Wednesday, August 19, 2015

အမည္မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ႔ပါသျဖင္႔ျပန္လည္ျပဳ ျပင္ေဖာ္ျပပါသည္။ သရက္ေတာရက္ကြက္ ေက်ာင္းကုန္း မင္းတဲလမ္းတြင္ ေက်ာက္ဒိုင္မ်ားေၾကာင္႔ လမ္းမ်ားပ်က္ဆီးေနဟုေဒသခံ ကဆို ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

Leave a Comment

သရက္ေတာရက္ကြက္ ေက်ာင္းကုန္း မင္းတဲလမ္းတြင္
ေက်ာက္ဒိုင္မ်ားေၾကာင္႔ လမ္းမ်ားပ်က္ဆီးေနဟုေဒသခံ
ကဆို
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းကုန္း
မင္းတဲလမ္းတြင္ ေက်ာက္ဒိုင္သို႔ကားမ်ားဝင္ထြက္သြားလာျခင္း
ေၾကာင္႔လမ္းမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဒသခံကဆိုသည္။

အဆိုပါမင္းလမ္းသည္ ျပီးခဲ႔သည္႔ျမစ္ေရျမင္႔တက္တုန္းက ေရမ်ား
လမ္းကိုဖုံးလႊမ္းျပီးေရက်၍ေက်ာက္ဒိုင္မ်ားလုပ္ငန္းျပန္လုပ္ခ်ိန္တြင္
ေက်ာက္ဒိုင္သို႔ကားမ်ား ဝင္ထြက္ျခင္းေၾကာင္႔လမ္းပ်က္ဆီးရေၾကာင္း
ေဒသခံကေျပာသည္။

“ေရက်တဲ႔အခ်ိန္က သိပ္မၾကာေသးေတာ႔လမ္းေတြကအသား
မက်ေသးဘူး။အဲလိုအသားမက်တဲ႔အခ်ိန္မွာေက်ာက္ဒိုင္ကို
ေက်ာက္သယ္ရန္ဆယ႔္ႏွစ္ဘီကားေတြ တစ္ေန႔ႏွစ္စီးေလာက္
အနည္းဆုံးျဖတ္တယ္။ေဖာကားေတြကေတာ႔အမ်ားၾကီးပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကားေတြဝင္ထြက္ ျဖတ္သန္းတာကို မေျပာ
လိုပါဘူး၊ဒါေပမဲ႔အဲဒီကားေတြေၾကာင္႔အခုဆိုရင္လမ္းက
အရမ္းပ်က္ဆီးသြားတယ္”ဟု ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူတစ္ဦး
ျျဖစ္တဲ႔ဦးသိန္းေဖ ကေျပာသည္။

လမ္းေတြပ်က္ဆီးလို႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ကိုျမင္႔ခ်ိဳကို
အၾကိမ္ၾကိမ္သြားေျပာေတာ႔ကၽြန္ေတာ္လဲတားလို႔မရဘူး၊
ကားေတြဝင္တဲ႔ဓါတ္ပုံကိုရုိက္ျပီးတင္ခိုင္းတယ္၊သူကမွတဆင္႔
ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုဆက္ျပီးတင္ေပး မယ္ေျပာတယ္။
ဆယ္အိမ္မႈး ေသာင္းမင္းဦး ကကမ္းနားလမ္းပဲ ဘြတ္လည္မွာ
ေပါ႔ဘြတ္မလည္ေစျခင္ရင္ကတၱရာခင္းလိုက္လို႕ကၽြန္ေတာ္႔
ကိုေျပာတယ္။(၁၇)ရက္ေန႔က ဆယ္႔ႏွစ္ဘီးကား လမ္းမွာနစ္ေန
တယ္ သူတို႔ေျပာသလိုဓါတ္ပုံေတာ႔မရိုက္ထားဘူး၊ဗီဒီယိုရိုက္
ျပီးမွတ္တမ္းတင္ထားတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္ကြက္ထဲကျပည္
သူေတြကလမ္းေတြပ်က္ဆီးေနတာကိုေတာ႔မလိုလားက်ဘူး
ဒါေပမဲ႔မေျပာရဲက်ဘူးအေၾကာက္တရားကရွိေနတယ္ ဒါေၾကာင္႔
ကၽြန္ေတာ္အခုလို ေျပာရတာပါဟု ဦးသိန္းေဖ ကဆက္လက္ေျပာ
ေျေျေေေသည္။

