Monday, June 13, 2016

မၾကီးထံုးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ႏွင့္ ေတာင္က်ေရစီးဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ေက်းလက္လမ္းမ်ား ႏွင့္ စပါးပ်ဳိးခင္းလယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီး သြားလာေရးအခက္ခဲၾကံဳေတြ႔

Leave a Commentမၾကီးထံုးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ႏွင့္ ေတာင္က်ေရစီးဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ေက်းလက္လမ္းမ်ား ႏွင့္ စပါးပ်ဳိးခင္းလယ္ယာေျမမ်ားပ်က္စီး သြားလာေရးအခက္ခဲၾကံဳေတြ႔

 

ပန္းေတာင္း၊ဇြန္၊၁၃

 

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိသည့္ မၾကီးထံုးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွာ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈႏွင့္ေတာင္က်ေရစီးဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလမ္းမ်ား ႏွင့္ ယင္းေက်းရြာအတြင္းရွိ စပါးပ်ဳိးခင္းမ်ား၊သီပင္စားပင္မ်ားစြာပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

 

အဆိုပါ မၾကီးထံုးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွာ ဇြန္-၆-ရက္ေန႔မွစတင္ကာရြာသြန္းခဲ့သည့္မိုးေရ ႏွင့္ ဇြန္-၁၂ ရက္ေန႔ည ၁၁-နာရီမွ ၁-နာရီအခ်ိန္ခန္႔အထိ မိုးသည္းထံစြာရြာသြန္းမႈ ႏွင့္ ေတာင္က်ေရစီးဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ မၾကီးထံုးေက်းရြာ ႏွင့္ ေကြ႕မေက်းရြာတို႔အား ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ ၂-မိုင္ေက်ာ္ေက်းလက္လမ္းမ်ား အပိုင္းလိုက္ ၁၄-ပိုင္းပ်က္၍ က်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားထံကသိရသည္။

 

“ရြာမွာအမကစာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းရွိတယ္၊ေကြ႕မစာသင္ေက်ာင္းနဲ႔၊ဆင္ကူးအမကစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာစာသင္ေနတဲ့ေက်ာင္းသား/သူေတြသြားလာေရးအခက္ခဲေတြျဖစ္ေပၚေနတယ္။က်ဲျပီးသားစပါးစိုက္ခင္းေတြနဲ႔ပ်ဳိးျပီးသားစပါးပ်ိဳးခင္းေတြအကုန္ပ်က္စီးသြားတယ္။မ်ဳိးစပါးေတြကို သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးေတြကူညီခ်ေပးေစခ်င္ပါတယ္။လမ္းကိစၥကိုလည္းအျမန္ဆံုးလာေရာက္ေျဖရွင္းေပးေစခ်င္ပါတယ္။ေတာင္က်ေရနဲ႔မိုးရြာမႈေတြေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ထိခုက္တာေတြမရွိပါဘူး။” ဟု မၾကီးထံုးအုပ္စု၊ေကြ႔မေက်းရြာ၊ဦးဟိုက္လိတ္-ကေျပာသည္။

 

အဆိုပါ ေက်းလက္လမ္းအား ေဒသခံမ်ားမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ၂-မိုင္ေက်ာ္လမ္းအား မၾကီထံုး ေက်းရြာ ႏွင့္ ေကြ႕မေက်းရြာသို႔ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာနဦးစီး၍ ယင္းလမ္းအား ၂၀၁၃/၁၄ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ရံပံုေငြ ၁၁.၁၅-သန္းတန္ဖိုးရွိ မၾကီးထံုးေက်းရြာ ႏွင့္ ေကြ႕မေက်းရြာသို႔ ၁-မိုင္ေက်ာ္အရွည္အား ဖူးပြင့္ေ၀ကုပၼဏီမွ တာ၀န္ယူျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးခဲ့တာျပီး ယခုလိုလမ္းမ်ား ႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးသြားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား သြားလာေရးအခက္ခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

