္ ကၽြန္ေတာ္တတ္သေလာက္
ေလးနဲ႔ ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ


0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page