ဧရာဝတီျမစ္မွရရွိေသာ ျမစ္သဲ ၊ေက်ာက္မ်ားကို စုပုံျပီး
ကားၾကီးကားငယ္မ်ားျဖင္႔အျခားေနရာမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်သည္႔
အတြက္ ေက်ာင္းကုန္းမင္းတဲလမ္းကိုအသုံးျပဳေနတာျဖစ္ျပီး
အဆိုပါလမ္းပ်က္ဆီးရသည္႔အတြက္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းရွိမရွိ
ေမးျမန္းရာ”အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာက္ၾကီးေတြမွာထား
ပါတယ္ ၊လမ္းကိုေတာ႔ျပင္ေပးမွာပါျပင္ေနရင္းကုန္
ကိုလဲထုတ္မွာပါ။ေက်ာက္ဒိုင္က တစ္ဒိုင္ထဲမဟုတ္
ဘူး၊အျခားဒိုင္ေတြနဲ႕လည္းညႈိႏိႈင္းေနပါတယ္ဟု"ပာု
ကိုျဖိဳးေလး ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ျမစ္ထဲတြင္ေက်ာက္စုတ္ျခင္း၊ေက်ာက္ဒိုင္မ်ားေရာင္း
ခ်ျခင္းမ်ားအား ျပည္ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္
လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ဂရပ္မ်ားေတာင္းယူျပီးခြင္႔ျပဳမိန္႔ၾကမွလုပ္ငန္းမ်ား
လည္ပတ္ရတာျဖစ္ျပီး ေက်ာက္စုတ္စက္ေလွမ်ား၊ေက်ာက္ဒိုင္မ်ား
တြင္လဲ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အဆင္႔ ဆင္႔ အုပ္စုအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းလဲသိရသည္။

သရက္ေတာရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအားေမးျမန္းရာ”
မေန႔က လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးကို လမ္း
ေတြကိုျပဳျပင္ဖို႔ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအစီအမံနဲ႔ရပ္ကြက္ကပူး
ေပါင္းျပီးလက္ရွိေက်ာက္ၾကီးေတြခ်ေနျပီ၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပင္ေနျပီ
ဒီေန႔လဲဆက္ျပင္မွာပါ၊မေန႔ကေက်ာက္ၾကီးသုံးက်င္းနဲ႔ေျမနီနဲ႔ခ်
ထားျပီးျပီ၊အသြားအလာအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ရပ္ကြက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆိုဒ္ကလဲဖိဖိဆည္းဆည္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန
ပါတယ္။
မေန႔ကအထိတဝက္ေက်ာ္ေလာက္ျပီးေနပါျပီ။ဒီေန႔လဲရာသီဥတု
ေကာင္းရင္ေက်ာက္ၾကီးခ်ျပီး ေျမနီထပ္ဖို႔မွာပါ၊ကုန္ထုတ္မႈနဲ႔ပတ္
သက္လို႔ ဟိုဘက္ေက်ာက္ဒိုင္ကိုအခုယာယီပိတ္ထားပါတယ္။
ဒီဘက္ေက်ာက္ဒိုင္ကိုေတာ႔ဒီေန႔(၁၉)ရက္ေန႔ေန႔ခင္း ညေန
ေလာက္လုပ္ငန္းယာယီပိတ္ခိုင္းထားမွာပါ”ဟု သရက္ေတာ
ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင္႔ခ်ိဳ ကေျပာသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883


0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page