အဆိုပါမၾကီးထံုးအုပ္စုအတြင္းရွိ ဆင္ကူးေက်းရြာ အမကစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပံုမွန္တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၆-ဦးရွိေသာ္လည္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ႏွင့္ ေတာင္က်ေရစီးဆင္မႈတို႔ေၾကာင့္ လမ္းမ်ားပ်က္စီးသြားခဲ့၍ စာသင္ေက်ာင္းကပံုမွန္ဖြင့္ထားေသာ္လည္း တက္ေ၇ာက္လာသည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွာ ၉-ဦးခန္႔သာတက္ေရာက္လာႏိုင္ေက်ာင္း လမ္းပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ားလမ္းျပဳျပင္ရာတြင္လုပ္အားေပးအေနျဖင့္ပါ၀င္ေနၾကရ၍ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းသို႔မလြတ္ႏိုင္တာျဖစ္ျပီး ဆရာ/မမ်ားအားလံုးကေတာ့ ယင္ေက်းလက္လမ္းမၾကီးေပၚ ၁-မိုင္ေက်ာ္ေလာက္ကို ေျခလွ်င္လာ၍ ပညာသင္ၾကားေပးေနရတယ္ဟု မၾကီးထံုးအုပ္စု၊ဆင္ကူးေက်းရြာ အမကစာသင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးသန္းထြန္း-ကေျပာသည္။

 

“ပ်က္စီးသြားတဲ့လမ္းကိစၥေတြကို သက္ဆိုင္ရာအထက္ဌာနအဆင့္ဆင့္တင္ျပထားပါတယ္။မွတ္တမ္းပံုေတြရိုက္ကူးျပီးတင္ျပထားပါတယ္။မၾကီးထံုးနဲ႔ေကြ႕မလမ္းကို ၁-မိုင္ေက်ာ္၂၀၁၃/၁၄ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္နဲ႔ရံပံုေငြ ၁၁.၁၅သန္းကုန္က်ခံျပဳျပင္ေပးထားပါျပီ။အခုပ်က္သြားတယ္ဆိုေတာ့ ပထမဆံုးခရိုင္အဆင့္ကိုတင္ျပေပးပါမယ္။လာမည့္ ၂၀၁၆/၁၇ ဘတ္ဂ်က္မွာ ဒီလမ္းေပၚမွာေရစီးေရလာေရထြက္ေကာင္းဖို႔အတြက္ တံတားေတြ ေရထြက္ေပါက္ျပြန္ေတြ အဓိကထားျပီးတည္ေဆာက္ေပးသြားမွာပါ။က်န္တာကေတာ့ လူၾကီးေတြလမ္းညႊန္မႈအတိုင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမ်ာပါ။”ဟု ပန္းေတာင္းျမိဳ႕၊ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ(၂)၊ေဒၚေမသူစိုး-ကေျပာသည္။

 

အဆိုပါပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ၆-ရက္ခန္႔ဆက္တိုက္ရြာသြန္းခဲ့သည့္မိုးေရမ်ား၊ေတာင္က်ေရမ်ားေၾကာင့္ ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမဧက ေသာင္းေက်ာ္အထိ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရျပီး မၾကီးထံုးအုပ္စုအတြင္းရွိ မၾကီးထံုးရြာ၊ေရႊပန္းေတာ၊ဆင္ကူး၊ေကြ႕မ၊သဲျဖဴ၊သစ္ဆိမ့္ကုန္းစသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ အလုပ္သမား၊လယ္သမား၊ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ၊ဆရာ/မမ်ား သြားလာေရးခက္ခဲမႈမ်ားရွိေနျပီး ယင္းေက်းရြာမ်ားမွ စပါးပ်ဳိးခင္းမ်ားပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေၾကာင့္ မ်ဳိးစပါးမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာန ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္းသိရျပီး ပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္ေက်းလက္လမ္းအား အျမန္ဆံုးကူညီေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္းေဒသခံရြာသူ/သားမ်ားထံကသိရသည္။

 

ဒီမိုကေရစီတူေဒးေန႕စဥ္သတင္းစာ-K3(pyay)

 

ျပည္သတင္းလူငယ္-ျပည္သတင္း(၀၉-၂၅၃၃၁၁၀၁၉)0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page