Thursday, June 8, 2017

(၃)တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေရနစ္ေသဆုံး

Leave a Comment

(၃)တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေရနစ္ေသဆုံး

ျပည္ ဇြန္လ (၈)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္
အေနာက္ရြာသစ္ေက်းရြာအုပ္စု ပ်ဥ္းပင္ကိုင္း
ရြာစိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးေရကန္တြင္ ဇြန္လ(၈)ရက္
ေန့ညေန(၄)နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔ ေရဆင္းခ်ိဳးရာေ
ရနစ္ေသဆုံးေၾကင္းသိရသည္။

အဆိုပါေရနစ္ေသဆုံးသူမွာ ျပည္ျမိဳ႕ ပ်ဥ္ပင္ကိုင္း
အ.မ.ကေက်ာင္းတြင္(၃)တန္းတက္ေနေသာေမာင္
ေအးမင္းထြဠ္ အသက္(၁၂)ႏွစ္(ဘ)ဦးဝင္းႏိုင္ ပ်ဥ္း
ပင္ကိုင္းရြာေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပီး ျပည္ျမိဳ႕မရဲ
စခန္းမွ ၄င္းေသဆုံးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓမၼတာအ
တိုင္းေသဆုံးျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္စစ္ေဆးလွ်က္ရွိ
ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည့္သဲေမာင္(ျပည္)09-423671883

ျပည္သတင္း


0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page